Descendants of David Levys BAKEMA
 
I.1    David Levys BAKEMA, timmerman, born 1761 in Eenrum, died on 15-04-1828 in Pieterburen. Blijkens zijn overlijdensakte, opgemaakt op 17 April 1828 door Benno Roelfs Ekkens, burgemeester te Eenrum, verklaarden de aangevers te weten Jan Sjabbes Dijkema (49j landbouwer te Pieterburen) en Klaas Jacobs Helder(34j landbouwer te Pieterburen) dat in huis nr 84. hun buurman David Levys Bakema is overleden op 15 April 1828. Zij verklaarden niet te weten waar deze man geboren is, noch wie zijn ouders waren.

In overlijdensakte nr.58 van het jaar 1826 op 30 Augustus te Eenrum treedt David Levys Bakema samen met Klaas Jacobs Helder op als aangever bij het overlijden van Gepke Alberts, weduwe van wijlen Sjabbe Jans Dijkema, landbouwer te Westernieland, in huis nr.10 te Pieterburen. David is dan 65 jaar en timmerman. Hij tekent als D. L. Bakema.

In het Burgerlijk Register van de Commune Eenrum opgemaakt 29 Oct. 1811 geeft hij als achternaam Bakema op, geboren te zijn op 10 April 1763, timmerman te zijn en woonachtig te zijn in Pieterburen.

Hij werkt als timmerman voor de kerk te Pieterburen: "Rekening Nummero 16 van 16 Nov. in de jaare 1792: David Levys timmerloon volgens Quit. F 10,10", son of Levy Jacobs, slagter, schapenhandelaar, and Grietje Drewes, daglonerse.
Church marriage on 09-01-1791 in Eenrum. De derde Huwelijksproclamatie en aansluitend het huwelijk vond plaats op 9-01-1791. David Levys jongeman van Eenrum, attestatie gepasseerd naar Pieterburen. Spouse is Anje Allerts/Alderts, 36 years old, christened on 15-04-1754 in Pieterburen, died on 07-01-1829 in Pieterburen at the age of 74. Zij was, blijkens inschrijving van het huwelijk met David Levys in het register van de kerk te Pieterburen, weduwe van Folkert Pieters met wie ze in de periode 1773-1784 vijf kinderen had (Pieter, Folkert, Auktje, Auktjen, Anje). Het huwelijk van Anje Allerts met Folkert Pieters is op 14-02-1773 ingeschreven te Pieterburen. Helemaal zonder slag of stoot ging dat niet want volgens de "Protocollen voor het Gericht Pieterburen en Westernieland" daagde Anje, geassisteerd door haar moeder Barber Pieters op 1 Dec. 1772 Folkert Pieters voor het gericht op poena van 1 Mark omdat hij trouwbeloften had gedaan en geimpregneerd! (RAG 734/447)

Op 22-12-1790 wordt een inventaris opgemaakt waarin de rechten van de kinderen van Folkert Pieters en Anje Allerts worden beschreven RAG 734/525 (nog niet ingezien!), daughter of Allert(Albert) Jans and Barber Pieters, Peters, Pijtters.
From this marriage:
   1.  Allert Davids, christened on 25-12-1791 in Pieterburen (witness(es): D-boek Pieterburen), died <1819. Onderzoek in en door RAG heeft niets opgeleverd omtrent Allert. Daar er overlijdensregisters van voor 1811 verloren zijn gegaan zou hij voor 1811 reeds kunnen zijn overleden. Dit temeer daar zijn broer Abel zijn eerste kind naar hem vernoemd en niet naar vader of schoonvader.
   2.  Drewes Davids (see also II.2).
   3.  Abel Davids (see also II.4).

II.2    Drewes Davids BAKEMA, boereknecht(1816), dagloner(1823),timmerman(1832), christened on 19-05-1793 in Pieterburen, died on 04-03-1873 in Pieterburen at the age of 79. In de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) van het Kadaster (ca 1830) komt hij voor met huis en erf groot 16.10 are (perceelnr 195 Gemeente Eenrum, Sectie D,Pieterburen). Son of David Levys BAKEMA (see also I.1) and Anje Allerts/Alderts.
Married at the age of 29 on 05-12-1822 in Eenrum. De akte bevat o.m. de goedgeschreven handtekening van David Levys Bakema als D.L.Bakema. Spouse is Antje Rennes ZAAGMAN, 28 years old, born on 22-06-1794 in Eenrum, christened on 06-07-1794 in Eenrum, died on 11-11-1875 in Pieterburen at the age of 81, daughter of Rinne Pieters ZAAGMAN, timmerman, and Bregje(Betje) Rijkes BEUKEMA. Volgens "Pieterburen, Broek, Wierhuizen" woonden zij in 1830 ten westen van het dorp Pieterburen aan de Wiebenerweg.
From this marriage:
   1.  David Drewes, dagloner, born on 30-12-1823 in Pieterburen, died na 1900 in Chicago, Ill., USA, Emigreerde in 1895 (71j. oud) naar Chicago (USA),samen met zijn nicht Grietje Abels Bakema en haar dochter Trijntje met zoontje Berend.De reis werd gemaakt met de "Spaarndam" die vanuit Rotterdam op 4 Nov. 1895 in New York aankwam. Hij werd "truck farmer" op Central (5600 West) en Harrison Street. Zijn boerderij is thans onderdeel van Columbus Park. In het boek: "Dutch Chicago, A history of the Hollanders in the windy City, door Robert P. Swierenga komt op blz.555 een foto voor van hem, zijn nicht Grietje Cleveringa geb. Bakema, zijn neef Albert Cleveringa, zijn getrouwde nicht Trijntje Auwerda geb. Cleveringa (vrouw van Nicolaas Auwerda),neef Barney(=Berend?) Auwerda en knecht Martin Hoekstra.
Married at the age of 52 on 27-04-1876 in Winsum. Zij was weduwe van Jan Lammerts Braak(overleden 4 Juni 1875 Westerdijkshorn) waaruit zoon Jan Braak.In 1880 kopen David Drewes en zijn vrouw een boerderij aan de Streekweg te den Andel. Na de dood van Geertje Jans Pesman (07-06-1884) verkopen David Drewes en zijn stiefzoon Jan Braak de boerderij en 4.91.40 ha. De boerderij is in het begin van de veertiger jaren verdwenen ("Boerderijen in het Halfambt" pag.310). Spouse is Geertje Jans PESMAN, 50 years old, born on 05-01-1826 in Onderwierum, gem.Bedum, died on 07-06-1884 in den Andel, gem.Baflo at the age of 58, daughter of Jan Geerts PESMAN, landgebruiker, and Bieuwke Klaasens BOS. Geen kinderen.
   2.  Elizabeth, born on 08-02-1827 in Den Andel, died on 15-09-1829 at the age of 2.
   3.  Renna/Renje, born on 07-06-1829 in Pieterburen, died on 19-12-1831 in Pieterburen at the age of 2.
   4.  Elisabeth (see also III.6).
   5.  NN, born on 08-12-1840 in Pieterburen, died on 08-12-1840 in Pieterburen, 0 days old.

II.4    Abel Davids BAKEMA, schoenmaker(1821),timmerknecht(1822), timmerman(1832), born on 22-06-1796 in Pieterburen, christened (Herv.) on 03-07-1796 in Pieterburen, died on 09-10-1881 in Pieterburen at the age of 85, son of David Levys BAKEMA (see also I.1) and Anje Allerts/Alderts.
Married at the age of 24 on 22-05-1821 in Pieterburen to Frouwke Klaassen LUBBERTS, 24 years old, born on 26-06-1796 in Pieterburen, christened on 22-06-1796 in Pieterburen, died on 20-04-1881 in Pieterburen at the age of 84, daughter of Klaas LUBBERTS, dagloner, and Grietje Goitjes/Guitjes van DIJK.
From this marriage:
   1.  Aldert (see also III.8).
   2.  Klaas Abels (see also III.10).
   3.  Anje Abels (see also III.13).
   4.  Grietje Abels (see also III.15).
   5.  Guitje Abels, born on 01-03-1832 in Pieterburen, died on 21-05-1832 in Pieterburen, 81 days old.
   6.  Guitje, born on 28-05-1834 in Pieterburen, died on 08-07-1834 in Pieterburen, 41 days old. In huis nr.33.Getuigen:Harmannus Geerts Dijkman,46j. wever en Freerk Jans Buikema, 66j. winkelier.
   7.  Guitje Abels (see also III.18).

III.6    Elisabeth BAKEMA, born on 04-04-1832 in Pieterburen, died on 24-01-1874 in Uithuizen at the age of 41, daughter of Drewes Davids BAKEMA (see also II.2) and Antje Rennes ZAAGMAN.
Married at the age of 27 on 30-04-1859 in Eenrum to Pieter OOSTERHOF, 28 years old, molenaarsknecht te Mensinghe, born on 18-08-1830 in Roden, died on 08-03-1913 in Groningen at the age of 82. Hij kwam vanuit Zuidhorn op 28 April 1881 naar Memsinghe(weer). Son of Eite Pieters OOSTERHOF and Klaaske Mentes REITSEMA.
From this marriage:
   1.  Antje, born on 08-10-1859 in Mensingeweer, died on 09-02-1942 in Ten Boer at the age of 82.
Married at the age of 28 on 27-11-1887 in Groningen to Derk FEENSTRA, 26 years old, venter, born on 25-09-1861 in Enumatil, died on 09-02-1927 in Ten Boer at the age of 65, son of Geert FEENSTRA and Auktje NIEBOER.
   2.  NN, born on 23-07-1861 in Leens, died on 23-07-1861 in Leens, 0 days old.
   3.  Drewes (see also IV.4).
   4.  NN, born on 22-12-1865 in Wehe, died on 22-12-1865 in Wehe, 0 days old.
   5.  Klazina, born on 22-04-1870 in Uithuizen, died on 02-02-1873 in Uithuizen at the age of 2.

III.8    Aldert BAKEMA, timmerman, born on 28-12-1819 at 05:00 in Pieterburen, died on 27-04-1867 in Warffum at the age of 47. De zo'n anderhalf jaar voor het huwelijk van zijn ouders (Abel Davids B. en Frouwke Lubberts) geboren Aldert wordt door hen tijdens de trouwplechtigheid alsnog gewettigd en ingeschreven als hun kind, son of Abel Davids BAKEMA (see also II.4) and Frouwke Klaassen LUBBERTS.
Married at the age of 32 on 28-02-1852 in Warffum to Jantje Jans KOOI, 26 years old, naaister, born on 14-01-1826 in Warffum, died on 23-06-1890 at the age of 64. In overlijdensakte werd zij Jantje Jans genoemd. natuurlijke dochter van Aaltje Jans, daughter of Aaltje Jans.
From this marriage:
   1.  Frouwke Alderts (see also IV.9).
   2.  Geert Alderts (see also IV.10).
   3.  Aaltje Alderts (see also IV.13).
   4.  Abel Alderts (see also IV.14).

III.10    Klaas Abels BAKEMA, landbouwer,timmerman, born on 31-08-1822 in Pieterburen, died on 26-02-1872 in Pieterburen at the age of 49, son of Abel Davids BAKEMA (see also II.4) and Frouwke Klaassen LUBBERTS.
Married at the age of 24 on 22-05-1847 in Kloosterburen to Trientje Jans BENES, 21 years old, dagloonerse, born on 05-12-1825 in Hornhuizen, died on 11-10-1884 in Pieterburen at the age of 58, daughter of Jan Jurjens BENES, binnenschipper,winkelier te Broek, and Elisabeth Bartelds WIERENGA.
From this marriage:
   1.  Frouwke (see also IV.17).
   2.  Jan, born on 10-05-1851, died on 16-12-1870 at the age of 19.
   3.  Elizabeth, born on 05-06-1854, died on 22-06-1854 in Eenrum, 17 days old.
   4.  Abel, born on 25-01-1856 in Eenrum, died voor 1860.
   5.  Elizabeth, born on 04-07-1859, died on 29-06-1864 at the age of 4.
   6.  Abel (see also IV.22).
   7.  Barteld (see also IV.24).
   8.  Elisabeth, dienstmeid te Onderdendam (gem. Bedum), born on 16-04-1867 in Pieterburen, died on 06-02-1945 in Ulrum at the age of 77.
Married at the age of 34 on 25-05-1901 in Ulrum. Gezamelijke, beschadigde, grafsteen te Ulrum (08-07-2000). Spouse is Drewes WERKMAN, 33 years old, landarbeider,voerman, born on 25-11-1867 in Ulrum, died on 28-02-1949 in Wagenborgen at the age of 81, buried in Ulrum, son of Wrister WERKMAN, voerman, and Bina FABER. Geen kinderen.

III.13    Anje Abels BAKEMA, daglonerse te Pieterburen, born on 08-06-1825 in Pieterburen, died on 17-05-1865 in Pieterburen at the age of 39, daughter of Abel Davids BAKEMA (see also II.4) and Frouwke Klaassen LUBBERTS.
Married at the age of 26 on 16-04-1852 in Eenrum to Jan Harms SCHUT, 26 years old, dagloner, born on 27-07-1825 in Warfhuizen, died on 20-11-1872 in Pieterburen at the age of 47, son of Harm Simons SCHUT, schippersgezel, schipper te den Hoorn, and Renske Alberts ten HOORN.
From this marriage:
   1.  Renstje BAKEMA, born on 02-03-1852 at 05:00 in Pieterburen. Aangifte door vroedvrouw Catharina Frielink. Died on 08-03-1852 in Pieterburen, 6 days old.
   2.  Abel (see also IV.29).
   3.  Harm (see also IV.31).
   4.  Aldert (see also IV.33).
   5.  Renske, born on 22-06-1861 in Pieterburen, died on 15-11-1861 in Pieterburen, 146 days old.
   6.  Klaas, born on 16-05-1862 in Pieterburen, died on 08-08-1887 in Pieterburen at the age of 25.

III.15    Grietje Abels BAKEMA, born on 27-09-1828 in Pieterburen, died on 02-06-1921 in Chicago,Il, USA at the age of 92, buried on 06-06-1921 in Forest Home Cem., Sect HL, Lot1159, Forest Park, Ill., USA, daughter of Abel Davids BAKEMA (see also II.4) and Frouwke Klaassen LUBBERTS.
Married at the age of 26 on 24-08-1855 in Eenrum to Derk CLEVERINGA, 27 years old, boereknecht, born on 02-03-1828 in Eenrum, died on 07-07-1887 in Pieterburen at the age of 59, son of Trientje Derks CLEVERINGA, dagloonster.
From this marriage:
   1.  Abel, boereknecht, timmerman, born on 24-08-1855 in Pieterburen, died on 14-09-1883 in Pieterburen at the age of 28.
   2.  Berend, born on 06-02-1857 in Pieterburen, died on 19-01-1879 in Pieterburen at the age of 21.
   3.  Trijntje (see also IV.40).
   4.  Frouwke, born on 25-02-1863 in Pieterburen, died on 02-04-1886 in Eenrum at the age of 23.
   5.  Anje (see also IV.44).
   6.  Allert, born on 29-06-1867 in Pieterburen, died on 03-10-1945 in Gary, Indiana,USA at the age of 78, buried in Lake Village Cemetery.
Married at the age of 49 on 16-06-1917 in Oak Lawn, Ill.,USA to Neeltje HILGERS, 26 years old, born on 20-02-1891 in Kamerik, died on 12-09-1940 in Kankakee, Ill., USA at the age of 49.

III.18    Guitje Abels BAKEMA, timmerman, born on 02-08-1839 in Pieterburen, died on 06-03-1870 in Pieterburen at the age of 30, son of Abel Davids BAKEMA (see also II.4) and Frouwke Klaassen LUBBERTS.
Married at the age of 21 on 15-09-1860 in Eenrum to Maike PAUL, 27 years old, dienstmeid, born on 06-12-1832 in Baflo, died on 21-01-1916 in Pieterburen at the age of 83. Zerk op kerkhof Pieterburen (22-06-1999). Daughter of Johan Adam PAUL, kleermaker, and Wiske Hiddes van MAREN/MARUM. Gezamelijk graf te Pieterburen.
From this marriage:
   1.  Abel (see also IV.47).
   2.  Johannes (see also IV.49).
   3.  Klaas (see also IV.51).
   4.  Frouwke (see also IV.54).
   5.  Hidde, born on 17-07-1867 in Pieterburen, died on 25-01-1876 in Pieterburen at the age of 8.
   6.  Wi(t)ske, born on 12-01-1870 in Pieterburen, died on 26-07-1883 in Pieterburen at the age of 13. Overleed "na drie dagen de hik te hebben gehad".

IV.4    Drewes OOSTERHOF, schipper, born on 16-11-1862 in Leens, died on 15-10-1942 in Groningen at the age of 79, son of Pieter OOSTERHOF, molenaarsknecht te Mensinghe, and Elisabeth BAKEMA (see also III.6).
Married at the age of 26 on 03-03-1889 in Groningen to Antje JANSEN, 31 years old, born on 09-12-1857 in Nieuw Buinen, gem.Borger, died on 07-04-1936 in Groningen at the age of 78. Zij woonde voor haar huwelijk in Odoorn en kwam per 26 Maart 1889 naar Groningen. Haar vader was koopman en woonde toen in Landberg, Dresden, DL. Daughter of Kornelis JANSEN and Wubbegina WIGBOLDUS.
From this marriage:
   1.  Pieter, born on 10-08-1890 in Haarlem, died on 12-05-1945 in Haarlem at the age of 54. Hij vertrok per 14 Augustus 1911 naar Bloemendaal. hij stierf op Meerenberg (voorloper van psychiatrisch ziekenhuis Santpoort).
Married at the age of 28 on 15-01-1919 in Bloemendaal to Geertruida Hendrika WENSMA.
   2.  Wubbegiene, born on 03-05-1892 in Groningen, died on 31-07-1977 in Haren at the age of 85.
Married at the age of 28 on 03-02-1921 in Groningen to Theodorus Johannes NIEKUS.
   3.  Cornelis, born on 10-06-1894 in Groningen.
Married to Aaltje Maria PRINS, born on 22-08-1921 in Groningen.
   4.  Elisabeth, born on 26-09-1896 in Groningen, died on 26-09-1896 in Groningen, 0 days old.
   5.  Drewis, born on 28-05-1898 in Groningen, died on 17-09-1898 in Groningen, 112 days old.

IV.9    Frouwke Alderts BAKEMA, dienstmeid te Onderdendam (gem. Bedum), born on 19-05-1853 in Warffum. In haar geboorteakte wordt als moeder gegeven Jantje Jans. Died on 08-12-1922 in Groningen at the age of 69, daughter of Aldert BAKEMA (see also III.8) and Jantje Jans KOOI, naaister.
Married at the age of 23 on 16-05-1877 in Bedum to Jakob BOS, 26 years old, molenaarsknecht, born on 04-11-1850 in Bedum, died on 12-12-1901 in Groningen at the age of 51, son of Jan Tjapkes BOS, timmerman, and Antje Benes van OOSTEN. In de trouwakte wordt als moeder van de bruid vermeld Jantje Jans Kooi. Het echtpaar had geen kinderen.
From this marriage:
   1.  Allert, born 1879 in Bedum, died on 27-12-1879 in Bedumngen.
   2.  Allert Allaard, born 1884, died on 26-03-1888 in Groningen.
   3.  Frouwke, christened 1893, died on 26-08-1901 in Groningen.
   4.  Geert, born 1894 in Groningen, died on 13-09-1894 in Groningen.
   5.  Aaltje, born in Groningen.
Married on 18-05-1922 in Groningen to Jacobus APPELHOF, tandtechnieker, born 1894 in Westerwijtwerd, gem. Middelstum, son of Jakob Piers APPELHOF and Alberta SIERTSEMA.
   6.  Antje, born in Bedum.
Married on 22-02-1912 in Groningen to Johannes Marinus STOTS, handelsreiziger, born 1885 in Groningen, son of Johannes STOTS and Janna DOOIJES.

IV.10    Geert Alderts BAKEMA, concierge RHBS te Warffum van 1889-1922, born on 30-04-1856 in Warffum, died on 28-09-1934 in Warffum at the age of 78. Zie ook:" Honderd jaar hogelandse hogere burgerschool. RHBS Warffum 1868-1968" door K. Bakema. Son of Aldert BAKEMA (see also III.8) and Jantje Jans KOOI, naaister.
Married at the age of 27 on 08-11-1883 in Warffum to Jantje NAARDING, 21 years old, born on 28-01-1862 in Oude Pekela, died on 09-10-1946 in Warffum at the age of 84, daughter of Tiemen NAARDING and Janna ELING.
From this marriage:
   1.  Allard, schoenmakersknecht te Usquert en sinds 1919 schoenmaker te Warffum. Born on 07-04-1884 in Warffum, died on 22-10-1948 in Warffum at the age of 64, buried in Warffum. Ongehuwd.
   2.  Jantina Johanna (see also V.19).

IV.13    Aaltje Alderts BAKEMA, born on 28-07-1859 in Warffum, died on 23-02-1929 in Warffum at the age of 69. Samen met haar man graf te Warffum. Daughter of Aldert BAKEMA (see also III.8) and Jantje Jans KOOI, naaister.
Married at the age of 21 on 05-05-1881 in Warffum to Geert STRUIVINGA, 25 years old, aannemer, born on 24-02-1856 in Warffum, died on 22-10-1918 in Warffum at the age of 62, son of Ludolf Harms STRUIVINGA and Aaltje Geerts MULDER. In de huwelijksakte wordt als moeder van de bruid gegeven Jantje Geerts Kooi.
From this marriage:
   1.  Aaltje, born on 15-10-1881 in Warffum, died on 15-08-1956 in Groningen at the age of 74.
Married at the age of 23 on 28-04-1905 in Warffum to Garmt DIEPHUIS, born 1879 in Eenrum, son of Petrus DIEPHUIS and Tjaarke van DIJKEN.
   2.  Jantje, born on 07-03-1884 in Warffum, died on 22-02-1954 in Groningen at the age of 69.
Married at the age of 21 on 28-04-1905 in Warffum to Abraham van GEUNS, 23 years old, klerk, born on 12-02-1882 in Baflo, died on 16-09-1937 in Groningen at the age of 55, son of Levie van GEUNS, koopman, and Henderika VENHUIZEN.
   3.  Aafke, born on 10-02-1889 in Warffum, died on 31-05-1933 in Groningen at the age of 44.
Married at the age of 23 on 25-04-1912 in Warffum to Omke BAKKER, born 1889, son of Eltje BAKKER and Grietje BULTHUIS.
   4.  Allardina, born on 14-04-1899 in Warffum.
Married at the age of 25 on 30-05-1924 in Warffum to Kornelis ESMAN, 26 years old, koopman, born on 18-11-1897 in Warffum, son of Ame ESMAN and Anna VOGEL.

IV.14    Abel Alderts BAKEMA, schoenmaker, born on 18-03-1866 in Warffum, died on 31-01-1944 in Warffum at the age of 77. Samen met zijn vrouw grafsteen te Warffum. Son of Aldert BAKEMA (see also III.8) and Jantje Jans KOOI, naaister.
Married at the age of 25 on 23-05-1891 in Warffum to Anna BAKKER, 27 years old, born on 18-03-1864 in Warffum, died on 06-02-1944 in Warffum at the age of 79, daughter of Willem BAKKER, timmerman, and Gerhardina DANHOF.
From this marriage:
   1.  Gerhardina, born on 19-04-1892 in Groningen, died on 28-03-1982 in Groningen at the age of 89. Grafsteen samen met haar ouders op begraafplaats te Warffum. Buried in Warffum, ongehuwd.
   2.  Allard Abels (see also V.29).

IV.17    Frouwke BAKEMA, born on 24-08-1848 in Pieterburen, died on 02-08-1932 in Hornhuizen at the age of 83, daughter of Klaas Abels BAKEMA (see also III.10) and Trientje Jans BENES, dagloonerse.
Married at the age of 21 on 07-05-1870 in Eenrum to Betto HOOGHEEM, 30 years old, dagloner, born on 13-12-1839 in Hornhuizen, died on 30-07-1883 in Kloosterburen at the age of 43. Oud 43 jaar, son of Hendrik Gerrits HOOGHEEM, dagloner, and Martje Bottes (NOORDHUIS), dagloonster.
From this marriage:
   1.  Klaas (see also V.31).
   2.  Hendrik, born on 22-02-1873 in Kloosterburen, died on 11-04-1895 in Groningen at the age of 22.
   3.  Trientje, born on 23-03-1875 in Kloosterburen, died on 15-04-1893 in Molenrij at the age of 18. Oud 18 jaar.
   4.  Gerrit (Gayhard), born on 06-10-1876 in Kloosterburen. He immigrated in 1985 to Chicago.
   5.  Martje, born on 29-07-1879 in Kloosterburen, died on 03-08-1879 in Kloosterburen, 5 days old. Oud 4 dagen.
   6.  Abel, born on 14-02-1881 in Kloosterburen. Emigreerde in 1900 naar Paterson (New Yersey?) USA.
   7.  Bertha (see also V.39).

IV.22    Abel BAKEMA, daglooner, born on 21-11-1860 in Pieterburen, died on 23-07-1887 in Pieterburen at the age of 26. Een portretfoto van hem is te vinden in "Pieterburen, Broek, Wierhuizen", blz.173. Son of Klaas Abels BAKEMA (see also III.10) and Trientje Jans BENES, dagloonerse.
Married at the age of 23 on 11-08-1884 in Kloosterburen to Kaatje BAREVELD, dienstmeid, born 1864 in Kloosterburen, died on 17-08-1888 in Kloosterburen, daughter of Albert BAREVELD/BAARVELD, dagloner, and Anje van HOUW, dagloonster.
From this marriage:
   1.  Anje, born on 19-02-1885, died on 29-01-1902 in Molenrij at the age of 16. Als wees werd zij door de bedeling onderhouden.

IV.24    Barteld BAKEMA, dagloner, matroos, schipper, born on 06-07-1864 in Eenrum, died on 23-10-1910 in Delfzijl at the age of 46. Hij werd tot 4 dagen gevangenisstraf (11 Oct.- 15 Oct. 1886; Huis van Bewaring te Groningen) veroordeeld wegens overtreding van de jachtwet. Hij verklaarde niet te kunnen schrijven en gaf als beroep matroos op. Son of Klaas Abels BAKEMA (see also III.10) and Trientje Jans BENES, dagloonerse.
Married at the age of 32 on 04-06-1897 in Delfzijl to Annechien GROENEWOLD, 27 years old, born on 05-05-1870 in Farmsum, Delfzijl, died on 23-07-1930 in Farmsum at the age of 60, buried in Farmsum. Zij heeft in Farmsum een gezamelijk graf met haar twee echtgenoten. Daughter of Jan GROENEWOLD and Bouwina JAGER.
From this marriage:
   1.  Elisabeth Cornelia (Lies), born on 28-07-1899 in Delfzijl, died on 13-09-1946 in Delfzijl at the age of 47.
Married to Alko LEEUWERKE, born on 21-03-1894 in Nieuweschans, died on 19-01-1976 in Zuidlaren at the age of 81, son of Berend Jan LEEUWERKE and Grietje UILDRIKS. Geamelijk graf te Farmsum.
   2.  Kornelia Klazina, born on 10-09-1901 in Delfzijl, died on 03-10-1902 in Delfzijl at the age of 1.
   3.  Kornelia Klazina, born on 07-11-1903 in Delfzijl, died on 18-10-1966 in Delfzijl at the age of 62, buried on 21-10-1966 in Farmsum. Blijkens het archief van de Hervormde Gemeente te Farmsum (RAG toegang 223, inventarisnr.116) doen de kerkvoogden aangifte van het recht van successie als erfgenamen van Kornelia K. Bakema te Delfzijl. Verleden door J.H.Holties notaris te Delfzijl. Datering Maart 1967 (twee stukken).

IV.29    Abel SCHUT, born on 25-10-1854 in Pieterburen, son of Jan Harms SCHUT, dagloner, and Anje Abels BAKEMA (see also III.13).
Married at the age of 21 on 10-12-1875 in Eenrum to Elizabeth SMITH, 21 years old, born on 25-03-1854 in Eenrum.
From this marriage:
   1.  Harmke, dienstbode, born on 30-04-1888 in Eenrum, died on 07-05-1972 in Paterswolde at the age of 84, buried on 11-05-1972 in Leens.
Married at the age of 28 on 05-08-1916 in Leens to Marten VALKEMA, 27 years old, vrachtschipper, born on 18-11-1888 in Hornhuizen, died on 30-10-1948 in Suameer at the age of 59, buried in Leens, son of Jurrien VALKEMA and Hebelina HUISMAN.

IV.31    Harm SCHUT, dagloner, born on 07-01-1857, son of Jan Harms SCHUT, dagloner, and Anje Abels BAKEMA (see also III.13).
Married at the age of 23 on 09-08-1880 in Eenrum to Jantje BOOT, 26 years old, born on 20-03-1854 in Eenrum.
From this marriage:
   1.  Anje, born on 14-10-1881 in Eenrum.
   2.  Klaas, born on 17-10-1887 in Pieterburen.

IV.33    Aldert SCHUT, born on 17-02-1859 in Pieterburen, died on 15-09-1938 in Obergum at the age of 79, son of Jan Harms SCHUT, dagloner, and Anje Abels BAKEMA (see also III.13).
Married at the age of 24 on 26-07-1883 in Leens to Martje Derks RONDA, 18 years old, born on 08-02-1865 in Mensingeweer, died on 25-08-1934 in Obergum at the age of 69, daughter of Derk RONDA and Marijke de WIT. Bij het huwelijk werd alsnog als kind erkend Jan Alderts Schut.
From this marriage:
   1.  Jan Alderts, koopman te Winsum, born on 23-09-1882 in Leens. Gewettigd bij huwelijk van zijn natuurlijke ouders. Died on 25-08-1934 in Obergum at the age of 51.
Married at the age of 29 on 15-05-1912 in Winsum to Aafke Wijbes HIJLKEMA, 32 years old, born on 26-03-1880 in Mensingeweer, died on 09-06-1939 in Groningen at the age of 59, daughter of Wiebe HIJLKEMA, Landbouwer te Mensingeweer, and Aafke KRUIZINGA.
   2.  Klaas, born on 16-05-1892 in Mensingeweer, gem. Leens.

IV.40    Trijntje CLEVERINGA, born on 29-08-1860 in Pieterburen, died on 25-12-1925 in Cook County,Chicago, Ill., USA at the age of 65, buried on 29-12-1925 in Forest Homes Cemetery. Emigreerde sanen met haar moeder naar Chicago. De reis werd gemaakt met de "Spaarndam" die op 4 Nov.1895 in New York aankwam. Daughter of Derk CLEVERINGA, boereknecht, and Grietje Abels BAKEMA (see also III.15).
Married (1) at the age of 29 on 01-12-1889 in Groningen to Jacob Johannes WOLTERS, 37 years old, born on 11-09-1852 in Groningen, died on 14-03-1890 in Groningen at the age of 37, son of Wolter Jacobs WOLTERS and Evertje Stephanus HILBRINK.
Married (2) 1895 to Nicolaas Cornelis AUWERDA, born on 13-11-1857 in Smilde, died on 19-08-1933 in Berwyn, Ill., USA at the age of 75, son of Cornelis Petrus AUWERDA and Sara Elizabeth HATZMANN.
From the second marriage:
   1.  Berend CLEVERINGA, born on 16-08-1895 in Eenrum.
   2.  Richard.
   3.  Grace.
   4.  John.

IV.44    Anje CLEVERINGA, born on 17-03-1865 in Pieterburen, died on 02-10-1934 in Chicago, Ill., USA at the age of 69, buried on 04-10-1934 in Forest Homes Cemetory. Sect. HL. This death date comes from the records of Cook County microfilm records. It needs to be checked against the Forest Home Cemetery records. Daughter of Derk CLEVERINGA, boereknecht, and Grietje Abels BAKEMA (see also III.15).
Married at the age of 20 on 28-05-1885 in Eenrum to Jacob MOLENHUIS, 25 years old, tuinman conservatorium Chicago en daarnaast boer. Born on 27-04-1860 in Hornhuizen, died on 11-12-1928 in Chicago, Ill., USA at the age of 68, buried on 15-12-1928 in Forest Homes Cemetory, Sect.Hl, son of Olfert MOLENHUIS, rietdekker, and Aafke HAZEKAMP. Zij emigreerden in 1899 met kinderen naar USA en waren betrokken bij de oprichting van een nieuwe tak van de Dutch Ref. Church in Cicero/Chicago. Ze kregen 10 kinderen die in de USA als Molenhouse verder gingen.
From this marriage:
   1.  Olfert (Alfred) MOLENHOUSE (see also V.56).
   2.  Frouwina Catriena (Flora) MOLENHOUSE (see also V.59).
   3.  Derk Abel (Richard; Dick) MOLENHOUSE (see also V.60).
   4.  Aafke (Effie) MOLENHOUSE (see also V.64).
   5.  Allert (Allie; Ollie) MOLENHOUSE (see also V.65).
   6.  Grietje (Grace) MOLENHOUSE (see also V.69).
   7.  Jennie MOLENHOUSE, born 1898 in Chicago, Ill., USA.
Married to Al BOND.
   8.  George MOLENHOUSE (see also V.72).
   9.  Theresa (Kate, Cathie) MOLENHOUSE (see also V.75).

IV.47    Abel BAKEMA, timmerman,aannemer, born on 20-11-1860 in Pieterburen, died on 29-06-1950 in Niekerk at the age of 89. Gedurende de periode 1900 -1939 was hij eigenaar van Hoofdstraat 47 te Pieterburen (Zie "Boerderijen in het halfambt", waarin tevens een foto van dit huis wordt getoond). Hij was de laatste Bakema die in Pieterburen woonde tot 10 Mei 1930 toen hij in de gemeente Ulrum ging wonen. Dubbelgraf met echtgenote te Niekerk (21-06-1999). Son of Guitje Abels BAKEMA (see also III.18) and Maike PAUL, dienstmeid.
Married at the age of 26 on 20-05-1887 in Niekerk, gem. Eenrum to Johanna van der HORST, 20 years old, born on 29-05-1866 in Niehove, died on 22-12-1957 in Niekerk at the age of 91, daughter of Harm van der HORST and Bouwina STEENHUIZEN.
From this marriage:
   1.  Maike (see also V.77).
   2.  Bouwina (see also V.79).
   3.  Geertruida (see also V.81).

IV.49    Johannes BAKEMA, schipper te Kloosterburen, later timmerman te Pieterburen, born on 28-11-1861 in Pieterburen, died on 01-05-1939 in Kloosterburen at the age of 77. Blijkens het boek "Pieterburen, Broek, Wierhuizen" behoorde hij in 1920 tot de belastingbetalers in Pieterburen. Zijn beroep is dan timmerman. Son of Guitje Abels BAKEMA (see also III.18) and Maike PAUL, dienstmeid.
Married at the age of 37 on 08-07-1899 in Kloosterburen, divorced ?? in ?? Spouse is Elizabeth BUIKEMA, born on 15-12-1861 in Kloosterburen, died on 06-04-1945 in Noordlaren at the age of 83, daughter of Pieter Pieters BUIKEMA, dagloner, and Zwaantje van WEERDEN.
From this marriage:
   1.  Maaike, born on 01-07-1901 in Valthermond, gem. Odoorn. Blijkens de geboorte aangifte woonden de ouders in Eenrum. Died on 16-08-1905 in Stadskanaal at the age of 4.

IV.51    Klaas BAKEMA, kleermaker te Middelstum en later te Bedum, born on 30-11-1862 in Pieterburen, died on 27-11-1952 in Emmen at the age of 89, buried on 30-11-1952 in Bedum. Hij werd begraven op zijn verjaardag! Klaas Bakema was in militaire dienst vanaf 10 Mei 1882. In de akte van de militaire militie wordt als zijn woonplaats opgegeven Adorp.Hij dient in het 5-de regiment infanterie en krijgt toestemming om te trouwen. In deze akte blijkt hij te zijn gelegerd te Nijmegen en wordt als zijn woonplaats de gemeente Eenrum opgegeven. Son of Guitje Abels BAKEMA (see also III.18) and Maike PAUL, dienstmeid.
Married at the age of 23 on 09-10-1886 in Bedum to Hillechien GRASDIJK, 27 years old, dienstmeid te Bedum, born on 03-02-1859 in Sauwerd gem.Adorp, died on 22-11-1930 in Bedum at the age of 71, buried in Bedum, daughter of Jacob Klaaszens GRASDIJK, kleermaker, and Ietje Harms van STEDUM, wollennaaister. De hervormde Klaas Bakema werd na zijn huwelijk gereformeerd, zoals zijn vrouw.
From this marriage:
   1.  Guitje (see also V.83).
   2.  Ietje (see also V.86).
   3.  Maaike, born on 24-08-1889 in Bedum, died on 18-07-1974 in Haren at the age of 84, buried in Haren Eshof I.
Married at the age of 43 on 19-10-1932 in Gasselte to Klaas VERVER, huisschilder, born 1885 in Winschoten, died on 01-03-1951 in Haren, son of Jakob VERVER and Alberta Alieda JAGER. Maike was de tweede echtgenote en had geen kinderen.Zij zijn begraven op de begraafplaats te Haren (Gr.).
   4.  Jacoba Mina (Mien) (see also V.90).
   5.  Frouwke (see also V.92).
   6.  Jakob (see also V.93).
   7.  Abel (see also V.95).

IV.54    Frouwke BAKEMA, born on 20-10-1864 in Pieterburen, died on 27-09-1943 in Pieterburen at the age of 78, Zij was de laatste bewoner van het "doomnies hoes" in Pieterburen voordat het werd gesloopt. De prachtige heemtuin bleef tot op de dag van vandaag. Buried in Pieterburen. Dubbelgraf met echtgenoot kerkhof Pieterburen (22-6-1999). Zij ging niet naar school omdat ze haar moeder in de huishouding moest helpen en leerde lezen nog schrijven. Ze was de laatste bewoner van "doomnies hoes" voordat deze pastorie werd gesloopt en de heemtuin tot op de dag van vandaag overbleef. Daughter of Guitje Abels BAKEMA (see also III.18) and Maike PAUL, dienstmeid.
Married at the age of 21 on 22-05-1886 in Eenrum to Allert JONKMAN, 25 years old, huisschilder, born on 15-10-1860 in Warfhuizen, died on 09-03-1940 in Pieterburen at the age of 79, son of Gerrit JONKMAN, dagloner, and Grietje JOLMAN.
From this marriage:
   1.  Witske (see also V.98).
   2.  Grietje, born on 21-04-1888 in Eenrum, died on 03-01-1955 in Eenrum at the age of 66.
Married at the age of 34 on 10-06-1922 in Eenrum to Johannes van der KOOI, 38 years old, slager te Pieterburen, born on 04-10-1883 in Ezinge, died on 13-07-1973 in Appingedam at the age of 89, son of Jan van der KOOI and Ieske SCHEERSTRA. Geen kinderen.Gezamelijk graf te Pieterburen.
   3.  Guitina (see also V.102).

V.19    Jantina Johanna BAKEMA, onderwijzeres te Warffum, Roderwolde, born on 11-12-1890 in Warffum, died 1991 in Loenen, daughter of Geert Alderts BAKEMA (see also IV.10) and Jantje NAARDING.
Married at the age of 24 on 03-07-1915 in Warffum to Kornelis TALEN, 30 years old, hoofd der school te Stapel/de Wijk, Peize, born on 04-09-1884 in Ruinen, died on 24-12-1944 in Apeldoorn at the age of 60, son of Jan TALEN, boer te Ruinen, and Lammechien EPPINGA.
From this marriage:
   1.  Jan.
Married on 10-02-1943 in Apeldoorn to Dien (G.J.) FRIJS.

V.29    Allard Abels BAKEMA, brood- en banketbakker te Uithuizermeeden, born on 17-09-1893 in Warffum, died on 13-06-1967 in Uithuizermeeden at the age of 73, son of Abel Alderts BAKEMA (see also IV.14) and Anna BAKKER.
Married at the age of 28 on 27-04-1922 in Warffum to Etje LUIDENS, 27 years old, born on 19-01-1895 in Eenrum, died on 13-08-1970 in Uithuizermeeden at the age of 75, daughter of Klaas LUIDENS, huismeester Diaconiegasthuis te Eenrum, and Jaabtje BAKKER.
From this marriage:
   1.  NN, born on 07-04-1924 in Uithuizermeeden, doodgeboren, died on 07-04-1924, 0 days old.
   2.  NN, born on 22-07-1925 in Uithuizermeeden, doodgeboren. Died on 22-07-1925, 0 days old.
   3.  Abel (see also VI.5).
   4.  Jacobus (Koos) (see also VI.7).

V.31    Klaas HOOGHEEM, boereknecht, born on 11-05-1871 in Pieterburen, died on 02-11-1927 in Molenrij (Kloosterburen) at the age of 56, son of Betto HOOGHEEM, dagloner, and Frouwke BAKEMA (see also IV.17).
Married at the age of 28 on 13-05-1899 in Eenrum to Epke KLIMP, 23 years old, born on 10-05-1876 in Eenrum, died on 03-01-1964 at the age of 87, daughter of Reinder KLIMP, dagloner, and Grietje BORGMAN.
From this marriage:
   1.  Grietje (see also VI.10).
   2.  Frouwke, born on 18-07-1901 in "Kleine Huisjes", ongehuwd.
   3.  Trientje (see also VI.13).

V.39    Bertha HOOGHEEM, born on 26-10-1883 in Kloosterburen, died on 08-06-1955 in Groningen at the age of 71, daughter of Betto HOOGHEEM, dagloner, and Frouwke BAKEMA (see also IV.17).
Married at the age of 24 on 16-05-1908 in Kloosterburen to Eppo van der VELDE, 27 years old, born on 22-08-1880 in Visvliet, died on 27-02-1949 in Groningen at the age of 68.
From this marriage:
   1.  Jetske, born on 11-02-1909 in Kloosterburen.
Married at the age of 20 on 26-09-1929 in Groningen to Pieter LUINING, smid.
   2.  Frouwke.
Married to E. NAUTA.

V.56    Olfert (Alfred) MOLENHOUSE, born on 13-11-1886 in Pieterburen, son of Jacob MOLENHUIS, tuinman conservatorium Chicago en daarnaast boer., and Anje CLEVERINGA (see also IV.44).
Married voor 1910 to Grace ACHTERHOF, born 03-1885 in Nederland.
From this marriage:
   1.  Jacob, born on 12-01-1909, died 06-1987 in Matteson.
   2.  Richard (see also VI.19).
   3.  Albert.
   4.  Elsie.
   5.  Olfert.
   6.  William P. In 1928/9 he was a clerk working for Armour & Co., and living at home at 7312 S. Halsted
.

V.59    Frouwina Catriena (Flora) MOLENHOUSE, born on 18-03-1888 in Pieterburen, daughter of Jacob MOLENHUIS, tuinman conservatorium Chicago en daarnaast boer., and Anje CLEVERINGA (see also IV.44).
Married voor 1910 to Thomas BULTHUIS.
From this marriage:
   1.  Talena (see also VI.26).
   2.  Anna.
Married to Harry BOEREMA, died on 03-03-1994 in Westchester Westchester.
   3.  Florence.
Married to John STOB, born on 04-05-1910, died 11-1972 in Elmhurst Elmhurst Elmhurst.
   4.  Grace.
Married to Ben SLAGER, born on 27-12-1914, died on 10-03-1988 in Riverside at the age of 73.
   5.  Jeanetta.
Married to Jack MEYER.

V.60    Derk Abel (Richard; Dick) MOLENHOUSE, born on 22-09-1889 in Pieterburen, died 1959, son of Jacob MOLENHUIS, tuinman conservatorium Chicago en daarnaast boer., and Anje CLEVERINGA (see also IV.44).
Married (1) to Agnes BAKER, born 1885, died on 28-08-1933 in Oak Park.
Married (2) to Nell FOLGERS, born on 10-10-1888 in Illinois, died 02-1982 in Cicero.
From the first marriage:
   1.  Ruth Agnes (see also VI.36).
   2.  Carl (see also VI.37).
   3.  Robert S. (see also VI.39).
   4.  Roy (see also VI.41).
   5.  Richard (see also VI.43).

V.64    Aafke (Effie) MOLENHOUSE, born on 24-03-1891 in Pieterburen, daughter of Jacob MOLENHUIS, tuinman conservatorium Chicago en daarnaast boer., and Anje CLEVERINGA (see also IV.44).
Married voor 1910 to Peter STOB.
From this marriage:
   1.  Jake STAUB.
   2.  Jacob.
   3.  Jacob.

V.65    Allert (Allie; Ollie) MOLENHOUSE, born on 02-02-1893 in Pieterburen, died 02-1954, buried in Forest Home Cemetery, moved to Washington State and then back to Berwyn, ILL, son of Jacob MOLENHUIS, tuinman conservatorium Chicago en daarnaast boer., and Anje CLEVERINGA (see also IV.44).
Married (1) in USA to Marie BOERSMA, born in Joure. Kwam als kind naar USA. Daughter of Klaas BOERSMA and Elizabeth de JONG.
Married (2) to Pauline SKODA.
From the first marriage:
   1.  Annette (see also VI.49).
   2.  Charles.
Married to Polly SKODA.
   3.  Marian.

V.69    Grietje (Grace) MOLENHOUSE, born on 01-12-1894 in Pieterburen, died on 11-12-1956 in USA at the age of 62, buried in Kalamazoo. Riverside Cem. Daughter of Jacob MOLENHUIS, tuinman conservatorium Chicago en daarnaast boer., and Anje CLEVERINGA (see also IV.44).
Married in Chicago to John Claude (Doc) HOFF, born on 16-02-1893 in Nederland, died on 11-08-1957 in USA at the age of 64, buried in Kalamazoo. Riverside Cemetery. Het hele gezin emigreerde naar Amerika toen hij ongeveer 7 jaar oud was (circa 1900).

From this marriage:
   1.  Annabelle (see also VI.54).
   2.  Claude John (see also VI.55).

V.72    George MOLENHOUSE, born on 24-10-1901 in Chicago, Ill., USA, died 01-1973 in Lansing, Ill., USA, son of Jacob MOLENHUIS, tuinman conservatorium Chicago en daarnaast boer., and Anje CLEVERINGA (see also IV.44).
Married on 19-07-1898 to Jennie BOS, born on 19-07-1898, died on 10-03-1989 in Harvey at the age of 90.
From this marriage:
   1.  Anna (see also VI.58).
   2.  Barbara Jean.
Married on 15-01-1955 to Herman Albert ZELDENRUST, died 2005, son of John ZELDENRUST and Tina BENCHOP.
   3.  Jacob (Jack).
Married to Evelyn VANDERAA.
   4.  Mary Jane.
Married to Ken VANDERWAL.

V.75    Theresa (Kate, Cathie) MOLENHOUSE, born circa 1905 in Chicago. Zij stierf jong, haar beide zoontjes werden verder grootgebracht door haar ouders. Daughter of Jacob MOLENHUIS, tuinman conservatorium Chicago en daarnaast boer., and Anje CLEVERINGA (see also IV.44).
Married to André VISSER.
From this marriage:
   1.  Edward.
   2.  James, died 1944.

V.77    Maike BAKEMA, born on 29-05-1888 in Pieterburen, died on 15-09-1959 in Niekerk at the age of 71. Zij komt, samen met haar moeder, Johanna van der Horst, voor op een foto van de Hervormde Vrouwenvereniging te Niekerk in het boek:" Houwerzijl een dorp in de Marne", uitg. Profiel te Bedum, 1999. Daughter of Abel BAKEMA (see also IV.47) and Johanna van der HORST.
Married at the age of 28 on 20-04-1917 in Eenrum to Klaas Roelf STEENDAM, 27 years old, bakker, caféhouder te Niekerk, born on 23-10-1889 in Kloosterburen, died on 07-02-1971 in Winschoten at the age of 81. In "'Houwerzijl een dorp in de Marne" (uitg. Profiel, Bedum) komt op blz.90 een foto voor van bakkerij/cafe Steendam. Son of Freerk STEENDAM, broodbakker, and Annechien BONNINGA.
From this marriage:
   1.  Fredericus Abel (see also VI.67).
   2.  Johanna Annechien, born 1920 in Niekerk, gem. Ulrum, died on 30-10-1920 in Niekerk, gem. Ulrum.
   3.  Abel Johan (see also VI.70).
   4.  Johanna Geertruida (see also VI.73).
   5.  Annechienus (see also VI.74).

V.79    Bouwina BAKEMA, born on 21-08-1890 in Pieterburen, died on 18-11-1982 in Haren at the age of 92, buried in Meeden, daughter of Abel BAKEMA (see also IV.47) and Johanna van der HORST.
Married at the age of 27 on 25-08-1917 in Eenrum to Hendrik MEINES, 29 years old, smid te Meeden, born on 01-09-1887 in Zevenhuizen, died on 27-11-1938 in Meeden at the age of 51, cremated in Meeden, son of Harmen MEINES, landbouwer, and Ebeltje MEESTRA.
From this marriage:
   1.  Ebeltje Johanna (see also VI.77).
   2.  Adolf (see also VI.78).

V.81    Geertruida BAKEMA, born on 27-11-1897 in Pieterburen, died on 09-01-1980 in Groningen at the age of 82, daughter of Abel BAKEMA (see also IV.47) and Johanna van der HORST.
Married at the age of 24 on 29-12-1921 in Groningen to Jan Jacob BECKERING, 28 years old, (hoofd)onderwijzer, born on 11-12-1893 in Weiwerd, died on 18-11-1972 in Groningen at the age of 78, son of Derk BECKERING and Aaltje BLOEMA.
From this marriage:
   1.  Derk Abel (see also VI.81).
   2.  Johannes (see also VI.83).
   3.  Jan (see also VI.85).
   4.  Abel (see also VI.87).

V.83    Guitje BAKEMA, onderwijzer te Loppersum en Arnhem aan "scholen met den Bijbel" hoofd Geref.scholen te Nieuw Weerdinge en Leiden, born on 03-02-1887 in Bedum, died on 06-08-1947 in Leiden at the age of 60, son of Klaas BAKEMA (see also IV.51) and Hillechien GRASDIJK, dienstmeid te Bedum.
Married at the age of 24 on 03-08-1911 in Stedum to Wimke Elizabeth PILON, 27 years old, onderwijzeres te Loppersum en Stedum. Born on 21-08-1883 in Stedum, died on 16-07-1985 in Leiderdorp at the age of 101, daughter of Luitje PILON, schipper,vlashandelaar,mede-eigenaar vlasfabriek te Stedum,winkelier, and Trijntje BOS.
From this marriage:
   1.  Klaas Luitje (see also VI.89).
   2.  Dr.Wiskunde & Natuurwetenschappen Luitje (see also VI.91).
   3.  Hillechienus (Nien) (see also VI.93).
   4.  Marten Jan (see also VI.95).
   5.  Reint Jacob (see also VI.97).

V.86    Ietje BAKEMA, huisvrouw, born on 21-03-1888 in Bedum (religion: Geref), died on 20-04-1952 in Groningen at the age of 64, buried in Selwerderhof(Groningen), daughter of Klaas BAKEMA (see also IV.51) and Hillechien GRASDIJK, dienstmeid te Bedum.
Married at the age of 25 on 01-05-1913 in Groningen (Geref) to Willem HELDER, 25 years old, timmerman,magazijnmeester in brillenfabriek, born on 30-07-1887 at 14:00 in Leens, died on 19-12-1964 in Winschoten at the age of 77, buried in Selwerderhof(Groningen), son of Jacob Lammert HELDER, boereknecht,molenaarsknecht(1874,1887) potschipper,caféhouder aan de Marktstraat te Groningen,aardappelhandelaar en in 1871-1872 koopman te Kloosterburen, and Geertje de HAAN, naaister. In Groningen woonachtig op achtereenvolgens Davidstraat 25, op 1 Jan. 1921 (begin gezinskaart) op Barestraat 12a, per 30 Juni1927 op Kleine Bergstraat33a, per 19 Mei 1931 op Concordiastraat 59a, per 1 Mei 1933 op Radijssstraat 74a, en later naar Radijsstraat 46. Na de dood van Ietje Bakema trekt Willem Helder in bij zijn, dan nog, ongehuwde dochter Hilda Geertruida die wijkverpleegster is in Assen en later in Harkstede.
From this marriage:
   1.  Jacob Lambertus (Jaques) (see also VI.99).
   2.  Klaas (see also VI.101).
   3.  Pieter (Piet) (see also VI.103).
   4.  Hilda Geertruida, (wijk)verpleegster, born on 07-08-1918 in Groningen (religion: Geref), died on 24-10-2000 at 09:00 in Groningen at the age of 82. Op 22-10-2000 opgenomen in Academisch Ziekenhuis te Groningen in bewusteloze toestand, aldaar overleden. Buried in Harkstede.
Married at the age of 47 on 26-11-1965 in Harkstede to Ipe Menno van der DEEN, 53 years old, boer, born on 18-08-1912 in Harkstede, died on 10-10-1997 in Harkstede at the age of 85.
   5.  Geert Jan (see also VI.107).
   6.  Guitje (Guit) (see also VI.109).
   7.  Johannes (Johan) (see also VI.111).

V.90    Jacoba Mina (Mien) BAKEMA, born on 26-10-1892 in Bedum, died on 19-09-1970 in Groningen at the age of 77, buried in Bedum, daughter of Klaas BAKEMA (see also IV.51) and Hillechien GRASDIJK, dienstmeid te Bedum.
Married at the age of 31 on 14-05-1924 in Bedum to Krieno BUURMA, 32 years old, smid te Ellerhuizen, born on 14-12-1891 in Pieterburen, died on 04-04-1962 in Groningen at the age of 70, buried in Bedum, son of Hilbrand BUURMA, schoenmaker, and Martje STEENHUIS. Zerk op Kerkhof te Bedum.
From this marriage:
   1.  Hilbrand, born on 04-02-1925, died on 28-05-1925 in Ellerhuizen, gem. Bedum, 113 days old.
   2.  Hilbrand, smidsleerling, born on 04-03-1926 in Bedum, died on 07-12-1944 in Ammendorf-Halle(Dl.) at the age of 18. Overlijdensakte op 6 Mei 1946 te Bedum. Deze akte geeft behalve plaats van overlijden ook de indicatie: "---- in het kamp aldaar". Werd op 25 April 1944 tijdens razzia in Bedum opgepakt als represaille voor aanslag op politieman Keijer. Overleden als dwangarbeider in Ammendorf, Saalkreis (omgeving Halle) in Duitsland (1944). Begraven te Bedum.
   3.  Klaas (see also VI.115).
   4.  Martje (see also VI.118).
   5.  Hillechienus, born on 21-03-1934 in Ellerhuizen.
Married to Cornelia PETERS, born on 22-08-1936 in Badhoevedorp.

V.92    Frouwke BAKEMA, born on 08-03-1895 in Bedum, died on 12-08-1954 in Emmen at the age of 59, daughter of Klaas BAKEMA (see also IV.51) and Hillechien GRASDIJK, dienstmeid te Bedum.
Married at the age of 25 on 23-09-1920 in Emmen to Bouke WIND, 28 years old, winkelier, born on 01-01-1892 in Exloërmond, died on 14-09-1971 in Emmen at the age of 79, son of Jan WIND and Willemke BOT.
From this marriage:
   1.  Willemke, born on 21-07-1921, died on 17-01-1925 at the age of 3.
   2.  Klaas, born on 18-09-1922, died on 12-10-1944 at the age of 22. Werd tijdens 2-de wereldoorlog in Duitsland tewerkgesteld, keerde ziek terug en overleed aan de gevolgen.
   3.  Jan (see also VI.123).
   4.  Hillechienus, born on 27-09-1925 in Nieuw Weerdinge, died on 28-09-1956 at the age of 31. Overleed na auto ongeluk.
   5.  Willie (see also VI.126).
   6.  Hillechien (see also VI.128).
   7.  NN, born on 21-03-1930 in Emmen, died on 21-03-1930 in Emmen, 0 days old. Levenloos geboren.

V.93    Jakob BAKEMA, accountant, born on 06-03-1900 in Bedum, died on 03-11-1982 in Emmen at the age of 82, son of Klaas BAKEMA (see also IV.51) and Hillechien GRASDIJK, dienstmeid te Bedum.
Married at the age of 25 on 06-06-1925 to Wietske HUMMEL, 22 years old, born on 23-01-1903 in Nieuw Weerdinge, died on 14-12-1993 in Emmen at the age of 90, daughter of Reinder HUMMEL and Hillechien MEESTER.
From this marriage:
   1.  Hillechien (see also VI.130).
   2.  Martha Hillechina (see also VI.132).
   3.  Klazina Guitina, born on 13-03-1931 in Emmen, died on 17-12-1943 in Utrecht at the age of 12.
   4.  Reinder Klaas (see also VI.134).

V.95    Abel BAKEMA, bloemist te Winsum (Gr.), born on 17-09-1901 in Bedum, died on 14-06-1984 in Winsum at the age of 82, son of Klaas BAKEMA (see also IV.51) and Hillechien GRASDIJK, dienstmeid te Bedum.
Married at the age of 26 on 27-10-1927 in Loppersum to Martje GROOTHUIS, 32 years old, born on 10-05-1895 in Loppersum, died on 21-07-1984 in Winsum at the age of 89, daughter of Klaas GROOTHUIS, boereknecht, tuinder, and Aaltje BOS.
From this marriage:
   1.  Klaas (see also VI.137).
   2.  Alida (see also VI.140).
   3.  Hillechien (see also VI.142).
   4.  Sacharias (Rias), born on 10-12-1932 in Winsum. Ongehuwd.
   5.  Guitje (see also VI.144).
   6.  Gerhard (see also VI.146).

V.98    Witske JONKMAN, born on 26-02-1887, died on 23-03-1976 in Kloosterburen at the age of 89, daughter of Allert JONKMAN, huisschilder, and Frouwke BAKEMA (see also IV.54).
Married at the age of 24 on 20-05-1911 in Pieterburen to Jan Bene HUIZENGA, korenschipper te Pieterburen, died on 22-01-1953 in Pieterburen, son of Roelf HUIZENGA, koopman, and Grietje ZIJLSTRA.
From this marriage:
   1.  Frouwke (see also VI.149).

V.102    Guitina JONKMAN, born on 20-05-1895 in Pieterburen, died on 11-11-1978 in Winsum at the age of 83. Na de dood van haar eerste man (Anno Bolhuis) werd zij huishoudster op de boerderij van de gebroeders van Zeewijk. In 1921 trouwde ze met de oudste broer Geerdinus van Zeewijk. Daughter of Allert JONKMAN, huisschilder, and Frouwke BAKEMA (see also IV.54).
Married (1) at the age of 21 on 16-05-1917 to Anno BOLHUIS, 27 years old, slager te Warffum, born on 02-06-1889, died on 31-07-1917 at the age of 28, son of Harm BOLHUIS, melkboer, and Antje HOERUM.
Married (2) at the age of 26 on 20-07-1921 in Warffum to Geerdinus van ZEEWIJK, 46 years old, landbouwer te Broek, born on 16-07-1875 in Warffum, son of Aries Hendriks van ZEEWIJK and Anje Derks STIJFHOORN. Zij worden in 1924 eigenaars en bewoners van een boerderij te Wierhuizen (14 ha.,"B. in de M.", kerspel Wierhuizen,nr.1). Na 1947 volgt hun dochter Anje x Jan Jacobus van Buuren op. Dezen worden in 1960 eigenaren van het bedrijf.
From the first marriage:
   1.  Anno (see also VI.150).
From the second marriage:
   2.  Anje (see also VI.153).

VI.5    Abel BAKEMA, architect te Zuidhorn, born on 22-12-1929 in Uithuizermeeden, died on 14-02-1998 in Zuidhorn at the age of 68, son of Allard Abels BAKEMA (see also V.29) and Etje LUIDENS.
Married at the age of 27 on 25-03-1957 to Bregtje Reina HOMAN, 24 years old, born on 12-04-1932 in Usquert, daughter of Willem HOMAN and Jantje de GROOT.
From this marriage:
   1.  Allard Willem, projectmanager, born on 20-09-1958 in Zuidhorn.
Married at the age of 36 on 28-01-1995 to Misako OKADA, 34 years old, born on 18-06-1960 in Tokyo (Japan).
   2.  Willem Allard (see also VII.3).
   3.  Gerhard Jacobus, technicus, born on 22-02-1963 in Zuidhorn.
Married to Esther BAKKER, born on 03-10-1965 in Onstwedde.
   4.  Koos Geert, technicus, born on 12-02-1969 in Zuidhorn.
Married to Aafje Alida HEUKERS, born on 10-06-1966 in Oldekerk.

VI.7    Jacobus (Koos) BAKEMA, onderwijzer, schoolhoofd te Tweede Exloërmond, born on 23-06-1934 in Uithuizermeeden. In het Drents foto archief is hij te vinden als directeur van de school "De Mondenhoek" in 1-ste Exloermond. Son of Allard Abels BAKEMA (see also V.29) and Etje LUIDENS.
Married at the age of 26 on 02-08-1960 in Uithuizen to Aaltje VELDMAN, 23 years old, born on 29-04-1937 in Uithuizermeeden, died on 03-09-2003 in 2de Exloermond at the age of 66, daughter of Johannes VELDMAN, huisschilder, and Wibke OOSTERHUIS.
From this marriage:
   1.  Allard Johannes (see also VII.9).
   2.  Wilma Ellen, born on 30-12-1969 in Eerste Exloermond.
Living together in Hoorn to Edwin Petrus Johannes Jozef SMIT, born on 19-03-1964 in Blokker.

VI.10    Grietje HOOGHEEM, born on 20-02-1900 in "Kleine Huisjes", died on 07-10-1991 in Groningen at the age of 91, daughter of Klaas HOOGHEEM (see also V.31) and Epke KLIMP.
Married at the age of 21 on 30-03-1921 in Leens to Arend BOEREMA, 28 years old, born on 29-08-1892 in Warfhuizen, died on 13-11-1959 in Warfhuizen at the age of 67, son of Gerbrand BOEREMA and Anke Hazekamp.
From this marriage:
   1.  Anke, born on 06-09-1921 in Warfhuizen.
Married at the age of 27 on 08-12-1948 in Leens to Sape G. van der MEER, 37 years old, born on 12-03-1911, died on 25-12-1999 in Giekerk at the age of 88. Geen kinderen.
   2.  Klaas, born on 09-12-1922 in Warfhuizen, died on 15-09-1975 in Groningen at the age of 52.
Married at the age of 35 on 27-06-1958 in Groningen to Kornelia WILDEBOER, 32 years old, born on 14-04-1926 in Godlinze, died on 07-08-1990 in Groningen at the age of 64. Geen kinderen.
   3.  Epke, born on 04-03-1928 in Warfhuizen.
Married at the age of 33 on 24-05-1961 to Roelf Geert MARTENS, 43 years old, born on 14-04-1918 in Rotterdam. Geen kinderen.
   4.  Garbrand (see also VII.19).
   5.  Hidde (see also VII.21).

VI.13    Trientje HOOGHEEM, born on 14-04-1904 in "Kleine Huisjes", died on 01-11-1935 in Hornhuizen at the age of 31, daughter of Klaas HOOGHEEM (see also V.31) and Epke KLIMP.
Married at the age of 20 on 20-09-1924 in Kloosterburen to Johannes van der MAAR, 27 years old, born on 18-02-1897 in Kloosterburen, died on 01-03-1992 in Groningen at the age of 95.
From this marriage:
   1.  Epke, born on 24-07-1925 in Kloosterburen.
   2.  Jacob (see also VII.24).
   3.  Klaas (see also VII.26).

VI.19    Richard MOLENHOUSE, born on 07-02-1913, died on 31-10-1996 in Hamilton Holland MI at the age of 83, son of Olfert (Alfred) MOLENHOUSE (see also V.56) and Grace ACHTERHOF.
Married to Dorothy MEYER, born on 11-08-1913 in Chicago, died 04-1986 in Zeeland MI.
From this marriage:
   1.  Richard A. (see also VII.28).
   2.  Ruth (see also VII.31).
   3.  Margie.
Married to ? YFF.

VI.26    Talena BULTHUIS, born on 14-04-1911, daughter of Thomas BULTHUIS and Frouwina Catriena (Flora) MOLENHOUSE (see also V.59).
Married at the age of 20 on 17-11-1931 to Lawrence STAVENGER, 21 years old, born on 04-07-1910 in Illinois, died 06-1968.
From this marriage:
   1.  Lawrence (see also VII.34).
   2.  Barbara (see also VII.37).
   3.  Joy (see also VII.39).
   4.  Joan (see also VII.41).

VI.36    Ruth Agnes MOLENHOUSE, born circa 1920, daughter of Derk Abel (Richard; Dick) MOLENHOUSE (see also V.60) and Agnes BAKER.
Married to Jacob TIGGELAAR, born circa 1920.
From this marriage:
   1.  Mary Ellen (see also VII.43).
   2.  David (see also VII.44).
   3.  James.
   4.  Ruth.

VI.37    Carl MOLENHOUSE, born on 07-01-1924 in Chicago Chicago, died on 08-04-1993 in North Hollywood North Hollywood North Hollywood at the age of 69, son of Derk Abel (Richard; Dick) MOLENHOUSE (see also V.60) and Agnes BAKER.
Married to Dorothy.
From this marriage:
   1.  Craig, lives in North Hollywood, California
.
   2.  Pamela.

VI.39    Robert S. MOLENHOUSE, born on 02-09-1927 in Chicago, son of Derk Abel (Richard; Dick) MOLENHOUSE (see also V.60) and Agnes BAKER.
Married at the age of 21 on 24-09-1948 in Cicero Cicero Cicero to Martha EVENHOUSE, born circa 1827.
From this marriage:
   1.  Connie.
Married to ? KOEMAN.
   2.  Richard, lives in Naperville, Illinois.
   3.  Robert S.
Married to Pam BOUWMA.

VI.41    Roy MOLENHOUSE, born on 03-07-1933 in Chicago, died on 22-02-1978 in Wheaton at the age of 44, son of Derk Abel (Richard; Dick) MOLENHOUSE (see also V.60) and Agnes BAKER.
Married at the age of 20 on 23-12-1953 to Henrietta ("Hets") Hilt TAMMELING, 18 years old, born on 23-12-1935.
From this marriage:
   1.  James, born on 18-02-1955 in Ft.Leonard Wood.
Married (1) at the age of 24 on 15-06-1979 in Wheaton to Nancy THOMPSON.
Married (2) at the age of 24 on 15-06-1979 in Wheaton to Nancy THOMPSON.
   2.  Robert H. (see also VII.58).
   3.  Janice, born on 10-02-1959.
Married at the age of 20 on 11-11-1979 in Wheaton to Edward OVERBECK.
   4.  Linda, born on 09-04-1963. Tweeling met Ruth.
Married at the age of 24 on 27-03-1988 in Grand Rapids to Greg CLARKIN, lives in Grand Rapids, Michigan.
   5.  Ruth (see also VII.65).

VI.43    Richard MOLENHOUSE, died circa 1920, son of Derk Abel (Richard; Dick) MOLENHOUSE (see also V.60) and Agnes BAKER.
Married to Eleanor (Susie).
From this marriage:
   1.  Linda.
Married to XX EHRLICHER.
   2.  Richard.

VI.49    Annette MOLENHOUSE, " Grandma and Grandpa Molenhouse lived downstairs in this two-flat building, and my family lived upstairs. Aunt Grace lived about 2 doors down on the first floor. Uncle Doc (John Claude Hoff, husband of aunt Grace Molenhouse) was there. So we were kind of close and I remember the children. We all went to the Timothy Christian School and Grandpa Molenhouse would walk with us about 4 blocks and then he would turn around and go home, then we would continue on. Then he could only walk 2 blocks, then only 1 then only to the corner. He died in, I believe, 1928. I was 9 years old or 10 by then. Then Aunt Grace and Uncle Doc later on lived near the school where I went (Timothy Chr.Sch.). We had many family picnics, they were called family picnics because the whole family would go. They were held in the forest preserves in Chicago. That was a yearly thing. All the old cars would come, lined up on the road near a grove of trees and all the Molenhouses would come. Cantalope was one of the favorites at the picnics. They would bring lots of cantalopes, cut them in half, seed them, and put a big scoop of vanilla ice cream in the middle. Where they got the ice cream I don't know. Anna (Cleveringa) used to hand out peppermints to all the grandchildren in church. We would sit still in church, too. After my mother and father divorced, we drifted away from the Molenhouse family". Daughter of Allert (Allie; Ollie) MOLENHOUSE (see also V.65) and Marie BOERSMA.
Married to XX VIET, Three daughters living in Atlanta, GA area.
From this marriage:
   1.  Judith.
Married to NN ZUBKA.

VI.54    Annabelle HOFF, born on 18-02-1924, died 1999, daughter of John Claude (Doc) HOFF and Grietje (Grace) MOLENHOUSE (see also V.69).
Married to Edward ONDERLINDE.
From this marriage:
   1.  Karen, born in USA.
   2.  Linda, born in Korea. Geadopteerd.
   3.  Richard, born in Korea. Geadopteerd.

VI.55    Claude John HOFF, born on 06-02-1926 in Cicero Ill. Died on 28-06-1998 at the age of 72, son of John Claude (Doc) HOFF and Grietje (Grace) MOLENHOUSE (see also V.69).
Married at the age of 18 on 09-03-1944 to Norma Jacqueline MYERS, 17 years old, born on 03-02-1927 in Kalamazoo Kalamazoo.
From this marriage:
   1.  Jaime Lynne (see also VII.75).
   2.  John Claude (see also VII.76).
   3.  Barbara Lee (see also VII.79).
   4.  Jerri Diane (see also VII.81).
   5.  Margie Suzanne (see also VII.83).

VI.58    Anna MOLENHOUSE, daughter of George MOLENHOUSE (see also V.72) and Jennie BOS.
Married to Leroy BATEMAN, died <2008.
From this marriage:
   1.  George Jr.

VI.67    Fredericus Abel STEENDAM, born on 13-06-1918 in Niekerk, son of Klaas Roelf STEENDAM, bakker, caféhouder te Niekerk, and Maike BAKEMA (see also V.77).
Married at the age of 28 on 12-06-1947 to Tettje van der MEY, 27 years old, born on 09-06-1920 in Harlingen.
From this marriage:
   1.  Geiske, born on 07-05-1948 in Harlingen.
   2.  Maaike (see also VII.87).

VI.70    Abel Johan STEENDAM, born on 01-07-1922 in Niekerk, son of Klaas Roelf STEENDAM, bakker, caféhouder te Niekerk, and Maike BAKEMA (see also V.77).
Married at the age of 32 on 26-08-1954 to Trijntje MEDENDORP, 29 years old, born on 21-12-1924 in Groningen.
From this marriage:
   1.  Anneke Greetje (see also VII.89).
   2.  Klaas Roelf (Lars) (see also VII.90).

VI.73    Johanna Geertruida STEENDAM, born on 29-09-1925, daughter of Klaas Roelf STEENDAM, bakker, caféhouder te Niekerk, and Maike BAKEMA (see also V.77).
Married at the age of 28 on 15-04-1954 to Jan Tonnis BONS.
From this marriage:
   1.  Fokko Jan Tonnis (see also VII.92).
   2.  Maike Johanna Francina (see also VII.95).

VI.74    Annechienus STEENDAM, born on 14-02-1929 in Niekerk, died on 26-02-2000 in Wormer at the age of 71, son of Klaas Roelf STEENDAM, bakker, caféhouder te Niekerk, and Maike BAKEMA (see also V.77).
Married at the age of 31 on 11-06-1960 to Dien ALLAN, 27 years old, born on 04-03-1933 in Wormer.
From this marriage:
   1.  Roelf, born on 22-01-1962 in Wormer. Tel. 06-49634265.
Divorced on 05-06-2003 in Rotterdam from Marian SCHILPEROORD.
   2.  Jacco, born on 20-09-1965 in Wormer.
Living together in Ooy to Veronique DAMOISEAUX.
   3.  Onno, born on 06-06-1967 in Wormer.

VI.77    Ebeltje Johanna MEINES, born on 28-04-1918, died on 26-02-1980 at the age of 61, daughter of Hendrik MEINES, smid te Meeden, and Bouwina BAKEMA (see also V.79).
Married to Marchinus Kornelis LESTERHUIS, died on 04-04-1975.
From this marriage:
   1.  Wieneke (see also VII.102).

VI.78    Adolf MEINES, born on 12-05-1920 in Meeden, son of Hendrik MEINES, smid te Meeden, and Bouwina BAKEMA (see also V.79).
Married (1) to Maria Adriana van den OORD, born on 09-06-1920, died on 22-12-1977 in Haren at the age of 57.
Married (2) to Jolan DRAAISMA.
From the second marriage:
   1.  Martijn, born on 06-09-1979.
   2.  Sander, born on 10-10-1983.

VI.81    Derk Abel BECKERING, born on 07-10-1924 in Groningen, son of Jan Jacob BECKERING, (hoofd)onderwijzer, and Geertruida BAKEMA (see also V.81).
Married at the age of 25 on 27-05-1950 in Groningen to Jantje Aaltje ENGELAGE, 27 years old, born on 28-08-1922 in Vlagtwedde, daughter of Geert ENGELAGE and Aaltje VOS.
From this marriage:
   1.  Jan Jacob, born on 18-03-1954 in den Haag.
   2.  Geert Jan, born on 20-05-1956 in den Haag.
   3.  Allard, born on 21-10-1957 in den Haag.

VI.83    Johannes BECKERING, born on 26-08-1926 in Groningen, died on 03-05-1979 in Willemstad at the age of 52, son of Jan Jacob BECKERING, (hoofd)onderwijzer, and Geertruida BAKEMA (see also V.81).
Married at the age of 22 on 01-02-1949 in Groningen to Cornelia Maria MULLER, 20 years old, born on 18-09-1928 in Hengelo (Ov.?, Gld?), daughter of Johan MULLER and Elisabeth van VEEN.
From this marriage:
   1.  Saskia Elisabeth, born on 04-01-1952 in Groningen.
   2.  Jan Jacob, born on 09-01-1956 in Groningen.
   3.  Abel Andreas, born on 08-05-1957 in Groningen.
Married at the age of 34 on 27-03-1992 to Willy Petronella HOOGVELD, 33 years old, born on 31-12-1958 in Nijmegen.

VI.85    Jan BECKERING, born on 10-10-1927 in Groningen, died on 28-12-2001 in Groningen at the age of 74, son of Jan Jacob BECKERING, (hoofd)onderwijzer, and Geertruida BAKEMA (see also V.81).
Married to Martha Johanna TUTUHATUNEWA, born on 02-05-1926 in Merauke (Nieuw Guinea, Indonesia), died on 02-03-2002 in Groningen at the age of 75.
From this marriage:
   1.  Frans Jan, apotheker, born on 08-01-1959.
   2.  Jan, electricien, born on 15-01-1961.

VI.87    Abel BECKERING, born on 10-04-1930 in Helpman (Gr.), son of Jan Jacob BECKERING, (hoofd)onderwijzer, and Geertruida BAKEMA (see also V.81).
Married to Ruurdje LOOIJENGA, born on 28-04-1932 in Gendringen.
From this marriage:
   1.  Theodora Elisabeth (see also VII.115).
   2.  Hans (see also VII.116).

VI.89    Klaas Luitje BAKEMA, huisarts te Grootegast, later generaal-majoor-arts in de Koninlkijke Landmacht, born on 20-11-1912 in Nieuw Weerdinge, died on 23-05-1994 in Oosterhesselen at the age of 81, buried on 27-05-1994 in Oosterhesselen. Akte van verkoop van praktijk door Dr. P. Bolt te Grootegast aan K. L. Bakema en J. Collet d.d.18 Januari 1939 (Gron. Archieven Toegang 2067/Invent. nr. 04, aktenr.11).
Hij was in de Meidagen van 1940 betrokken bij de gevechten op de Grebbeberg en ontving na de oorlog de dapperheidsonderscheiding "Het Bronzen Kruis" en was tevens Officier in de Orde van Oranje Nassau en Ridder in de Orde van de Ned. Leeuw. Son of Guitje BAKEMA (see also V.83) and Wimke Elizabeth PILON, onderwijzeres te Loppersum en Stedum.
Married at the age of 26 on 01-02-1939 in Nieuw Weerdinge to Zwaantje Gezina HUIZING, 28 years old, born on 16-03-1910 in Nieuw Weerdinge, died on 18-12-2002 in Breda at the age of 92, daughter of Hendrik HUIZING, landbouwer, and Janna RENTING.
From this marriage:
   1.  Johanna Wimke Elizabeth (see also VII.119).
   2.  Wilhelmina Elizabeth Johanna (see also VII.121).
   3.  Guido Hendrik (see also VII.122).

VI.91    Dr.Wiskunde & Natuurwetenschappen Luitje BAKEMA, leraar wiskunde lycea Emmen,Hengelo,Haarlem, wetenschappelijk hoofdmedewerker wiskundig seminarium VU Amsterdam, born on 29-01-1916 in Nieuw Weerdinge(Dr.), died on 15-04-1973 in Haarlem at the age of 57, buried on 19-04-1973 in Rhijnhof, Leiden, son of Guitje BAKEMA (see also V.83) and Wimke Elizabeth PILON, onderwijzeres te Loppersum en Stedum.
Married at the age of 27 on 22-07-1943 in Uithuizermeeden to Zwaantina Martje RIJPMA, 25 years old, born on 10-04-1918 in Uithuizermeeden. Geboren op "Smytsumma". Died on 10-10-2002 in Haarlem at the age of 84, buried on 16-10-2002 in Begraafplaats Rhijnhof, Leiden, daughter of Pieter Jan RIJPMA, landbouwer, and Hendrika Katarina HEERSEMA.
From this marriage:
   1.  Hendrika Wimke (see also VII.125).
   2.  Guido Pieter (see also VII.126).
   3.  Wieke Elisabeth (see also VII.129).
   4.  Pieter Jan, born on 26-03-1949 in Haarlem.
Married at the age of 27 on 13-04-1976 in Capelle aan de IJssel to Lydia Kommertje VIS, 23 years old, born on 18-06-1952 in Sommelsdijk.
   5.  Marjanne (see also VII.133).
   6.  Martine Wekeline (see also VII.135).
   7.  Lutger Klaas (see also VII.136).
   8.  Albert Hendrik, born on 30-10-1958 in Haarlem.
Married at the age of 26 on 14-12-1984 in Wageningen to Hanna Gusta de JONG, 26 years old, born on 29-06-1958 in Curaçao.

VI.93    Hillechienus (Nien) BAKEMA, huisarts te Leiderdorp,dir.verpleeghuis te Leiderdorp, born on 18-05-1917 in Nieuw Weerdinge, died on 10-06-1998 in Leiderdorp at the age of 81, son of Guitje BAKEMA (see also V.83) and Wimke Elizabeth PILON, onderwijzeres te Loppersum en Stedum.
Married at the age of 26 on 15-12-1943 in Leiderdorp, divorced 1980 from Anna LAMAN, born on 16-04-1921 in Leiden, died on 19-06-1998 in Leiden at the age of 77, daughter of Willem Jacobus LAMAN and Henriëtte PARMENTIER.
From this marriage:
   1.  Henriëtte Wimke Elizabeth (see also VII.141).
   2.  Wilma Ellen, born on 17-02-1947 in Leiderdorp.
   3.  Guit Willem Anne, born on 17-11-1951 in Leiderdorp, ongehuwd.
   4.  Marie Monique Désirée (see also VII.145).
   5.  Meindert Anne (see also VII.146).
   6.  Niels Christoffel, born on 03-12-1962 in Leiden.

VI.95    Marten Jan BAKEMA, referendaris gem. Leiden, born on 08-06-1919 in Nieuw Weerdinge, son of Guitje BAKEMA (see also V.83) and Wimke Elizabeth PILON, onderwijzeres te Loppersum en Stedum.
Married at the age of 26 on 24-10-1945 to Jantje (Jannie) VERVER, 23 years old, born on 18-07-1922 in Gasselternijveen, daughter of Klaas VERVER, huisschilder, and Willemtje van der VEEN.
From this marriage:
   1.  Guido Klaas (see also VII.149).
   2.  Wilma Elisabeth, born on 16-11-1948.

VI.97    Reint Jacob BAKEMA, veearts te Zuidlaren,leraar biologie scholengemeenschap Veendam, born on 07-08-1921 in Nieuw Weerdinge, died on 07-03-1991 in Zuidlaren at the age of 69, son of Guitje BAKEMA (see also V.83) and Wimke Elizabeth PILON, onderwijzeres te Loppersum en Stedum.
Married at the age of 27 on 15-07-1949 in Utrecht to Alida MANDERSLOOT, 25 years old, born on 07-11-1923 in Utrecht, daughter of Frederik MANDERSLOOT and Margaretha BOSSELAAR.
From this marriage:
   1.  Guido Frederik (see also VII.152).
   2.  Margaretha Elisabeth (see also VII.155).
   3.  Frederik Theodoor (see also VII.157).
   4.  Wineke Elsine (see also VII.161).
   5.  Marjanne Catherine (see also VII.163).
   6.  Reint Jacob, born on 30-12-1956 in Zuidlaren.
Married at the age of 22 on 17-08-1979 to Alida BOON.
   7.  Alida Grada (see also VII.167).
   8.  Cornelis Klaas, born on 17-01-1961 in Zuidlaren.
Married at the age of 45 on 29-03-2006 in Stadskanaal to Wendelmoet KINGMA.

VI.99    Jacob Lambertus (Jaques) HELDER, melkslijter,timmerman, born on 13-09-1913 in Groningen (religion: Geref), died on 30-04-1986 in Groningen at the age of 72, buried in Selwerderhof(Gr), son of Willem HELDER, timmerman,magazijnmeester in brillenfabriek, and Ietje BAKEMA (see also V.86).
Married at the age of 26 on 10-04-1940 in Groningen to Grietje BUSSCHER, 23 years old, born on 16-07-1916 in Groningen, died on 06-02-1998 in Groningen at the age of 81, daughter of Nicolaas Leonardus BUSSCHER, olieslager(1915), melkboer, and Willemke TALSMA.
From this marriage:
   1.  Willem (see also VII.170).
   2.  Nicolaas Leonardus (Niko) (see also VII.172).
   3.  Klaas (see also VII.174).
   4.  Willemke (see also VII.177).
   5.  Ida Hilda (see also VII.179).
   6.  Wijnand, born on 07-12-1954 in Groningen.
Married to Paulina Apolonia van 't WESTEINDE, born on 04-04-1960.

VI.101    Klaas HELDER, magazijnchef,koffiebrander,bloemist, born on 04-09-1915 in Groningen (religion: Gereformeerd), died on 20-01-2001 at 23:00 in Assen at the age of 85, buried on 25-01-2001 in Boskamp te Assen, son of Willem HELDER, timmerman,magazijnmeester in brillenfabriek, and Ietje BAKEMA (see also V.86).
Married at the age of 24 on 21-06-1940 in Groningen, church marriage on 21-06-1940 in Groningen (Geref.) to Tjipke (Tietsia/Tity) KUIPER, 23 years old, huisvrouw, born on 26-07-1916 in Hoogkerk (Gr.) (religion: Gereformeerd), died on 29-04-2012 in Assen at the age of 95, buried on 07-05-2012 in Assen. Begraafplaats "de Boskamp" te Assen. Gezamenlijk graf met Klaas Helder. Daughter of Derk KUIPER, machinist, and Doetje BUITER. Zij woonden na hun huwelijk op Johan Willem Frisostraat 75 in Groningen waar hun drie kinderen werden geboren. Later woonachtig op Tuinbouwstraat 166. Van Groningen verhuisd naar Zuidhorn in 1947 op adres Jellemaweg 2 en daarna naar Assen op Collardslaan 13 en 19. Vandaar naar Oranjestraat 16, eveneens in Assen, waar Klaas Helder overleed.Na een aantal jaren bij haar dochter Dora gewoond te hebben ging Titia naar verzorgingshuis "de Slingeborg" in Assen en daarna naar "Anholt" eveneens te Assen.
From this marriage:
   1.  Dora Ida (see also VII.183).
   2.  Dr. Willem (see also VII.184).
   3.  Drs. Dirk Jan (Dick) (see also VII.187).

VI.103    Pieter (Piet) HELDER, broodventer, concierge, born on 26-04-1917 in Groningen (religion: Geref), died on 02-02-1995 in Burlington(Ont.), Canada at the age of 77, son of Willem HELDER, timmerman,magazijnmeester in brillenfabriek, and Ietje BAKEMA (see also V.86).
Married at the age of 24 on 12-02-1942 in Groningen to Henderika Geziena (Rika) DUSSELJEE, 23 years old, born on 24-03-1918 in Groningen, died on 16-02-2007 in Burlington, Canada at the age of 88. Obituary in Archief, buried on 20-02-2007 in Burlington Memorial Gardens, daughter of Evert DUSSELJEE, scheepstimmerman, and Jantje ATZEMA. Zij emigreerden met 5 kinderen naar Ontario, Canada. De reis werd gemaakt met het passagiersschip de " Johan van Oldenbarneveldt", dat op 1 Augustus 1954 aankwam in Quebec City.
From this marriage:
   1.  Willem (William) (see also VII.190).
   2.  Jan Evert (John) (see also VII.192).
   3.  Evert (Ed) (see also VII.194).
   4.  Ido Pieter (Peter), office manager, born on 29-04-1949 in Gron.
Married at the age of 24 on 23-12-1973 in Simcoe(Ont.), Canada to Norma Jean KICKSEE, born 30-12-194? in Houghton(Ont.), Canada.
   5.  Jacob Klaas, born on 13-08-1953 in Groningen, died on 01-05-1955 in Chatsworth(Ont.), Canada at the age of 1.
   6.  Johannes Simon (Joe) (see also VII.199).
   7.  George Robert (see also VII.201).

VI.107    Geert Jan HELDER, bloemist,hovenier, born on 18-03-1920 in Groningen (religion: Geref), died on 30-12-2011 in Alphen aan de Rijn at the age of 91. In April 1944 was hij op weg per trein naar zijn werk in het tuindersbedrijf bij zijn oom Abel Bakema in Winsum, toen hij uit de trein werd gehaald en opgepakt samen met anderen als represaille voor de liquidatie door het verzet van de beruchte spion Jannes Luitje Keijer in Bedum op 22 April 1944. Hij werd overgebracht naar de gevangenis aan de Hereweg. Zijn schoonvader Kieneker heeft samen met een zwager van hem genaamd Jelte Korf die als bewaarder bij die gevangenis werkte, nog geprobeerd hem eruit te krijgen, maar tevergeefs.Hij werd op transport gezet naar kamp Amersfoort, waar hij kennismaakte met Kotälla, die na de oorlog als één van de drie van Breda tot levenslang werd veroordeeld.Hij heeft er nog steeds gruwelijke herinneringen aan.Na Amersfoort kwam hij in een kamp te Halle (Dl.) als dwangarbeider. Daar werd hij door de Russen bevrijd en in Juli 1945 kwam hij lopend, liftend en per trein terug in Groningen. Son of Willem HELDER, timmerman,magazijnmeester in brillenfabriek, and Ietje BAKEMA (see also V.86).
Married at the age of 22 on 30-07-1942 in Groningen (Geref.) to Antje KIENEKER, 21 years old, born on 03-10-1920 in Winsum, daughter of Theodorus KIENEKER, spoorwegarbeider, and Saaktje BRINK, dienstmeid.
From this marriage:
   1.  Willem (see also VII.203).
   2.  Saakje, born on 24-10-1943 in Groningen, died on 24-10-1943 in Groningen, 0 days old.
   3.  Saakje Theodora, born on 30-10-1944 in Groningen, died on 05-08-1945 in Groningen, 279 days old.
   4.  Dr. Theodorus (see also VII.207).
   5.  Saakje Theodora (Attie) (see also VII.210).
   6.  Ido Jacob (see also VII.211).
   7.  Hendrikus Sibrand (see also VII.213).
   8.  Ietje Willemina (see also VII.216).
   9.  Koenraad Hendrik, schoolbegeleider, born on 18-06-1955 in Amsterdam. Ongehuwd.
   10.  Geert Jan, tuinman,hovenier, born on 02-07-1958 in Amsterdam.
Married at the age of 31 on 31-08-1989 in Papendrecht to Aafje Helena SCHOUTEN, 23 years old, kantoorbediende, born on 10-03-1966 in Rotterdam.
   11.  Jacob Lambertus (see also VII.220).

VI.109    Guitje (Guit) HELDER, kleermaker, born on 12-08-1923 in Groningen (religion: Geref), died on 21-01-2011 in Groningen at the age of 87, buried on 25-01-2011 in Groningen. Selwerderhof
, son of Willem HELDER, timmerman,magazijnmeester in brillenfabriek, and Ietje BAKEMA (see also V.86).
Married at the age of 28 on 10-03-1952 in Groningen to Mettje VIEL, daughter of Sibolt VIEL and Anje VISWAT.
From this marriage:
   1.  Willem Ido (see also VII.222).
   2.  Sibolt Harm (see also VII.224).
   3.  Ine Hilde (see also VII.227).
   4.  André Gerhard (see also VII.228).
   5.  Jacob Lambertus (see also VII.230).
   6.  Guido Johan Friso (see also VII.232).

VI.111    Johannes (Johan) HELDER, restaurator Archief Koninklijk Huis,den Haag, born on 30-11-1924 in Groningen (religion: Geref), died on 29-05-2005 in den Haag at the age of 80, buried on 03-06-2005 in Oosterbegraafplaats, Rodelaan 64, Voorburg, son of Willem HELDER, timmerman,magazijnmeester in brillenfabriek, and Ietje BAKEMA (see also V.86).
Married at the age of 31 on 24-04-1956 in Groningen to Jantje van der DONK, 29 years old, born on 01-08-1926 in Hoogkerk (Gr.), buried in Oosterbegraafplaats, Rodelaan, Voorburg, daughter of Doede van der DONK, arbeider, and Janna REMPTEMA.
From this marriage:
   1.  Drs. Willem (see also VII.234).
   2.  Dr. Janna (see also VII.237).

VI.115    Klaas BUURMA, leraar UTS te Nijkerk, MTS in Utrecht, born on 14-03-1928, son of Krieno BUURMA, smid te Ellerhuizen, and Jacoba Mina (Mien) BAKEMA (see also V.90).
Married at the age of 23 on 12-12-1951 in Bedum to Eke DIJKMAN, 26 years old, born on 15-06-1925 in Onderdendam (gem. Bedum), died on 21-04-1997 at the age of 71.
From this marriage:
   1.  Krieno, born on 09-01-1953 in Groningen.
   2.  Anne (see also VII.239).

VI.118    Martje BUURMA, born on 27-10-1929 in Ellerhuizen (gem. Bedum), daughter of Krieno BUURMA, smid te Ellerhuizen, and Jacoba Mina (Mien) BAKEMA (see also V.90).
Married at the age of 22 on 12-12-1951 in Bedum to Luitje HARMS, 27 years old, born on 02-01-1924 in Bedum.
From this marriage:
   1.  Klaas (see also VII.241).
   2.  Hilbrand Krieno, born on 07-08-1957 in Bedum.
   3.  Jacoba Mina Grietha, born on 31-05-1964 in Bedum.

VI.123    Jan WIND, born on 06-12-1923 in Nieuw Weerdinge, died on 27-09-1995 at the age of 71, son of Bouke WIND, winkelier, and Frouwke BAKEMA (see also V.92).
Married at the age of 26 on 27-12-1949 in Emmen to Hillechien BAKEMA, 23 years old (see also VI.130). Neef en Nicht.
From this marriage:
   1.  Bauke Anno, born on 27-11-1950.
   2.  Wietske Frouwke, born on 11-09-1954.
Married to Gerie DOST, born on 11-05-1954.
   3.  Jacob Klaas (see also VII.248).

VI.126    Willie WIND, born on 29-05-1927 in Nieuw Weerdinge, gem. Emmen, daughter of Bouke WIND, winkelier, and Frouwke BAKEMA (see also V.92).
Married to Tabe van der ZWAAG, leraar, born on 25-06-1924, died on 31-05-2002 in Veendam at the age of 77.
From this marriage:
   1.  Sijbren Tabe (see also VII.250).
   2.  Frouwina Greetje Willie (see also VII.253).
   3.  Hillechien (see also VII.255).

VI.128    Hillechien WIND, born on 31-01-1928 in Nieuw Weerdinge, daughter of Bouke WIND, winkelier, and Frouwke BAKEMA (see also V.92).
Married to Bastiaan van VLIET, born on 11-06-1926, died on 25-04-1976 at the age of 49.
From this marriage:
   1.  Jan (see also VII.256).

VI.130    Hillechien BAKEMA, onderwijzeres, born on 10-03-1926, daughter of Jakob BAKEMA (see also V.93) and Wietske HUMMEL.
Married at the age of 23 on 27-12-1949 in Emmen to Jan WIND, 26 years old (see also VI.123). Neef en Nicht.
From this marriage: 3 children (see under VI.123).
 
VI.132    Martha Hillechina BAKEMA, born on 28-09-1927 in Deventer, daughter of Jakob BAKEMA (see also V.93) and Wietske HUMMEL.
Married at the age of 28 on 28-03-1956 to Dr. Ir. Karel Jan SAURWALT, 25 years old, born on 02-07-1930 in Utrecht. Zij kregen drie kinderen: Wietske Gerdina, Frans Willem, en Jacob Jan.
From this marriage:
   1.  Wietske Gerdina (see also VII.259).
   2.  Frans Willem (see also VII.260).
   3.  Jacob Jan (see also VII.262).

VI.134    Reinder Klaas BAKEMA, rijksaccountant te Rotterdam, born on 30-08-1938 in Utrecht, son of Jakob BAKEMA (see also V.93) and Wietske HUMMEL.
Married (1) at the age of 25 on 26-08-1964 to Johanna Clasina VINK, 28 years old, born on 06-12-1935 in Ermelo, died on 13-02-1991 in Rotterdam at the age of 55.
Married (2) at the age of 54 on 30-10-1992 to Corine Gerda Jeanette Leonora van DRIMMELEN, 41 years old, born on 12-03-1951 in Utrecht.
From the first marriage:
   1.  Gerrit Jacob (see also VII.264).
   2.  Bernadine Wietske Johanna (see also VII.267).

VI.137    Klaas BAKEMA, leraar Nederlands, born on 22-08-1928 in Winsum, died on 12-12-2005 in Groningen at the age of 77. Overlijdensadvertenties in mijn archief, buried on 16-12-2005 in Sauwerd. Sinds 1960 Leraar aan RHBS te Warffum. Zie ook" Honderd jaar Hogelandse Hogere Burgerschool. RHBS Warffum 1868-1968" door K. Bakema. Son of Abel BAKEMA (see also V.95) and Martje GROOTHUIS.
Married at the age of 29 on 28-03-1958 to Elisabeth BOS, 25 years old, onderwijzeres, born on 19-03-1933 in Sauwerd. Betsy Bakema (geboren in 1933 in Sauwerd als Betsy Bos) groeide op in een middenstandsgezin in Sauwerd. Zij was van haar 20ste tot haar 61ste onderwijzeres in het lager en bijzonder onderwijs. Ook na haar huwelijk, met Klaas Bakema in 1958, bleef ze, met korte onderbrekingen, haar beroep uitoefenen, wat zeer ongebruikelijk was in die tijd. Betsy Bakema vertelt over het gezin en de manufacturenwinkel van haar ouders; de lagere schooltijd op de "School met den Bijbel" in Sauwerd; het dorpsleven (oa het standsverschil en het Gronings tegenover het Nederlands); de middelbare schoolkeuze (die vooral werd bepaald door de hoofdonderwijzer); het onderwijs op de MULO; de opleiding tot onderwijzeres op de Christelijke kweekschool te Groningen en de vorm en inhoud van dit onderwijs; haar werk als onderwijzeres op een Christelijke lagere school in Diever waar ze in de kost was; het ontstaan van de relatie met haar aanstaande man; haar sollicitatie bij een christelijke B.L.O. school (Bijzonder Lager Onderwijs) in Groningen (A. van Dokkumschool), de sollicitatieprocedure en haar nieuwe baan nadat ze werd aangenomen; de screening van leerlingen voor de Christelijke B.L.O. in Groningen (de enige in de provincie); het bezoek aan ouders van leerlingen in de provincie; het specifieke (individuele) onderwijs aan de school en het contact met oud leerlingen; het doorwerken als onderwijzeres na haar huwelijk; tijdelijke banen in het lager en bijzonder onderwijs als getrouwde vrouw met kinderen; de aanstelling aan lagere school "de Meander" in Sauwerd tot het prepensioen op haar 61ste; haar activiteiten en inzet voor de wisselbibliotheek in Sauwerd; de toegenomen veranderingen in het onderwijs; het vergaderen en de veranderde omgang met kinderen.(RCH Gron. Archieven,"Oral History",film nr.0007,datering 2008-11-20).
From this marriage:
   1.  Abel Gerhard (see also VII.268).
   2.  Guido, born on 12-07-1965.
Married to Nanda Hermien van der SCHEER, born on 22-01-1964 in Arnhem.

VI.140    Alida BAKEMA, born on 12-02-1930 in Winsum, daughter of Abel BAKEMA (see also V.95) and Martje GROOTHUIS.
Married at the age of 24 on 06-12-1954 in Winsum to Wiepke de GRAAFF, 25 years old, winkelbeheerder AH te Heemstede, born on 31-08-1929 in Winsum, died on 21-04-1995 in Heemstede at the age of 65.
From this marriage:
   1.  Martha (see also VII.273).
   2.  Gert, born on 09-10-1957 in Amsterdam.
   3.  René Abel, born on 05-05-1961 in Amsterdam.
Living together +, divorced Nov.2006 from Alida Elisabeth VENINGA, born on 12-10-1964 in Amsterdam, daughter of Fokke VENINGA and Hillechien BAKEMA (see also VI.142).

VI.142    Hillechien BAKEMA, born on 14-03-1931 in Winsum, daughter of Abel BAKEMA (see also V.95) and Martje GROOTHUIS.
Married at the age of 25 on 19-07-1956 in Winsum to Fokke VENINGA, 26 years old, born on 27-12-1929 in Aduard, died on 18-04-2000 in Hoogeveen at the age of 70. Woonachtig in Hoogeveen.
From this marriage:
   1.  Steven (see also VII.276).
   2.  Mathilde Alida, born on 03-09-1959 in Amsterdam, died on 26-11-1962 at the age of 3.
   3.  Richard Abel (see also VII.279).
   4.  Martin (see also VII.281).
   5.  Alida Elisabeth, born on 12-10-1964 in Amsterdam.
Living together +, divorced Nov.2006 from René Abel de GRAAFF, born on 05-05-1961 in Amsterdam, son of Wiepke de GRAAFF, winkelbeheerder AH te Heemstede, and Alida BAKEMA (see also VI.140).

VI.144    Guitje BAKEMA, bloemist, born on 18-02-1934 in Winsum, son of Abel BAKEMA (see also V.95) and Martje GROOTHUIS.
Married to Akke HEIDANUS, born on 09-05-1937 in Damwoude.
From this marriage:
   1.  Johanna Martha (see also VII.285).
   2.  Martine Hilda (see also VII.287).
   3.  Peter André, born on 06-10-1966 in Winsum.

VI.146    Gerhard BAKEMA, referendaris gemeente Leeuwarden. Born on 21-08-1936 in Winsum, son of Abel BAKEMA (see also V.95) and Martje GROOTHUIS.
Married to Aaltje Gezien MULDER. Woonachtig te Giekerk.
From this marriage:
   1.  Paulina (see also VII.290).
   2.  Eduard Abel (see also VII.291).
   3.  Johannes Berend (Joberth) (see also VII.293).

VI.149    Frouwke HUIZENGA, daughter of Jan Bene HUIZENGA, korenschipper te Pieterburen, and Witske JONKMAN (see also V.98).
Married in Leens to Anton TILLEMA.
From this marriage:
   1.  Jan, leraar, born in Leens.

VI.150    Anno BOLHUIS, born on 12-11-1917, died on 07-02-1981 at the age of 63, son of Anno BOLHUIS, slager te Warffum, and Guitina JONKMAN (see also V.102).
Married at the age of 27 on 25-08-1945 to Anje BOEKHOLD, 21 years old, born on 11-05-1924 in Ulrum.
From this marriage:
   1.  Anna Tine (see also VII.297).
   2.  Anno Menno, born on 11-07-1949 in Kommerzijl.
Married at the age of 24 on 02-11-1973 to Ella VENEMA, 21 years old, born on 23-08-1952 in Emmeloord.

VI.153    Anje van ZEEWIJK, born on 24-12-1922 in Uithuizermeeden, daughter of Geerdinus van ZEEWIJK, landbouwer te Broek, and Guitina JONKMAN (see also V.102).
Married at the age of 24 on 03-03-1947 to Jan Jacobus van BUUREN, 24 years old, born on 22-08-1922.
From this marriage:
   1.  Geerdinus Nanco (see also VII.300).
   2.  Nanco, born on 26-02-1951.

VII.3    Willem Allard BAKEMA, medewerker Civiele Dienst, born on 11-03-1961 in Zuidhorn, son of Abel BAKEMA (see also VI.5) and Bregtje Reina HOMAN.
Married at the age of 24 on 29-03-1985 to Jantje van der MAAR, 24 years old, born on 15-08-1960 in Niezijl.
From this marriage:
   1.  Abel Willem, born on 27-07-1986 in Niezijl.
   2.  Aaltje Ina, born on 02-04-1988 in Niezijl.
   3.  Bregtje Reina, born on 28-05-1992 in Grootegast.
   4.  Gerrit Huug, born on 23-07-1994 in Grootegast.

VII.9    Allard Johannes BAKEMA, agrarisch medewerker, born on 15-03-1963 in Uithuizen, son of Jacobus (Koos) BAKEMA (see also VI.7) and Aaltje VELDMAN.
Married at the age of 25 on 23-09-1988 to Hendrikje (Hellen) KAP, 21 years old, born on 15-07-1967 in Emmen.
From this marriage:
   1.  Koos, born on 16-08-1995 in Valthe.

VII.19    Garbrand BOEREMA, born on 26-05-1933 in Warfhuizen, son of Arend BOEREMA and Grietje HOOGHEEM (see also VI.10).
Married ??-7-1958 in Leens to Luikje Janna BOTTEMA, born on 27-12-1938 in Warfhuizen.
From this marriage:
   1.  Arend Jan.
   2.  Bert Klaas.
   3.  Anko Sape.

VII.21    Hidde BOEREMA, born on 10-05-1940 in Warfhuizen, son of Arend BOEREMA and Grietje HOOGHEEM (see also VI.10).
Married at the age of 24 on 03-07-1964 in Eenrum to Gezina Willemina VOS, 22 years old, born on 25-11-1941 in Eenrum.
From this marriage:
   1.  Arend Jacob.
   2.  Margriet Esther.

VII.24    Jacob van der MAAR, born on 07-08-1926 in Kloosterburen, died on 23-05-1993 in Assen at the age of 66, son of Johannes van der MAAR and Trientje HOOGHEEM (see also VI.13).
Married at the age of 24 on 14-12-1950 to Wilhelmina WOLDIJK, 23 years old, born on 04-02-1927.
From this marriage:
   1.  Joop Johannes.
   2.  Gerda Trientje.
   3.  Mettiena.

VII.26    Klaas van der MAAR, born on 23-02-1929 in Kloosterburen, son of Johannes van der MAAR and Trientje HOOGHEEM (see also VI.13).
Married to Maria DEKKER, born on 19-03-1928.
From this marriage:
   1.  Lammechiena.

VII.28    Richard A. MOLENHOUSE, born on 23-10-1937 in Chicago, son of Richard MOLENHOUSE (see also VI.19) and Dorothy MEYER.
Married 11=06-1960 in Evergreen Park to Wilma (Pixie) OZINGA, born on 29-07-1938 in Evergreen Park.
From this marriage:
   1.  Richard Lee (see also VIII.15).
   2.  Keith Robert, born on 13-10-1965.
Married at the age of 29 on 05-11-1994 to Kimberly RUDOLPH.
   3.  Scott Steven, born on 26-03-1973.

VII.31    Ruth MOLENHOUSE, born on 01-04-1945 in Evergreen Park, daughter of Richard MOLENHOUSE (see also VI.19) and Dorothy MEYER.
Married at the age of 17 on 11-05-1962 in Evergreen Park to Charles R. EDWARDS, 24 years old, born on 14-11-1937 in Chicago.
From this marriage:
   1.  Bradley Keith (see also VIII.20).
   2.  Dennis Michael (see also VIII.22).

VII.34    Lawrence STAVENGER, born on 04-12-1934 in Illinois, died 06-1968, son of Lawrence STAVENGER and Talena BULTHUIS (see also VI.26).
Married at the age of 21 on 28-12-1955 to Phyllis BANDSTRA, 19 years old, born on 24-11-1936.
From this marriage:
   1.  Gail (see also VIII.25).
   2.  Leanne, born on 05-01-1959, Calvin, B.A., 1982
.
   3.  Lawrence A. Born on 25-01-1962, Calvin Class of 1988
.
   4.  Heidi J. Born on 19-08-1964, Calvin College Class of 1986
.

VII.37    Barbara STAVENGER, born on 26-07-1937, daughter of Lawrence STAVENGER and Talena BULTHUIS (see also VI.26).
Married at the age of 19 on 17-11-1956 to Martin RIDDERHOF, 21 years old, born on 10-12-1934.
From this marriage:
   1.  Patricia, born on 03-01-1958.
   2.  Michael, born on 24-11-1959.
   3.  Daniel, born on 01-09-1961.

VII.39    Joy STAVENGER, born on 01-12-1942, Calvin, B.A, 1964, daughter of Lawrence STAVENGER and Talena BULTHUIS (see also VI.26).
Married at the age of 21 on 22-08-1964 to Peter D. WINKLE, 23 years old, born on 20-07-1941, BA Calvin, 1963; BD Calvin, 1973; M. Div., 1977
.
From this marriage:
   1.  Julie, born on 14-07-1972.
   2.  Jeffrey, born on 20-10-1975, Calvin, B.A. 1993
.

VII.41    Joan STAVENGER, born on 15-07-1945, Calvin Class of 1964
Joan Mook lives at 928 Cambridge; Elmhurst, IL 60126, daughter of Lawrence STAVENGER and Talena BULTHUIS (see also VI.26).
Married at the age of 22 on 10-11-1967 to Gary MOOK, 21 years old, born on 13-04-1946.
From this marriage:
   1.  Eric, born on 24-07-1969.
   2.  Jason, born on 03-11-1972.

VII.43    Mary Ellen TIGGELAAR, Verpleegster, born on 23-09-1945 in Chicago, daughter of Jacob TIGGELAAR and Ruth Agnes MOLENHOUSE (see also VI.36).
Married at the age of 18 on 20-03-1964 in Chicago to Henry Edwin HUIZINGA, 21 years old, Vrachtwagenchauffeur bij Ozinga Bros. Born on 13-01-1943 in Chicago.
From this marriage:
   1.  James Henry (see also VIII.37).
   2.  William Arthur (see also VIII.39).
   3.  Thomas Wayne (see also VIII.41).

VII.44    David TIGGELAAR, born on 02-11-1949 in Chicago, son of Jacob TIGGELAAR and Ruth Agnes MOLENHOUSE (see also VI.36).
Married at the age of 26 on 02-04-1976 to Linda GEEVER.
From this marriage:
   1.  Michelle Lynn, born on 28-04-1978.
   2.  Julie Nicole, born on 01-06-1981.
   3.  Steven David, born on 31-07-1982.

VII.58    Robert H. MOLENHOUSE, born on 12-01-1956 in Oak Park, Calvin College, Class of 1981
, son of Roy MOLENHOUSE (see also VI.41) and Henrietta ("Hets") Hilt TAMMELING.
Married at the age of 31 on 17-05-1987 in Wheaton Wheaton to Kara L. BOEHM.
From this marriage:
   1.  Thomas Edward, born circa 1992.
   2.  Daniel Robert, born circa 1994.

VII.65    Ruth MOLENHOUSE, born on 09-04-1963 in Oak Park. Tweeling met Linda. twin with Linda; Calvin College, Class of 1985, daughter of Roy MOLENHOUSE (see also VI.41) and Henrietta ("Hets") Hilt TAMMELING.
Married at the age of 24 on 20-06-1987 in Kalamazoo Kalamazoo to Todd E. De NOOYER, 24 years old, born on 13-11-1962 in Kalamazoo.
From this marriage:
   1.  Jeffrey, born on 21-11-1990.
   2.  James, born on 08-02-1992.
   3.  Jennifer, born on 02-06-1993.

VII.75    Jaime Lynne HOFF, born on 20-09-1944 in Kalamazoo, MI, daughter of Claude John HOFF (see also VI.55) and Norma Jacqueline MYERS.
Married at the age of 17 on 21-07-1962 in Vicksburg to George , Jr. CARTER, 19 years old, born on 07-10-1942 in Truman.
From this marriage:
   1.  Andrew Christian (see also VIII.51).
   2.  Christian Andrew, born on 13-12-1963 in Sturgis. Teeling met Andrew.
Married at the age of 25 on 02-07-1989 in Anchorage Anchorage to Delaine OVERWAY, 22 years old, born on 15-09-1966.
   3.  Nancy Anne (see also VIII.57).

VII.76    John Claude HOFF, born on 23-08-1948 in Kalamazoo, son of Claude John HOFF (see also VI.55) and Norma Jacqueline MYERS.
Married at the age of 18 on 21-04-1967 in Kalamazoo Kalamazoo to Judy Marie MOHNEY, 18 years old, born on 24-08-1948 in Kalamazoo Kalamazoo.
From this marriage:
   1.  Michael John (see also VIII.59).
   2.  Jeremy John, born on 06-04-1973.
   3.  Nathan Wayne, born on 27-06-1979.

VII.79    Barbara Lee HOFF, born on 25-11-1950, daughter of Claude John HOFF (see also VI.55) and Norma Jacqueline MYERS.
Married at the age of 32 on 12-02-1983 to Howard Lee PURSLEY, 28 years old, born on 22-05-1954.
From this marriage:
   1.  Nicholas Lee, born on 24-12-1983.
   2.  Benjamin Lee, born on 13-11-1984. Tweeling met Jessica.
   3.  Jessica Lee, born on 13-11-1984. Tweeling met Benjamin.
   4.  Joshua Lee, born on 14-05-1987.
   5.  Samuel Lee, born on 05-04-1989.

VII.81    Jerri Diane HOFF, born on 25-02-1952, daughter of Claude John HOFF (see also VI.55) and Norma Jacqueline MYERS.
Married at the age of 18 on 11-07-1970 in Kalamazoo Kalamazoo to Elgin Louis MATTHEIS, 19 years old, born on 24-06-1951 in Kalamazoo Kalamazoo.
From this marriage:
   1.  Christi Leigh, born on 03-12-1974.
   2.  Sunny Lee, born on 27-07-1977.
   3.  John Claude, born on 08-09-1981.
   4.  Bryan Alan, born on 04-10-1983.

VII.83    Margie Suzanne HOFF, born on 24-01-1956, daughter of Claude John HOFF (see also VI.55) and Norma Jacqueline MYERS.
Married at the age of 21 on 27-08-1977 to Keith Clifford DAILEY, 23 years old, born on 08-08-1954.
From this marriage:
   1.  Shawn Clifford, born on 03-12-1977.
   2.  Scott Matthew, born on 17-08-1979.
   3.  Jaime Lynne, born on 01-01-1984.

VII.87    Maaike STEENDAM, born on 03-09-1951, daughter of Fredericus Abel STEENDAM (see also VI.67) and Tettje van der MEY.
Married to Ron BOHLMEIJER.
From this marriage:
   1.  Robbert.

VII.89    Anneke Greetje STEENDAM, born on 18-08-1956 in Groningen, daughter of Abel Johan STEENDAM (see also VI.70) and Trijntje MEDENDORP.
Married at the age of 34 on 05-07-1991 in Haren to Peter TIDMARSH, 45 years old, born on 06-06-1946 in Worthing, UK.
From this marriage:
   1.  Daniel Albert, born on 02-04-1994.

VII.90    Klaas Roelf (Lars) STEENDAM, born on 01-06-1960 in Haren, son of Abel Johan STEENDAM (see also VI.70) and Trijntje MEDENDORP.
Living together 2004 to Corien Denier van der GON, born on 04-12-1968 in Korea.
From this relation:
   1.  Arnina Trijntje (Nina).

VII.92    Fokko Jan Tonnis BONS, born on 24-09-1955, son of Jan Tonnis BONS and Johanna Geertruida STEENDAM (see also VI.73).
Married to Elske Welmoed PALSTRA.
From this marriage:
   1.  Elbrich, born on 22-08-1987.
   2.  Welmoed, born on 18-05-1990.
   3.  Meinou, born on 24-10-1992.

VII.95    Maike Johanna Francina BONS, born on 27-11-1957, daughter of Jan Tonnis BONS and Johanna Geertruida STEENDAM (see also VI.73).
Married to Jacobus ten HERTOG, born on 05-06-1954.
From this marriage:
   1.  Koen-Aaldert, born on 30-03-1991.
   2.  Rik Jan, born on 06-10-1993.

VII.102    Wieneke LESTERHUIS, born on 16-10-1946, daughter of Marchinus Kornelis LESTERHUIS and Ebeltje Johanna MEINES (see also VI.77).
Married to H. KOETJE, born on 10-01-1945 in Scheemda.
From this marriage:
   1.  Erik, born on 05-06-1970 in Meeden.
   2.  Marchinus, born on 08-12-1973 in Meeden.

VII.115    Theodora Elisabeth BECKERING, born on 08-03-1960 in Ridderkerk, daughter of Abel BECKERING (see also VI.87) and Ruurdje LOOIJENGA.
Married to Albert BIRZE, born on 29-08-1959 in Peize.
From this marriage:
   1.  Bastiaan Peter, born 1988.
   2.  Jasper, born 1990.
   3.  Matthijs, born 1992.

VII.116    Hans BECKERING, born on 20-05-1964 in Rotterdam, son of Abel BECKERING (see also VI.87) and Ruurdje LOOIJENGA.
Married to Esther SPAAI, born on 09-10-1967 in Zwolle.
From this marriage:
   1.  Daan, born 1996.

VII.119    Johanna Wimke Elizabeth BAKEMA, born on 22-11-1939, daughter of Klaas Luitje BAKEMA (see also VI.89) and Zwaantje Gezina HUIZING.
Married to Cornelis KAMMERAAT, born on 02-03-1938.
From this marriage:
   1.  Cornelis Leendert, born on 13-10-1963.
   2.  Zwanette Nicoline, born on 20-09-1965.

VII.121    Wilhelmina Elizabeth Johanna BAKEMA, born on 14-04-1941 in Grootegast, daughter of Klaas Luitje BAKEMA (see also VI.89) and Zwaantje Gezina HUIZING.
Married to Marinus Adriaan KAASHOEK, born on 10-11-1937.
From this marriage:
   1.  Marinus Frans (see also VIII.91).
   2.  Klaas Gijsbert, born on 21-02-1967.
   3.  Maria Elizabeth, born on 24-03-1971.
Married to Remco Cornelis Maarten van OMMEREN.

VII.122    Guido Hendrik BAKEMA, born on 11-07-1943, son of Klaas Luitje BAKEMA (see also VI.89) and Zwaantje Gezina HUIZING.
Married to Dirkje BAART, born on 29-07-1943.
From this marriage:
   1.  Klaas Johannes, born on 30-07-1973.
   2.  Jantine Elizabeth, born on 23-02-1975.
   3.  Menno Hendrik, born on 11-03-1978.

VII.125    Hendrika Wimke BAKEMA, born on 27-02-1945 in Hengelo, daughter of Dr.Wiskunde & Natuurwetenschappen Luitje BAKEMA (see also VI.91) and Zwaantina Martje RIJPMA.
Married at the age of 25 on 14-10-1970 in Haarlem to Tonny WILDERS, 29 years old, born on 22-03-1941 in Landsmeer, died on 01-04-2006 in Heerenveen at the age of 65.
From this marriage:
   1.  Cornelis Luitje, born on 26-08-1971 in Haarlem.
Married to Yvonne Laura KRUITHOF, orthopedagoge, born on 09-07-1974 in Schiedam.
   2.  Tonny Lutger, born on 24-08-1973 in Haarlem.
   3.  Alexander, born on 10-12-1974 in Haarlem.
   4.  Hylco, born on 26-12-1977 in Heerenveen.

VII.126    Guido Pieter BAKEMA, wiskundige (opl.RULeiden), born on 04-04-1946 in Emmen, son of Dr.Wiskunde & Natuurwetenschappen Luitje BAKEMA (see also VI.91) and Zwaantina Martje RIJPMA.
Married at the age of 23 on 05-11-1969 in Leiden to Bouwina Janna Gerarda Antonia DATEMA, 24 years old, born on 29-03-1945 in Groningen.
From this marriage:
   1.  Lude Folkert Salvatore, born on 17-05-1972 in Leiden.
   2.  Aafke Swaneke, born on 07-04-1975 in Leiden.
Married to Sander SCHEVERS, born on 15-11-1976.
   3.  Boukje Guitske, born on 22-02-1978 in Wijchen.

VII.129    Wieke Elisabeth BAKEMA, born on 07-09-1947 in Emmen, daughter of Dr.Wiskunde & Natuurwetenschappen Luitje BAKEMA (see also VI.91) and Zwaantina Martje RIJPMA.
Married at the age of 25 on 04-01-1973 in Haarlem to Frederik Nicolaas RIDDERBOS, 25 years old, born on 05-12-1947 in Amersfoort.
From this marriage:
   1.  Nico Luitje (see also VIII.108).
   2.  Swanneke Willemijn, born on 28-09-1976 in Amsterdam.
   3.  Geeske Hendrika, born on 09-04-1979 in Amsterdam.
   4.  Guit-Jan Frederik, born on 06-03-1981 in Haarlem.

VII.133    Marjanne BAKEMA, born on 23-07-1951 in Haarlem, daughter of Dr.Wiskunde & Natuurwetenschappen Luitje BAKEMA (see also VI.91) and Zwaantina Martje RIJPMA.
Married at the age of 21 on 28-02-1973 in Haarlem to Juriaan Jan VISSER, 22 years old, leraar, born on 26-08-1950 in IJmuiden, son of Juriaan VISSER and Jansje SMIT.
From this marriage:
   1.  Zwanieke Jantina, born on 19-12-1976 in Haarlem.
   2.  Cornelia Riteke, born on 24-02-1979 in Haarlem.
   3.  Martine Ansje Wieke, born on 22-02-1982 in Haarlem.
   4.  Juriaan Luitje, born on 14-12-1983 in Haarlem.
   5.  Marjanne Eline, born on 25-07-1989 in Haarlem.

VII.135    Martine Wekeline BAKEMA, gereformeerd predikant, born on 14-03-1954 in Haarlem, daughter of Dr.Wiskunde & Natuurwetenschappen Luitje BAKEMA (see also VI.91) and Zwaantina Martje RIJPMA.
Married at the age of 22 on 26-03-1976 in Haarlem to Hendrik HORTENSIUS, 22 years old, gereformeerd predikant, born on 03-08-1953 in Oostdongeradeel.
From this marriage:
   1.  Hendrik Lude, born on 17-02-1985 in Zeist.
   2.  Swane Marij, born on 04-06-1987 in Zeist, died on 04-06-1987, 0 days old.
   3.  Lisabet Marian, born on 02-06-1988 in Zeist.

VII.136    Lutger Klaas BAKEMA, born on 28-11-1956 in Haarlem, son of Dr.Wiskunde & Natuurwetenschappen Luitje BAKEMA (see also VI.91) and Zwaantina Martje RIJPMA.
Married at the age of 38 on 24-10-1995 in Groningen to Helen SLUIJTER, 37 years old, born on 28-04-1958 in Zwolle.
From this marriage:
   1.  Robin August, born on 27-08-1996 in Groningen.

VII.141    Henriëtte Wimke Elizabeth BAKEMA, born on 05-10-1944 in Leiderdorp, daughter of Hillechienus (Nien) BAKEMA (see also VI.93) and Anna LAMAN.
Married at the age of 24 on 19-09-1969 in Leiderdorp to Roel VLIETSTRA, 32 years old, born on 27-02-1937, died on 06-05-1996 at the age of 59.
From this marriage:
   1.  Nienke Henriëtte, born on 10-07-1970 in Leiderdorp.
   2.  Frouke Clarisse Wimke (see also VIII.124).
   3.  Annebeth Willemijn (see also VIII.126).
   4.  Alle Klaas, born on 13-02-1977 in Groningen.

VII.145    Marie Monique Désirée BAKEMA, born on 05-08-1953 in Leiderdorp, daughter of Hillechienus (Nien) BAKEMA (see also VI.93) and Anna LAMAN.
Married at the age of 24 on 14-10-1977 in Leiderdorp to C. Y. (Ybo) SCHUTTE, 23 years old, born on 13-06-1954 in Leiden.
From this marriage:
   1.  Bas, born on 14-06-1982 in Leiderdorp.
   2.  Wybe, born on 16-12-1984 in Leiderdorp.
   3.  Sanne, born on 26-07-1987 in Heemskerk.

VII.146    Meindert Anne BAKEMA, born on 13-07-1958 in Leiderdorp, son of Hillechienus (Nien) BAKEMA (see also VI.93) and Anna LAMAN.
Married at the age of 36 on 01-03-1995 in Leiden to Maria Anna Aleida van der LINDEN, 30 years old, born on 11-02-1965 in Leiden.
From this marriage:
   1.  Abel, born on 03-08-1995 in Leiden.
   2.  Lotje, born on 09-05-1997 in Leiden.
   3.  Guit, born on 03-06-2001 in Leiden.

VII.149    Guido Klaas BAKEMA, born on 05-01-1947, son of Marten Jan BAKEMA (see also VI.95) and Jantje (Jannie) VERVER.
Married to Marjan GROENEWEGEN, born on 15-10-1958.
From this marriage:
   1.  Laura Catharina, born on 04-04-1989.
   2.  Ingmar Maarten, born on 04-10-1991.
   3.  Maryse Jeanne, born on 27-08-1993.

VII.152    Guido Frederik BAKEMA, born on 04-07-1950 in Werkendam, son of Reint Jacob BAKEMA (see also VI.97) and Alida MANDERSLOOT.
Married at the age of 21 on 05-05-1972 to Johanna Maria Theresia KORSTEN.
From this marriage:
   1.  Marieke, born on 02-09-1972 in Enschedé.
   2.  Jorunn, born on 20-05-1975 in Hengelo (Ov.).
   3.  Marloes, born on 23-10-1981 in Zwolle.
   4.  Iris Clemencia, born on 09-11-1985 in Bogotá, Columbia.

VII.155    Margaretha Elisabeth BAKEMA, born on 30-08-1951 in Zuidlaren, daughter of Reint Jacob BAKEMA (see also VI.97) and Alida MANDERSLOOT.
Married (1) at the age of 21 on 09-08-1973, divorced voor 1984 from Tjark Christiaan POT.
Married (2) at the age of 32 on 19-01-1984, divorced na 1985 from Frederik HAM.
From the first marriage:
   1.  Marijn Arjanne, born on 27-07-1976 in Almelo.
   2.  Casper Tjark, born on 29-06-1977 in Almelo.
From the second marriage:
   3.  Diederick Reinier, born on 08-11-1984 in Vriezenveen.

VII.157    Frederik Theodoor BAKEMA, born on 26-12-1952 in Zuidlaren, son of Reint Jacob BAKEMA (see also VI.97) and Alida MANDERSLOOT.
Married (1) at the age of 23 on 19-11-1976, divorced ?? in ?? Zie website Corien Radstok. Spouse is Maria Elisabeth Anne BENNINK.
Married (2) at the age of 52 on 01-03-2005 in Voorthuizen to Cornelia Gerritje (Corien) RADSTOK, 44 years old, born on 18-02-1961 in Soest.
From the first marriage:
   1.  Wimke Elisabeth, born on 21-08-1980 in Leek.
   2.  Reint Jacob, born on 12-02-1982 in Schuinesloot (Slagharen).
   3.  Maria Johanna, born on 22-09-1983 in Schuinesloot (Slagharen).
   4.  Machiel Theodoor, born on 15-10-1985 in Voorthuizen.

VII.161    Wineke Elsine BAKEMA, born on 11-03-1954 in Zuidlaren, daughter of Reint Jacob BAKEMA (see also VI.97) and Alida MANDERSLOOT.
Married at the age of 23 on 17-06-1977 to Paul TIESSEN.
From this marriage:
   1.  Marsha Karyn, born on 10-10-1981 in Alkmaar.
   2.  Arjan Paul, born on 01-01-1983 in Alkmaar.
   3.  Robert Jaap, born on 05-08-1985 in Alkmaar.

VII.163    Marjanne Catherine BAKEMA, born on 04-07-1955 in Zuidlaren, daughter of Reint Jacob BAKEMA (see also VI.97) and Alida MANDERSLOOT.
Married at the age of 21 on 29-10-1976 to Tjalling de BOER.
From this marriage:
   1.  Anne Alida, born on 08-10-1981 in Franeker.
   2.  Hendrik Jacob, born on 22-07-1984 in Franeker.
   3.  Marrit Aafke, born on 02-01-1987 in Franeker.

VII.167    Alida Grada BAKEMA, born on 13-10-1958 in Zuidlaren, daughter of Reint Jacob BAKEMA (see also VI.97) and Alida MANDERSLOOT.
Married at the age of 25 on 23-02-1984 to Alphons HENDRIKS.
From this marriage:
   1.  Leanne Paulien, born on 20-09-1986 in Apeldoorn.
   2.  Jurjen Martijn, born on 18-06-1988 in Apeldoorn.

VII.170    Willem HELDER, conducteur NS, born on 06-09-1942 in Groningen, son of Jacob Lambertus (Jaques) HELDER (see also VI.99) and Grietje BUSSCHER.
Married to Martha Laura KOOI, born on 19-01-1946 in Groningen.
From this marriage:
   1.  Marcel, born on 07-03-1970 in Groningen.
   2.  Jolanda (see also VIII.158).

VII.172    Nicolaas Leonardus (Niko) HELDER, verwarmingsmonteur, born on 16-04-1945 in Groningen, son of Jacob Lambertus (Jaques) HELDER (see also VI.99) and Grietje BUSSCHER.
Married at the age of 20 on 05-10-1965 in Groningen to Geertje ELING, 20 years old, born on 02-04-1945.
From this marriage:
   1.  Jacob Lambertus (see also VIII.159).
   2.  Peter (see also VIII.161).
   3.  Marije Esther, born on 14-01-1973.
Married at the age of 24 on 12-09-1997 in Groningen to Jan Willem BENTUM.
   4.  Leonardus Nicolaas, born on 25-01-1981.

VII.174    Klaas HELDER, born on 20-04-1946 in Groningen, son of Jacob Lambertus (Jaques) HELDER (see also VI.99) and Grietje BUSSCHER.
Married at the age of 25 on 27-05-1971 in Groningen to Jeanne Therese HOLTHOF, 23 years old, born on 19-05-1948.
From this marriage:
   1.  Marleen (see also VIII.167).
   2.  Hanneke, born on 19-09-1980.
   3.  Jaap, born on 27-08-1981 in Groningen.

VII.177    Willemke HELDER, born on 04-07-1948 in Groningen, daughter of Jacob Lambertus (Jaques) HELDER (see also VI.99) and Grietje BUSSCHER.
Married to Kees KREMER, born on 03-07-1949.
From this marriage:
   1.  Jos David, born on 09-10-1973.

VII.179    Ida Hilda HELDER, born on 02-03-1951 in Groningen, died on 30-12-1984 in Haren (Gr) at the age of 33, buried in Haren Eshof deel 2. Grafnr.354, daughter of Jacob Lambertus (Jaques) HELDER (see also VI.99) and Grietje BUSSCHER.
Married to Jack BALKEMA.
From this marriage:
   1.  Jeroen, born on 05-04-1974.
   2.  Jasper, born on 01-07-1976.
   3.  Loes, born on 02-04-1984.

VII.183    Dora Ida HELDER, pastoraal hulpverleenster, born on 21-12-1940 in Groningen (religion: Geref), daughter of Klaas HELDER (see also VI.101) and Tjipke (Tietsia/Tity) KUIPER, huisvrouw.
Married at the age of 24 on 05-11-1965 in Assen (Geref.) to Dr. Hendrikus Arnoldus Klaas MASTEBROEK, 24 years old, biofysicus RUG, born on 24-01-1941 in Assen.
From this marriage:
   1.  Drs. Jessika Dorothee, tekstschrijver, born on 15-09-1966 in Winsum.
   2.  Drs. Remmelt-Henk, fysisch geograaf, born on 19-12-1969 in Winsum.

VII.184    Dr. Willem HELDER, oceanoloog,Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee(NIOZ) te Texel, born on 26-07-1942 at 10:00 in Groningen, christened (Gereformeerd) in Groningen, son of Klaas HELDER (see also VI.101) and Tjipke (Tietsia/Tity) KUIPER, huisvrouw.
Married (1) at the age of 22 on 21-06-1965 in Amsterdam, church marriage in Amsterdam (Geref.), divorced 1980 in Texel from Neeltje (Ellie) VINK, sociale academie, begeleidster moeilijk opvoedbare jongeren, born on 03-07-1943 in Berkel en Rodenrijs (religion: Geref), died on 02-03-2007 at 13:05 in Amsterdam at the age of 63, cremated in Nieuwe Ooster, Watergraafsmeer, Amsterdam, daughter of Ds. Jasper Adrianus VINK, mastenmaker,predikant, and Neeltje van OOSTEROM.
Married (2) at the age of 42 on 10-05-1985 in Texel, divorced after 13 years on 10-06-1998 in Texel from Drs. Elisabeth Tine (Els) van IERLAND, lerares biologie en wiskunde HAVO/Atheneum Texel, born on 08-06-1949 in Rotterdam (religion: geen), daughter of Johannes Franciscus A.A. van IERLAND and Johanna Margaretha MEIJERING.
From the first marriage:
   1.  Mr. Nikolaas Jasper (see also VIII.176).
   2.  Jesse Willem (see also VIII.178).

VII.187    Drs. Dirk Jan (Dick) HELDER, leraar Nederlands Willem Lodewijk Gymnasium Groningen, born on 19-09-1943 in Groningen, son of Klaas HELDER (see also VI.101) and Tjipke (Tietsia/Tity) KUIPER, huisvrouw.
Married (1) at the age of 25 on 25-07-1969 in Warsawa (Polen) to Dr. Jolanta Danuta JASTRZEBSKA, hoofddocent Finugrische talen RUG, born in Warsawa (Polen).
Married (2) at the age of 42 on 14-02-1986 in Eelde, gem. Tinaarloo to Johanna Elizabeth HENGEVELD, lerares Engels.
From the first marriage:
   1.  Nikolaas Adriaan (see also VIII.180).
   2.  Drs. Marcel Reinier, scheikundige, born on 25-06-1976 in Groningen.

VII.190    Willem (William) HELDER, secondary school teacher, born on 03-12-1942 in Groningen, son of Pieter (Piet) HELDER (see also VI.103) and Henderika Geziena (Rika) DUSSELJEE.
Married at the age of 23 on 27-08-1966 in Hamilton (Ont.), Canada to Anna Marijke (Anne) JISSINK, 19 years old, born on 08-03-1947 in Enschede.
From this marriage:
   1.  Kathleen Alison (see also VIII.184).
   2.  Kirsten Rosalie (see also VIII.186).
   3.  Susan Eleanor (Sue) (see also VIII.188).
   4.  Lois Naomi (see also VIII.190).
   5.  Hannah Lynn (see also VIII.192).
   6.  Peter John, born on 21-05-1983 in Hamilton (Ont.), Canada.

VII.192    Jan Evert (John) HELDER, horticulturist, born on 27-12-1944 in Groningen, son of Pieter (Piet) HELDER (see also VI.103) and Henderika Geziena (Rika) DUSSELJEE.
Married at the age of 27 on 16-12-1972 in Elora, Ontario, Can. Spouse is Margaret Jean MASTERS, 29 years old, biologist, born on 28-08-1943 in Winnipeg(Manitoba), Canada. Creationist Botanist Dr Margaret Helder is a scientist, a writer, a mother of six, and Vice-President of the Creation Science Association of Alberta, Canada. She is also probably the most prominent woman in creation science.

Dr Helder is also the author of three books and Associate Editor in charge of science and technology for Reformed Perspective, a magazine for Christian families. Her scientific achievements include describing and naming a species of aquatic fungus new to science, Chytridium deltanum Masters (Masters being her maiden name, and the name under which she published the description).

She has written a number of articles for Creation magazine, including The World's Smallest Compasses.

See also 'Planting seeds for creation', Creation 17(1):30-32, December 1994-February 1995.

Daughter of Donald Campbell Charles MASTERS and Marjorie Winnifred WALKER.
From this marriage:
   1.  Marjorie Henderika, high school teacher in English and History, born on 27-03-1974 in St. Catharines (Ont.), Canada.
   2.  Mary Jane, high school teacher in French and English, born on 24-09-1975 in St. Catharines(Ont.), Canada.
   3.  Hilda Jantina (Tina) (see also VIII.197).
   4.  Sarah Elizabeth (see also VIII.199).
   5.  Rebecca Campbell (Beckie), born on 06-03-1983 in Edmonton(Ont.), Canada.
   6.  Donald Pieter, born on 25-02-1987 in Edmonton(Ont.), canada.

VII.194    Evert (Ed) HELDER, creditmanager, born on 07-10-1947 in Groningen, son of Pieter (Piet) HELDER (see also VI.103) and Henderika Geziena (Rika) DUSSELJEE.
Married at the age of 25 on 18-05-1973 in Burlington(Ont.), Canada to Aaltje Johanna (Alice) WITTEN, 20 years old, born on 17-11-1952 in Avereest-Dedemsvaart.
From this marriage:
   1.  Edward Nathaniel (Nathan), agricultural salesman, born on 01-06-1974 in Hamilton(Ont.)Canada.
Married at the age of 24 on 25-07-1998 in Burlington, Ont. Spouse is Michelle Catharine GELDERMAN, 20 years old, born on 27-03-1978 in Burlington(Ont.), Canada.
   2.  Robert Peter (see also VIII.204).
   3.  Laura Johanna (see also VIII.207).
   4.  Benjamin Joel (see also VIII.208).

VII.199    Johannes Simon (Joe) HELDER, timmerman, born on 18-12-1955 in Owen Sound(Ont.),Canada, son of Pieter (Piet) HELDER (see also VI.103) and Henderika Geziena (Rika) DUSSELJEE.
Married at the age of 27 on 22-07-1983 in Edmonton(Ont.), Canada to Joan Margaret VELDKAMP, 21 years old, born on 16-01-1962 in Edmonton(Alberta), Canada.
From this marriage:
   1.  Reuben Pieter Cornelis, born on 03-09-1984 in Edmonton(Alberta), Canada.
Married at the age of 21 on 18-03-2006 in Burlington, Ont. Spouse is Irene Margaret BUIST, 26 years old, born on 07-05-1979 in Hamilton, Ont.
   2.  Jared Ian, born on 18-07-1986 in Hamilton(Ont.), Canada.
   3.  Lawren Johannes, born on 24-11-1988 in Hamilton(Ont.), Canada.
   4.  Karin Joanne, born on 10-11-1991 in Hamilton(Ont.),Canada.

VII.201    George Robert HELDER, newspaper distribution and sales. Born on 15-11-1958 in Hamilton(Ont.), Canada, son of Pieter (Piet) HELDER (see also VI.103) and Henderika Geziena (Rika) DUSSELJEE.
Married at the age of 23 on 23-08-1982 in Smithers(British Columbia), Canada to Jacoba Anna (Coosje) PLUG, 25 years old, born on 05-02-1957 in Albany(WA), Australia.
From this marriage:
   1.  Emily Nicole (see also VIII.216).
   2.  Kathryn Jacoba (see also VIII.218).
   3.  William Peter (Liam), born on 21-11-1987 in Hamilton(Ont.).
   4.  Curtis John, born on 02-10-1989 in Hamilton(Ont.).
   5.  Sheila Henderika, born on 05-03-1992 in Hamilton(Ont.).
   6.  Graham George, born on 12-02-1994 in Hamilton(Ont.).

VII.203    Willem HELDER, born on 12-12-1942 in Groningen, son of Geert Jan HELDER (see also VI.107) and Antje KIENEKER.
Married at the age of 29 on 30-06-1972 in Koog aan de Zaan to Gezina OFMAN, 29 years old, onderwijzeres, born on 29-08-1942 in Zaandam.
From this marriage:
   1.  Jung Hoon (Jeroen), directeur Internet reisbureau, born on 16-08-1979 in Seoul (Korea). Aangenomen kind.
   2.  Soo Hyun (Susan), directiesecretaresse VNG, born on 29-09-1981 in Seoul (Korea). Aangenomen kind.

VII.207    Dr. Theodorus HELDER, pharmacoloog, toxicoloog, born on 16-03-1946 in Zuidhorn, son of Geert Jan HELDER (see also VI.107) and Antje KIENEKER.
Married at the age of 25 on 21-12-1971 in Haarlemmerliede-Spaarnwoude to Janneke VISSER, 22 years old, kleuterleidster, born on 08-02-1949 in Dordrecht.
From this marriage:
   1.  Tense Sibren, born on 13-02-1978 in Amsterdam.
   2.  Mirte Sabine, born on 01-04-1980 in Amsterdam.

VII.210    Saakje Theodora (Attie) HELDER, kleuterleidster, born on 05-11-1947 in Zuidhorn, died on 24-12-1996 in Nieuwegein at the age of 49, daughter of Geert Jan HELDER (see also VI.107) and Antje KIENEKER.
Married at the age of 22 on 17-11-1969 in Amsterdam to Zeger Johannes van VOORNVELD, 24 years old, born on 10-08-1945 in Amsterdam, died on 31-08-2000 at the age of 55.
From this marriage:
   1.  Rachel Miriam (see also VIII.228).
   2.  Gideon, horeca medewerker, born on 25-08-1972 in Amsterdam.
   3.  Tamar, born on 10-02-1981 in Alphen aan de Rijn.
   4.  Rebekka, born on 10-02-1981 in Alphen aan de Rijn.

VII.211    Ido Jacob HELDER, monteur, born on 13-07-1949 in Zuidhorn, son of Geert Jan HELDER (see also VI.107) and Antje KIENEKER.
Married at the age of 22 on 07-01-1972 in Edmonton, Alberta (Can.) to Mary Anne HARNOIS, 17 years old, grafisch ontwerper, born on 24-06-1954 in Edmonton (Canada).
From this marriage:
   1.  Ivan Elias, born on 10-12-1972 in Edmonton,Alberta (Can.).
   2.  Ian Gerard (see also VIII.233).

VII.213    Hendrikus Sibrand HELDER, born on 10-10-1950 in Groningen, son of Geert Jan HELDER (see also VI.107) and Antje KIENEKER.
Married at the age of 33 on 11-05-1984 in Amsterdam to Jeanette Marie ROETMAN, 35 years old, kleuterleidster, born on 13-02-1949 in den Haag.
From this marriage:
   1.  Robbert Koenraad, born on 25-08-1985 in Amsterdam.
   2.  Aldo Sibrand, born on 16-03-1988 in Amsterdam.

VII.216    Ietje Willemina HELDER, doktersassistente, born on 15-09-1951 in Groningen, daughter of Geert Jan HELDER (see also VI.107) and Antje KIENEKER.
Married at the age of 20 on 17-02-1972 in Haarlemmerliede Spaarnwoude to Jan van VOORNVELD, 23 years old, systeembeheerder, born on 16-11-1948 in Amsterdam.
From this marriage:
   1.  Leonard Bastiaan, bouwkundig tekenaar, born on 02-11-1972 in Amsterdam.
Married at the age of 25 on 10-07-1998 in Haarlemmermeer to Antje Martina ZWIKSTRA, 22 years old, born on 08-04-1976 in Barendrecht.
   2.  Marieke, reisleidster, born on 27-01-1974 in Alphen aan de Rijn.
   3.  Madelijn Evelien, born on 13-05-1975 in Alphen aan de Rijn.
   4.  Carolien, orthoptiste, born on 20-07-1978 in Haarlem.
Married at the age of 23 on 19-10-2001 in Bloemendaal to Harm Anne ten WOLDE, 26 years old, softwarebeheerder, born on 27-08-1975 in Steenwijk.

VII.220    Jacob Lambertus HELDER, bouwkundige, born on 26-01-1961 in Amsterdam, son of Geert Jan HELDER (see also VI.107) and Antje KIENEKER.
Married at the age of 23 on 05-07-1984 in Alphen aan de Rijn to Margriet Henriëtte Magdalena SCHOLMA, 22 years old, logopediste, born on 09-06-1962 in Groningen.
From this marriage:
   1.  Anja Martine, born on 10-12-1991 in Alphen aan de Rijn.
   2.  Koenraad Tomas, born on 10-12-1991 in Alphen aan de Rijn.

VII.222    Willem Ido HELDER, medisch analist, born on 13-11-1953 in Hoogeveen, son of Guitje (Guit) HELDER (see also VI.109) and Mettje VIEL.
Married at the age of 24 on 28-04-1978 in Groningen to Marina Jolande (Mariola) van den BOS, 23 years old, verpleegkundige, born on 25-08-1954 in den Haag, daughter of Abraham Johannes Pieter van den BOS and Johanna Aleida HUISMAN.
From this marriage:
   1.  Abraham Johannes Pieter, born on 26-02-1978 in Zwolle.
   2.  Metje Hilde (Metthilde) (see also VIII.247).
   3.  Anne Marie, born on 14-10-1982 in Zwolle, died on 08-03-1994 in Zwolle at the age of 11.
   4.  Eveline, born on 20-10-1983 in Zwolle.
   5.  Willemijn, born on 02-05-1986 in Zwolle.
   6.  Guit-Jacob Lambertus, born on 14-07-1989 in Zwolle.
   7.  Ingrit Anje, born on 01-02-1991 in Zwolle.
   8.  Marcel, born on 14-03-1995 in Zwolle.

VII.224    Sibolt Harm HELDER, onderwijzer te Grootegast, born on 28-05-1955 in Hoogeveen, son of Guitje (Guit) HELDER (see also VI.109) and Mettje VIEL.
Married at the age of 24 on 04-07-1979 in Amersfoort to Marian CRAMER, 26 years old, doktersassistente, born on 15-05-1953 in Amersfoort.
From this marriage:
   1.  Jan Willem Guit, born on 04-05-1980 in den Helder.
   2.  Annette, born on 11-11-1981 in den Helder.
   3.  Martine, born on 12-01-1984 in den Helder.
   4.  Anje, born on 30-04-1986 in den Helder.
   5.  Carin, born on 20-11-1987 in Grootegast.
   6.  Sibolt Harm, born on 02-02-1991 in Grootegast.

VII.227    Ine Hilde HELDER, ziekenverzorgster, born on 09-09-1956 in Hoogeveen, daughter of Guitje (Guit) HELDER (see also VI.109) and Mettje VIEL.
Married at the age of 28 on 26-04-1985 in Groningen to Derk Jan WELLEWEERD, 30 years old, timmerman, born on 29-01-1955 in Hardenberg.
From this marriage:
   1.  Egbert, born on 04-02-1986.
   2.  Guido, born on 21-05-1987.
   3.  Erik, born on 13-09-1988.
   4.  Willem Sibolt (Wilco), born on 06-11-1991.
   5.  Janna Maria (Annemarie), born on 05-06-1994 in Hardenberg, died on 05-06-1994 in Hardenberg, 0 days old.
   6.  Mettje Inge (Mettine), born on 05-06-1994 in Hardenberg.

VII.228    André Gerhard HELDER, onderwijzer te Zeewolde, born on 08-11-1961 in Hoogeveen, son of Guitje (Guit) HELDER (see also VI.109) and Mettje VIEL.
Married at the age of 26 on 12-02-1988 in Oegstgeest to Lena Laurina DUVEKOT, 24 years old, onderwijzeres, born on 30-08-1963 in Vrouwenpolder.
From this marriage:
   1.  Janette, born on 17-02-1990 in Oegstgeest.
   2.  Willem Guido, born on 20-06-1991 in Oegstgeest.
   3.  Jacobert, born on 11-06-1994 in Zeewolde.
   4.  Maarten Gerhard, born on 09-02-1997 in Zeewolde.
   5.  Lourens Adriaan, born on 21-11-2000 in Zeewolde.

VII.230    Jacob Lambertus HELDER, leraar Economie, born on 08-04-1964 in Groningen, son of Guitje (Guit) HELDER (see also VI.109) and Mettje VIEL.
Married at the age of 24 on 14-10-1988 in Damwoude to Geertruida de GROOT, 24 years old, doktersassistente, born on 18-07-1964 in Leeuwarden.
From this marriage:
   1.  Jelmer, born on 03-02-1995 in Groningen. Tweeling van Martijn.
   2.  Martijn, born on 03-02-1995 in Groningen. Tweeling van Jelmer.

VII.232    Guido Johan Friso HELDER, leraar biologie, born on 31-10-1968 in Groningen, son of Guitje (Guit) HELDER (see also VI.109) and Mettje VIEL.
Married at the age of 25 on 20-05-1994 in Groningen to Angenietje STELWAGEN, 25 years old, röntgen assistente, born on 03-12-1968 in Assen.
From this marriage:
   1.  Lennart, born on 18-05-1995 in Groningen.
   2.  Ivo, born on 06-09-1996 in Grootegast.
   3.  Jurrian, born on 07-03-1998 in Grootegast.

VII.234    Drs. Willem HELDER, communicatiewetenschapper, born on 23-06-1957 in Wageningen, son of Johannes (Johan) HELDER (see also VI.111) and Jantje van der DONK.
Married at the age of 31 on 03-01-1989 in Delft to Drs. Anneke VERLINDE, 28 years old, wiskundige, telecommunicatie, born on 02-03-1960 in Rotterdam.
From this marriage:
   1.  Litty Miriam, born on 08-09-1994.
   2.  Johan, born on 18-09-1996.

VII.237    Dr. Janna HELDER, scheikundige, born on 24-03-1959 in Wageningen, daughter of Johannes (Johan) HELDER (see also VI.111) and Jantje van der DONK.
Married at the age of 29 on 28-10-1988 in Eindhoven, divorced after 18 years on 24-07-2007 in Eindhoven from Ir. Leendert van der TEMPEL, medewerker Philips Nat. Lab. Eindhoven, born on 05-08-1957 in Wageningen, Suriname.
From this marriage:
   1.  Janita, born on 12-11-1989.
   2.  Roel, born on 24-07-1991.
   3.  Samuel, born on 06-12-1994.

VII.239    Anne BUURMA, born on 17-07-1956 in Nijkerk, son of Klaas BUURMA (see also VI.115) and Eke DIJKMAN.
Married to Lotje LOHR, born in Haarlem.
From this marriage:
   1.  Ente Luca, born on 14-10-1991.
   2.  Otto Roemer, born on 11-10-1994.

VII.241    Klaas HARMS, born on 05-12-1952 in Bedum, son of Luitje HARMS and Martje BUURMA (see also VI.118).
Married to Franciena STROO, born on 27-08-1954 in Middelburg.
From this marriage:
   1.  Luitje Jan, born on 13-06-1992 in Groningen.
   2.  Jan Luitje, born on 25-07-1994 in Groningen.

VII.248    Jacob Klaas WIND, born on 23-11-1957 in Emmen, son of Jan WIND (see also VI.123) and Hillechien BAKEMA (see also VI.130).
Married to Wietske MINKS, born on 09-05-1957.
From this marriage:
   1.  Maarten, born on 11-02-1985.
   2.  David, born on 02-04-1988.
   3.  Markus, born on 09-11-1991.

VII.250    Sijbren Tabe van der ZWAAG, born on 27-09-1950, son of Tabe van der ZWAAG, leraar, and Willie WIND (see also VI.126).
Married to Loesje SPAN, born on 06-12-1952.
From this marriage:
   1.  Koen, born on 28-10-1978.
   2.  Dorien, born on 14-12-1981.

VII.253    Frouwina Greetje Willie van der ZWAAG, born on 01-05-1953, daughter of Tabe van der ZWAAG, leraar, and Willie WIND (see also VI.126).
Married to Hans HORDIJK, born on 12-01-1953.
From this marriage:
   1.  Wijbe Tabe-Bas, born on 26-06-1976.
   2.  Stefan, born on 21-05-1980.
   3.  Leonoor, born on 12-12-1982.

VII.255    Hillechien van der ZWAAG, born on 14-05-1957, daughter of Tabe van der ZWAAG, leraar, and Willie WIND (see also VI.126).
Married to Cees BOSDIJK, born on 29-05-1955.
From this marriage:
   1.  Jet, born on 23-03-1982.
   2.  Niek, born on 24-02-1986.

VII.256    Jan van VLIET, born on 01-10-1955, son of Bastiaan van VLIET and Hillechien WIND (see also VI.128).
Married to Dianda HOOIMEIJER, born on 30-07-1976.
From this marriage:
   1.  Emma Bastiana, born on 13-05-1995.
   2.  Suzanne, born on 21-04-1999.

VII.259    Wietske Gerdina SAURWALT, born on 06-08-1957 in Haarlem, daughter of Dr. Ir. Karel Jan SAURWALT and Martha Hillechina BAKEMA (see also VI.132).
Married at the age of 24 on 06-08-1981 in Groningen to Simon BELDER, 22 years old, born on 14-12-1958.
From this marriage:
   1.  Huibert, born on 11-04-1984 in Zwolle.
   2.  Martin, born on 15-06-1985 in Zwolle.
   3.  Carlien, born on 13-05-1988 in Berkel en Rodenrijs.
   4.  Joan, born on 24-05-1991 in Berkel en Rodenrijs.
   5.  Tineke, born on 24-03-1995 in Berkel en Rodenrijs.

VII.260    Frans Willem SAURWALT, born on 07-09-1960 in Haarlem, son of Dr. Ir. Karel Jan SAURWALT and Martha Hillechina BAKEMA (see also VI.132).
Married to Pia Bernadette KORTENOEVEN, born on 28-12-1960 in Emmeloord.
From this marriage:
   1.  Jan Willem, born on 18-02-1992 in Utrecht.

VII.262    Jacob Jan SAURWALT, born on 22-09-1964 in Haarlem, son of Dr. Ir. Karel Jan SAURWALT and Martha Hillechina BAKEMA (see also VI.132).
Married to Heleentje Anneke van den ENDEN, born on 19-02-1966 in Leek.
From this marriage:
   1.  Karel Jan, born on 04-08-1990 in Alkmaar.
   2.  Anne Hilde, born on 29-06-1993 in Alkmaar.
   3.  Pieter Bas, born on 22-02-1996 in Alkmaar.

VII.264    Gerrit Jacob BAKEMA, born on 09-07-1965 in Papendrecht, son of Reinder Klaas BAKEMA (see also VI.134) and Johanna Clasina VINK.
Married at the age of 30 on 22-05-1996 to Maria Catharina HOGELAND, 26 years old, born on 13-10-1969 in Ridderkerk.
From this marriage:
   1.  Johan Reinder, born on 15-08-1997.
   2.  Marijn Pieter, born on 04-05-1999.
   3.  Tom Hendrik Paul, born on 27-03-2002.

VII.267    Bernadine Wietske Johanna BAKEMA, born on 16-05-1968 in Papendrecht, daughter of Reinder Klaas BAKEMA (see also VI.134) and Johanna Clasina VINK.
Married at the age of 27 on 21-07-1995 to Patrick de WIT, 24 years old, born on 07-05-1971 in Loosdrecht.
From this marriage:
   1.  Lisa Sade, born on 10-07-1997.
   2.  Anne Myrthe, born on 30-07-1999.

VII.268    Abel Gerhard BAKEMA, born on 17-03-1961, son of Klaas BAKEMA (see also VI.137) and Elisabeth BOS, onderwijzeres.
Married to Nicole van LINT, born on 04-06-1968.
From this marriage:
   1.  Abel Nicolaas, born on 24-05-1998 in Utrecht.

VII.273    Martha de GRAAFF, born on 03-08-1956 in Amsterdam, daughter of Wiepke de GRAAFF, winkelbeheerder AH te Heemstede, and Alida BAKEMA (see also VI.140).
Married at the age of 24 on 19-01-1981 to Frederik Johannes BUTS, 25 years old, born on 30-06-1955.
From this marriage:
   1.  Bianca Mariëlle, born on 11-04-1984 in Noordwijkerhout.
   2.  Lilian Joyce, born on 10-02-1986 in Noordwijkerhout.
   3.  Ronald Peter, born on 19-11-1988 in Noordwijkerhout.

VII.276    Steven VENINGA, born on 01-10-1957 in Amsterdam, son of Fokke VENINGA and Hillechien BAKEMA (see also VI.142).
Living together + to Beatrijs PASSAGE.
From this relation:
   1.  Benjamin, born 1997.
   2.  Anna Julia, born 2000.

VII.279    Richard Abel VENINGA, born on 25-11-1961 in Amsterdam, son of Fokke VENINGA and Hillechien BAKEMA (see also VI.142).
Married at the age of 30 on 22-01-1992 in Hoogeveen, divorced 2001 from Greetje WILLEMS.
From this marriage:
   1.  Ludo, born on 07-03-1992.
   2.  Jolien, born on 26-06-1994.

VII.281    Martin VENINGA, born on 16-04-1963 in Amsterdam, son of Fokke VENINGA and Hillechien BAKEMA (see also VI.142).
Married in Hoogeveen to Anita WOLF.
From this marriage:
   1.  Laura Marleen, born on 06-01-1991.
   2.  Robert Mark, born on 24-06-1995.
   3.  Thomas Martijn, born 2000.
   4.  Matthijs Ruben, born 2000.

VII.285    Johanna Martha BAKEMA, born on 14-05-1961 in Winsum, daughter of Guitje BAKEMA (see also VI.144) and Akke HEIDANUS.
Married at the age of 24 on 13-09-1985 to Menne KRUIZENGA, 28 years old, born on 24-05-1957 in Baflo.
From this marriage:
   1.  Niklaas, born on 03-02-1988.
   2.  Akkelien, born on 16-10-1989.
   3.  Guitjan, born on 02-10-1991.

VII.287    Martine Hilda BAKEMA, born on 22-09-1962 in Winsum, daughter of Guitje BAKEMA (see also VI.144) and Akke HEIDANUS.
Married at the age of 23 on 22-11-1985 to Tamme BEENES, 29 years old, born on 08-07-1956 in Onderdendam (gem.Bedum).
From this marriage:
   1.  Pieter Rick, born on 09-11-1990.
   2.  Gydo Amco, born on 09-11-1990.

VII.290    Paulina BAKEMA, born on 29-06-1962 in Winsum, daughter of Gerhard BAKEMA (see also VI.146) and Aaltje Gezien MULDER.
Married at the age of 24 on 20-03-1987 in Leeuwarden to Bernt Johan Due TøNESSEN, 27 years old, born on 07-01-1960 in Oslo (Noorwegen).
From this marriage:
   1.  Pernille Christine TÖNNESSEN, born on 12-04-1994 in Oslo.
   2.  Bernt Thomas TÖNNESSEN, born on 20-07-1997 in Oslo.

VII.291    Eduard Abel BAKEMA, born on 10-04-1964 in Winsum, son of Gerhard BAKEMA (see also VI.146) and Aaltje Gezien MULDER.
Married at the age of 28 on 10-09-1992 in Leeuwarden to Nienke de GRAAF, 28 years old, born on 06-02-1964 in Leeuwarden.
From this marriage:
   1.  Liseleen.

VII.293    Johannes Berend (Joberth) BAKEMA, born on 22-01-1968 in Lemmer, son of Gerhard BAKEMA (see also VI.146) and Aaltje Gezien MULDER.
Married at the age of 29 on 27-01-1997 in Oslo, Noorwegen to Mieke ZIJLSTRA, 28 years old, born on 11-12-1968 in Leeuwarden.
From this marriage:
   1.  Twan.

VII.297    Anna Tine BOLHUIS, born on 05-12-1946 in Uithuizen, daughter of Anno BOLHUIS (see also VI.150) and Anje BOEKHOLD.
Married at the age of 24 on 15-09-1971 to Steven MEIER, 24 years old, born on 30-07-1947 in Heerde.
From this marriage:
   1.  Robert Anno, born on 11-12-1972 in Zwolle.
   2.  Lisette Stefanie, born on 11-03-1974.
   3.  Sigrid Annine, born on 01-09-1977 in Heerde.

VII.300    Geerdinus Nanco van BUUREN, born on 17-02-1948 in Eenrum, son of Jan Jacobus van BUUREN and Anje van ZEEWIJK (see also VI.153).
Married at the age of 31 on 09-11-1979 to Henderkina Jantje STEVENS, 27 years old, born on 27-08-1952.
From this marriage:
   1.  Arjan, born on 18-07-1981.
   2.  Rolf, born on 11-04-1984.

VIII.15    Richard Lee MOLENHOUSE, born on 24-02-1963, son of Richard A. MOLENHOUSE (see also VII.28) and Wilma (Pixie) OZINGA.
Married at the age of 27 on 28-07-1990 to Jacqueline Van DYKE.
From this marriage:
   1.  Leah Jerie, born on 23-06-1994.
   2.  Logan Richard, born on 20-07-1997.

VIII.20    Bradley Keith EDWARDS, born on 06-02-1964, son of Charles R. EDWARDS and Ruth MOLENHOUSE (see also VII.31).
Married at the age of 22 on 26-07-1986 to Mary Beth MUELLER.
From this marriage:
   1.  Rebecca.

VIII.22    Dennis Michael EDWARDS, born on 02-11-1965, Air Force Career
stationed in Charleston, South Carolina, son of Charles R. EDWARDS and Ruth MOLENHOUSE (see also VII.31).
Married at the age of 19 on 03-08-1985 to Kristina BROWN.
From this marriage:
   1.  Todd James, born on 24-04-1971 in Naperville IL.
   2.  Casey.
   3.  Casey.
   4.  Cory.
   5.  Cory.

VIII.25    Gail STAVENGER, born on 06-10-1956, daughter of Lawrence STAVENGER (see also VII.34) and Phyllis BANDSTRA.
Married (1) 1979, divorced 1991 from Joel SCHAAFSMA.
Married (2) 1994, divorced 1997 from Victor PORRAZ.
From the first marriage:
   1.  Benjamin, born 1982.
   2.  Jacon, born 1984.
   3.  Corinn, born 1990.
From the second marriage:
   4.  Xavier, born 1992.
   5.  Airianna, born 1995.

VIII.37    James Henry HUIZINGA, Eigenaar van JPJ Construction Co. in Chicago, born on 14-01-1965 in Chicago Oak Lawn, son of Henry Edwin HUIZINGA, Vrachtwagenchauffeur bij Ozinga Bros., and Mary Ellen TIGGELAAR (see also VII.43).
Married at the age of 22 on 21-08-1987 in Orland Park Orland Park to Pamela Sue van KUIKEN, 21 years old, Secretaresse, born on 31-08-1965 in Oak Lawn Oak Lawn.
From this marriage:
   1.  Joshua James, born on 11-02-1991 in Orland Park.
   2.  Jillian Rae, born on 18-08-1996 in Orland Park.

VIII.39    William Arthur HUIZINGA, Voorman bij Cimarron Construction Co. Born on 17-03-1966 in Oak Lawn Oak Lawn, son of Henry Edwin HUIZINGA, Vrachtwagenchauffeur bij Ozinga Bros., and Mary Ellen TIGGELAAR (see also VII.43).
Married at the age of 23 on 12-01-1990 in Orland Park Orland Park to Jennifer TOMCZAK, 21 years old, Bankemployâee, born on 24-10-1968 in Hammond Hammond.
From this marriage:
   1.  Timothy William, born on 14-06-1991 in Orland Park.
   2.  Daniel Jacob, born on 04-08-1993 in Orland Park.
   3.  Jack Henry, born on 27-10-1997.

VIII.41    Thomas Wayne HUIZINGA, Aannemer, born on 27-12-1969 in Oak Lawn Oak Lawn, son of Henry Edwin HUIZINGA, Vrachtwagenchauffeur bij Ozinga Bros., and Mary Ellen TIGGELAAR (see also VII.43).
Married at the age of 20 on 12-01-1990 in Orland Park Orland Park to Leah GUERRA, 16 years old, Fysiotherapeute, born on 18-12-1973 in Blue Island Blue Island.
From this marriage:
   1.  Thomas Wayne Jr. Born on 15-05-1998 in Orland Park.

VIII.51    Andrew Christian CARTER, born on 13-12-1963 in Sturgis. Tweeling met Christian.
Son of George , Jr. CARTER and Jaime Lynne HOFF (see also VII.75).
Married (1) at the age of 21 on 21-06-1985 in Fairbanks to Joelene Andrea MC CARTHY, 19 years old, born on 05-10-1965.
Married (2) at the age of 30 on 28-12-1993 in Fairbanks to Cindy Rene KERSEY, 27 years old, born on 26-04-1966.
From the first marriage:
   1.  Andrea Christine, born on 27-01-1986 in Fairbanks Fairbanks.

VIII.57    Nancy Anne CARTER, born on 12-12-1965 in Kalamazoo, Ill. Daughter of George , Jr. CARTER and Jaime Lynne HOFF (see also VII.75).
Married (1) at the age of 22 on 21-06-1988 in Fairbanks to James Alan KLAICH.
Married (2) at the age of 27 on 09-12-1993 in Fairbanks to James Merwyn LOWE, 44 years old, born on 28-11-1949.
From the first marriage:
   1.  Dustin James, born on 27-04-1989 in Fairbanks Fairbanks.
   2.  Matthew William, born on 16-10-1990 in Fairbanks.

VIII.59    Michael John HOFF, born on 14-04-1968 in Kalamazoo Kalamazoo, son of John Claude HOFF (see also VII.76) and Judy Marie MOHNEY.
Married to Kim.
From this marriage:
   1.  Emilee Nicole, born on 28-12-1992.

VIII.91    Marinus Frans KAASHOEK, born on 14-04-1965, son of Marinus Adriaan KAASHOEK and Wilhelmina Elizabeth Johanna BAKEMA (see also VII.121).
Married to Mathilde Louise van ES, born on 13-10-1966.
From this marriage:
   1.  Nicolaas Marinus, born on 22-11-1997.
   2.  Justin Hildo, born on 04-03-1999.

VIII.108    Nico Luitje RIDDERBOS, born on 27-12-1974 in Amsterdam, son of Frederik Nicolaas RIDDERBOS and Wieke Elisabeth BAKEMA (see also VII.129).
Married at the age of 24 on 14-10-1999 in Leiden to Mijke van de MEENT, 24 years old, born on 24-03-1975.
From this marriage:
   1.  David, born on 26-07-2000.
   2.  Wout, born 2002.

VIII.124    Frouke Clarisse Wimke VLIETSTRA, born on 15-10-1971 in Leiderdorp, daughter of Roel VLIETSTRA and Henriëtte Wimke Elizabeth BAKEMA (see also VII.141).
Married to Robert Andrew ATKINS, born on 02-11-1971 in Cheltenham, UK.
From this marriage:
   1.  Nina Maureen, born on 15-02-2005 in Amsterdam.
   2.  Bonnie wimke, born on 15-07-2007 in Haarlem.

VIII.126    Annebeth Willemijn VLIETSTRA, born on 24-03-1974 in Leiderdorp, daughter of Roel VLIETSTRA and Henriëtte Wimke Elizabeth BAKEMA (see also VII.141).
Married to Reinaut Dirk Wiggert WITVOET, born on 19-06-1971 in Emmeloord.
From this marriage:
   1.  Loek Grover, born on 04-04-2005 in Amersfoort.
   2.  Wiske Anna, born on 15-05-2007 in Amersfoort.

VIII.158    Jolanda HELDER, born on 23-08-1971 in Groningen, daughter of Willem HELDER (see also VII.170) and Martha Laura KOOI.
Married to Andries Marten SCHUTTINGA, born on 07-01-1966.
From this marriage:
   1.  Josje Hanna, born on 31-05-1999.

VIII.159    Jacob Lambertus HELDER, born on 18-02-1966, son of Nicolaas Leonardus (Niko) HELDER (see also VII.172) and Geertje ELING.
Married to Theresa LAANSTRA, born on 27-04-1968.
From this marriage:
   1.  Anne Marjolein, born on 28-07-1990.
   2.  Mirthe Nicolet, born on 17-11-1994.
   3.  Emma Esther, born on 08-12-1998.

VIII.161    Peter HELDER, born on 01-02-1970, son of Nicolaas Leonardus (Niko) HELDER (see also VII.172) and Geertje ELING.
Married to Hedwig Alexandra KWANT, born on 17-01-1972.
From this marriage:
   1.  Sanne Hedwig, born on 18-12-1993.
   2.  Nienke Alexandra, born on 18-12-1993.
   3.  Lise Sophie, born on 23-04-1998.

VIII.167    Marleen HELDER, born on 11-01-1975, daughter of Klaas HELDER (see also VII.174) and Jeanne Therese HOLTHOF.
Married to Sebastiaan Berend Lucas van der VUURST, born on 30-04-1975.
From this marriage:
   1.  Rick, born on 19-11-1999.

VIII.176    Mr. Nikolaas Jasper HELDER, jurist, born on 01-05-1968 in Groningen, christened (Ned. Herv.) in Groningen, son of Dr. Willem HELDER (see also VII.184) and Neeltje (Ellie) VINK, sociale academie, begeleidster moeilijk opvoedbare jongeren.
Married in Rotterdam to Drs. Rebecca Stephanie Maria KEIMAN, historica, conservator PTT museum den Haag, born on 13-07-1967 in Paramatta, Austalië (religion: RK).
From this marriage:
   1.  Christian Daniel, born on 07-08-1997 in Rotterdam, christened (RK) on 25-04-2009 in Rotterdam Hilligersberg.
   2.  Josephine Maria, born on 02-05-2001 in Rotterdam, christened (RK) on 25-04-2009 in Hilligersberg, Rotterdam.
   3.  Therese Elena, born on 02-05-2001 in Rotterdam, christened (RK) on 25-04-2009 in Hilligersberg,Rotterdam.

VIII.178    Jesse Willem HELDER, chemisch analist, informaticus, born on 26-02-1972 in Texel (religion: geen), son of Dr. Willem HELDER (see also VII.184) and Neeltje (Ellie) VINK, sociale academie, begeleidster moeilijk opvoedbare jongeren.
Child:
   1.  Odin Spike, born on 24-12-1994 in Amsterdam (religion: geen), son of Imogen VERMEULEN.

VIII.180    Nikolaas Adriaan HELDER, luchtvaart piloot, born on 09-05-1973 in Dokkum, son of Drs. Dirk Jan (Dick) HELDER (see also VII.187) and Dr. Jolanta Danuta JASTRZEBSKA, hoofddocent Finugrische talen RUG.
Married to Liesbeth van de VEN, apotheker.
From this marriage:
   1.  Simone Elisabeth, born on 20-11-2010 in Maastricht.

VIII.184    Kathleen Alison HELDER, born on 21-07-1967 in North York (Ont.), Canada, daughter of Willem (William) HELDER (see also VII.190) and Anna Marijke (Anne) JISSINK.
Married at the age of 20 on 19-12-1987 in Hamilton, Ontario, Can. Spouse is Jeffrey James van der VEEN, 23 years old, onderwijzer, born on 17-04-1964 in Burlington, Ontario (Can.).
From this marriage:
   1.  Brent Jonathan, born on 11-07-1989 in Fergus, Ont.
   2.  Cameron James, born on 14-02-1991 in Fergus, Ont.
   3.  Sarah Lynelle, born on 01-09-1994 in Fergus, Ont.
   4.  Bethany Anne, born on 14-04-1997 in Fergus, Ont.
   5.  Derek William, born on 30-09-2002 in Fergus, Ont.
   6.  Naomi Jantina, born on 15-02-2004 in Hamilton,Ont.

VIII.186    Kirsten Rosalie HELDER, born on 03-10-1969 in North York (Ont.), Canada, daughter of Willem (William) HELDER (see also VII.190) and Anna Marijke (Anne) JISSINK.
Married at the age of 22 on 22-08-1992 in Burlington, Ont., Can. Spouse is James Andrew SLOOTS, 27 years old, born on 02-08-1965 in Burlington, Ont., Can.
From this marriage:
   1.  Tamsin Johanna, born on 09-10-1993 in Toronto, Ont.
   2.  Harm Jacob, born on 06-01-1995 in Burlington, Ont.
   3.  Katrina Ainsly, born on 01-08-1996 in Burlington, Ont.
   4.  Anna Grace, born on 05-10-2002 in Sault Ste.Marie, Ont.

VIII.188    Susan Eleanor (Sue) HELDER, born on 03-01-1974 in Hamilton(Ont.),Canada. Getrouwd (05-08-1996 te Ancaster(Ont.) met Jeremy Jonathan Jagt (geb. 27-02-1974 te Burlington; accountant), daughter of Willem (William) HELDER (see also VII.190) and Anna Marijke (Anne) JISSINK.
Married at the age of 23 on 15-08-1997 in Ancaster, Ont. Spouse is Jeremy Jonathan JAGT, 23 years old, born on 27-02-1974 in Burlington, Ont.
From this marriage:
   1.  Emma Danielle, born on 03-07-2002 in Burlington, Ont.
   2.  Kyla Marika, born on 25-05-2004 in Burlington, Ont.
   3.  Trevor Jacob, born on 29-11-2006 in Burlington, Ont.

VIII.190    Lois Naomi HELDER, nurse, born on 04-01-1976 in Hamilton (Ont.), Canada, daughter of Willem (William) HELDER (see also VII.190) and Anna Marijke (Anne) JISSINK.
Married at the age of 25 on 20-10-2001 in Burlington, Ont. Spouse is Martin Daniel van der WAL, 28 years old, born on 21-02-1973 in Ijlst, Frl.
From this marriage:
   1.  Daniel Asher, born on 22-11-2002 in Hamilton, Ont.
   2.  Chelsea Claire, born on 08-07-2004 in Hamilton, Ont.

VIII.192    Hannah Lynn HELDER, born on 02-02-1978 in Hamilton (Ont.), Canada, daughter of Willem (William) HELDER (see also VII.190) and Anna Marijke (Anne) JISSINK.
Married at the age of 24 on 06-07-2002 in Guelph, Ont. Spouse is Mark Christopher TIMMERMAN, 24 years old, born on 03-02-1978 in Guelph, Ont.
From this marriage:
   1.  Gideon James Helder, born on 28-08-2005 in Hamilton, Ont.

VIII.197    Hilda Jantina (Tina) HELDER, born on 11-04-1978 in Edmonton(Ont.), Canada, daughter of Jan Evert (John) HELDER (see also VII.192) and Margaret Jean MASTERS, biologist.
Married at the age of 22 on 22-07-2000 in Edmonton, Alberta, Canada to Loren Michael BAIN, 22 years old, computer systems analyst, born on 26-05-1978 in Edmonton, Alberta, Canada, son of Randall Scott BAIN and Theresa Leigh BAPTISTE.
From this marriage:
   1.  Andrew Ian, born on 03-11-2003 in Edmonton, Alberta, Canada.
   2.  Karen Theresa, born on 12-05-2006 in Edmonton, Canada.

VIII.199    Sarah Elizabeth HELDER, dietitian, born on 08-08-1980 in Edmonton(Ont.), Canada, daughter of Jan Evert (John) HELDER (see also VII.192) and Margaret Jean MASTERS, biologist.
Married at the age of 23 on 16-08-2003 in Edmonton, Alberta, Canada to Sebastien Benoit ROBERT, 25 years old, born on 25-10-1977 in Peace River, Alberta, Canada, son of Benoit Jean ROBERT and Vivianne VERREAULT.
From this marriage:
   1.  Isabelle Margaret, born on 28-01-2006 in Peace River, Alberta, Canada.
   2.  Jacob Sebastien, born on 05-10-2007 in Edmonton,Canada.

VIII.204    Robert Peter HELDER, born on 29-02-1976 in Wellard(Ont.), Canada, son of Evert (Ed) HELDER (see also VII.194) and Aaltje Johanna (Alice) WITTEN.
Married at the age of 22 on 13-06-1998 in Fergus(Ont.), Canada to Swanieta Marie (Anita) BROERSMA, 27 years old, born on 10-08-1970 in Fergus(Ont.), Canada.
From this marriage:
   1.  Abby Joelle, born on 15-09-2004 in Hamilton (Ont.).
   2.  Gavin James, born on 15-09-2004 in Hamilton, Ont.
   3.  Tianna Joy, born on 27-09-2006 in Grimsby, Ont.

VIII.207    Laura Johanna HELDER, born on 01-08-1978 in Hamilton(Ont.), Canada, daughter of Evert (Ed) HELDER (see also VII.194) and Aaltje Johanna (Alice) WITTEN.
Married at the age of 19 on 09-08-1997 in Attercliff, Ont. Spouse is John Michael LOF, 23 years old, born on 09-09-1973 in Grimsby, Ont.
From this marriage:
   1.  Trenton Dirk LOFT, born 12=7=1998 in Grimsby, Ont.
   2.  Syvannah Jade, born on 21-02-2000 in Grimsby, Ont.
   3.  Carson Edward, born on 06-02-2003 in Grimsby, Ont.
   4.  Tekara Beatrix, born on 27-01-2006 in Grimsby, Ont.

VIII.208    Benjamin Joel HELDER, born on 27-04-1981 in Hamilton(Ont.), Canada, son of Evert (Ed) HELDER (see also VII.194) and Aaltje Johanna (Alice) WITTEN.
Married at the age of 22 on 05-07-2003 in Attercliff, Ont. Spouse is Rachel Jeanette LUDWIG, 25 years old, born on 23-09-1977 in Grimsby, Ont.
From this marriage:
   1.  Emmalyne Jantine, born on 12-09-2004 in Grimsby, Ont.
   2.  Isaac Benson, born on 11-09-2006 in Grimsby, Ont.

VIII.216    Emily Nicole HELDER, born on 27-05-1983 in Smithers(BC), Canada, daughter of George Robert HELDER (see also VII.201) and Jacoba Anna (Coosje) PLUG.
Married at the age of 22 on 01-10-2005 in Hamilton, Ont. Spouse is Andrew Edward DYKSTRA, 28 years old, born on 03-05-1977 in Burlington, Ont.
From this marriage:
   1.  Lydia Florence, born in Hamilton, Ontario, Canada.
   2.  Charlotte Jacoba, born in Hamilton, Ontario, Canada.

VIII.218    Kathryn Jacoba HELDER, born on 21-11-1984 in Hamilton(Ont.), Canada, daughter of George Robert HELDER (see also VII.201) and Jacoba Anna (Coosje) PLUG.
Married to Michael Harry HARSEVOORT, born in Hamilton, Ontario, Canada.
From this marriage:
   1.  Kylie Jacoba, born in Hamilton, ONT, Canada.

VIII.228    Rachel Miriam van VOORNVELD, onderwijzeres, born on 23-05-1970 in Amsterdam, daughter of Zeger Johannes van VOORNVELD and Saakje Theodora (Attie) HELDER (see also VII.210).
Married at the age of 27 on 27-08-1997 in Alphen aan de Rijn to Marcel Robert van TETERING, 29 years old, born on 04-04-1968 in den Haag.
From this marriage:
   1.  Amber Manon, born on 23-05-1997 in Leiderdorp.

VIII.233    Ian Gerard HELDER, heftruckchauffeur, born on 23-07-1974 in Stoney Plain (Can.), son of Ido Jacob HELDER (see also VII.211) and Mary Anne HARNOIS, grafisch ontwerper.
Married at the age of 24 on 15-11-1998 in Barrhead(Can.) to Louise HAGEL, 19 years old, born on 01-04-1979 in Barrhead(Can.).
From this marriage:
   1.  Owen Jacob, born on 01-07-1997 in Red Deer(Can.).
   2.  Joshua, born on 10-04-1999 in Red Deer(Can.).

VIII.247    Metje Hilde (Metthilde) HELDER, born on 04-08-1980 in Zwolle, daughter of Willem Ido HELDER (see also VII.222) and Marina Jolande (Mariola) van den BOS, verpleegkundige.
Married at the age of 22 on 19-09-2002 in Zwolle to Simon Aart HOOIJMEIER.
From this marriage:
   1.  Dorianne Mirthe, born on 02-06-2007 in Zwolle.

Homepage | E-mail


created with PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software