Descendants of Drewes Levys BAKEMA
 
I.1    Drewes Levys BAKEMA, slagter-vleeschhouwer, later timmerman, born on 08-05-1769 in Eenrum. Volgens overlijdensakte geboren te Pieterburen. Christened (NH) on 30-03-1806 in Eenrum. Hij werd gedoopt door Ds.Jacobus Albertus Uilkens in Eenrum samen met zijn zuster Tetje/Tijtje. In het doopboek wordt vermeld dat hij een Joodse vader had.
Hij nam in 1813 2.5 juk land van Menne Pieters en Elizabeth Berends over in vaste beklemming (19-04-1796, RA XLVI c2.272). " Zeekere (twee akkeren) Heemstede te Eenrum gelegen, jaarlijkse huur 5c.gl. Koopsom 48 c.gl. (15-07-1796, RA XLVI c2.273). Drieuwes en Dieuwerke lenen 300 c.gl. van Klaas Isebrantds en Trienje Jurjens. In "Boerderijen in het Halfambt" (pag.461) wordt vermeld dat hij op 25 Febr. 1813 2.5 juk land huurt voor 10 goudfranken en 20 centimes. Dit land behoorde tot de boerderij "Mattenesse", gelegen aan de Mattenesserweg 1 te Mensingeweer (matten=nat stuk land). Died on 15-11-1846 in Eenrum at the age of 77. De gevelsteen boven de ingang van de toren van de Herv. Kerk te Pieterburen vermeldt tot op heden:"Anno 1805 heeft Jhr Goosen Geurt Alberda, Hr van Dijksterhuis etc. deze toren laten bouwen. Harmannus Havinga, kerkvoogd en schoolmeester te Pieterburen, heeft op den 20-sten Mei de eerste steen gelegd. M. Wallis van Groningen is architekt hierover geweest. Rinne Pieters, Harm Vinkeles en Drews Levi hebben het werk vervaardigt"(Rinne Pieters is Drews Levi's schoonvader Rinne Pieters Zaagman).

Op 19 Sept. 1811 ondertekende "Driewes Levides" samen met bovengenoemde Harm Vinkeles en met F. van Polses (R. van Poojus?) een contract voor de vernieuwing van het interieur van de kerk te Eenrum voor de som van 1750 Car.gulden. Architekt was wederom de heer M. Walles uit Groningen (Eenrum,1999 blz.72).In 1814 wordt hieromtrent een uitbetaling gedaan aan Harm Finkeles van Fl. 2332 (Kerk en toren van Eenrum, R. A. Luitjens-Dijkveld Stol, 1975, pag.60).

Son of Levy Jacobs, slagter, schapenhandelaar, and Grietje Drewes, daglonerse.
Publication of the banns on 01-11-1793 in Mensingeweer, "17 dito (=Nov.) attestatie na Eendrum", church marriage at the age of 24 on 17-11-1793 in Eenrum (NH) to Diewerke Rennes ZAAGMAN, 20 years old, christened on 23-05-1773 in Pieterburen, died on 08-03-1854 in Pieterburen at the age of 80. Bij de inschrijving van haar huwelijk met Drewes Levys Bakema wordt vermeld dat Dieverke Rennes geboren is te Pieterburen, maar "thans woonachtig onder Maarslag". Dit zou de attestatie van Mensingeweer naar Eenrum kunnen verklaren. NB: Zij trouwen op dezelfde dag en in dezelfde kerk als Rinne Pieters Zaagman (vader/schoonvader) met Betje Rijkes Noor Beukema. Daughter of Rinne Pieters ZAAGMAN, timmerman, and Grietje Allerts.
From this marriage:
   1.  Grietje Drewes, born on 27-05-1794 in Eenrum, christened on 15-06-1794 in Eenrum, died on 13-11-1794 in Eenrum, 170 days old.
   2.  Grietje Drewes (see also II.3).
   3.  Anje Drews (see also II.5).
   4.  Duurke Drews, born on 15-01-1801 in Eenrum, christened on 08-02-1801 in Eenrum, died on 11-11-1824 in Eenrum at the age of 23. Zij overlijdt in huis nr.83.
Married at the age of 23 on 29-08-1824 in Eenrum to Reinder Klaasens ZEEF, 20 years old, schoenmakersknecht Eenrum, born on 04-09-1803 in Den Andel, christened on 18-09-1803 in Den Andel, son of Klaas Reinders ZEEF, dagloner, and Itje,Ijtje,Hijke Melles(Melkes) van der WIJK, dagloonster.
   5.  Renne Drews/Driewes (see also II.8).
   6.  Barbera Drews (see also II.10).
   7.  Jacob Drewes (see also II.11).
   8.  Johanna Drieuwes (see also II.14).
   9.  Eilke Drews (see also II.16).

II.3    Grietje Drewes BAKEMA, dagloonster, winkelierse (1864), born on 12-09-1795 in Eenrum, christened on 04-10-1795 in Eenrum, died on 13-05-1864 in Eenrum at the age of 68, daughter of Drewes Levys BAKEMA (see also I.1) and Diewerke Rennes ZAAGMAN.
Married at the age of 18 on 14-11-1813 in Eenrum to Klaas Jans KUUR, 20 years old, tuinman, born on 05-09-1793 in Eenrum, christened (NH) on 08-09-1793 in Eenrum, died on 01-04-1839 in Eenrum at the age of 45. Na aanbesteding op 4 Juli 1836 door de Eenrumse kerkvoogdij neemt hij het leggen van een steenweg ten zuiden van Eenrum, vanaf de straat tot aan de nieuwe begraafplaats, aan (De kerk en toren te Eenrum door R. A. Luitjens-Dijkveld Stol, 1975, pag.68-69). Son of Jan WIBBES and Hilje KLAASSEN, Daglonerske.
From this marriage:
   1.  Jan, born 1817 in Eenrum, died on 31-08-1817 in Eenrum. Oud 7 weken.
   2.  Jan Klaassens (see also III.2).
   3.  Drewes, born 1822 in Eenrum, died on 15-03-1823 in Eenrum. Oud 1 jaar.
   4.  Drewes, born on 27-01-1824 in Eenrum, died on 24-07-1858 in Eenrum at the age of 34.
   5.  Hilje (see also III.7).
   6.  Jacob, born 1829 in Eenrum, died on 29-04-1829 in Eenrum. Oud 5 weken.
   7.  Jakobus Benno, born 1830 in Eenrum, died on 05-07-1830 in Eenrum. Oud 13 weken.
   8.  Diewertje (see also III.13).
   9.  Johanna Jacobina (see also III.16).
   10.  Anje Klaassens (see also III.18).

II.5    Anje Drews BAKEMA, dienstmeid te Baflo(1821), christened on 23-09-1798 in Eenrum, died on 11-04-1839 in Eenrum at the age of 40, daughter of Drewes Levys BAKEMA (see also I.1) and Diewerke Rennes ZAAGMAN.
Married at the age of 22 on 12-05-1821 in Baflo to Jan Jans WIERENGA, 24 years old, kuiper,wagenmakersknecht te den Andel(1821), born on 23-09-1796 in Eenrum, christened on 02-10-1796 in Eenrum, died on 15-05-1871 in Eenrum at the age of 74, son of Jan Heemes WIERENGA, landbouwer, and Derkjen Wierts EVERS.
From this marriage:
   1.  Jan Jans, born 1823 in Eenrum, died on 14-05-1847 in Eenrum.
   2.  Drewes Jans (see also III.20).
   3.  Heme, boerenknecht, born on 07-12-1826 in Eenrum. Emigreerde in 1872 (na de dood van zijn vrouw Aaltje Hindriks?) naar Michigan.
Married at the age of 24 on 08-05-1851 in Leens to Aaltje Hindriks, born 1826 in Eenrum, daughter of Hindrik Hindriks and Grietje Pieters SMITH, schipperse.
   4.  Renne Jans, born on 13-12-1828 in Eenrum, died on 14-07-1904 in Georgetown, Ottawa Co., MI, USA at the age of 75, buried in Grandville Cem. Kent County, MI.
Married at the age of 25 on 30-03-1854 in Eenrum to Klaaske SMIT, born 1822, daughter of Andries Berents SMIT and Anna Kornelis SMIT. Zij vertrokken(zonder kinderen) naar USA (Michigan). De reis werd gemaakt met de "Isabella" die uit Rotterdam vertrok en op 1 Juli 1854 in New York aankwam.
   5.  Derktjen (see also III.27).
   6.  Dieuwertje (see also III.29).
   7.  Grietje WIERINGA, born 1838 in Eenrum, died on 13-03-1858 in Eenrum.

II.8    Renne Drews/Driewes BAKEMA, boerenknecht(1822), dienstknecht(1838),landbouwer te Vierhuizen(1845,1861), born on 19-09-1803 in Eenrum, christened on 09-10-1803 in Eenrum, died on 28-08-1873 in Euvelgunne, gem. Noorddijk at the age of 69. Hij ondertekende het "Adres" n.a.v. de voorgenomen grondwetswijziging, dat werd ingediend door ingezetenen van de gemeente Ulrum, en gericht aan koning Willem II op 16 Mei 1848. Hij ondertekent als R. D. Bakema (zie Documentatiemap "de Merne"), son of Drewes Levys BAKEMA (see also I.1) and Diewerke Rennes ZAAGMAN.
Married at the age of 34 on 23-05-1838 in Leens to Rebekka Pieters (Bregtje) van MAREN, 26 years old, dienstmeid, born on 09-02-1812 in Wierhuizen (gem.Eenrum), died on 24-09-1857 in Vierhuizen,gem.Ulrum at the age of 45, daughter of Pieter Folkerts van MAREN, dagloner te Wehe,schipper, and Nieske Jochems de JONGE. Tijdens de volkstelling van 1840 woonden in Vierhuizen (gem. Ulrum) samen: Renne Bakema, landbouwer, 36jr., geb te Eenrum; B. van Maren, getr. vrouw 36 jr, geb. te Pieterburen (dit is echtgenote Rebecca); Dieuwertje 1/4 jr geb. te Vierhuizen; Willem Bos 43jr, geb te Mensingeweer; Hendrik Noordhuis 18jr geb. te Zoutkamp; Aafke van Maren 14jr geb. te Wehe (zuster van Rebecca van Maren); Janna Kloosterhuis 24jr. geb. te Molenrijge.

Voor zover bekend uit de op Renne Drews Bakema betrekking hebbende akten in "Alle Groningers" was hij in 1838 dienstknecht te Vierhuizen, van 1839-1861 landbouwer te Vierhuizen, in 1868 rentenier in Noorddijk en bij zijn overlijden in 1873 te Noorddijk zonder beroep.
From this marriage:
   1.  Dieuwerke Rennes (see also III.32).
   2.  Nieske Rennes (see also III.34).
   3.  Stijntje Rennes, born on 06-02-1845 in Vierhuizen, died on 07-04-1845 in Vierhuizen, gem.Ulrum, 60 days old.
   4.  Stijntje Rennes (see also III.37).
   5.  Johanna Rennes, born on 12-02-1848 in Vierhuizen, died on 16-06-1871 in Euvelgunne, gem. Noorddijk at the age of 23.
   6.  Petrus Rennes (see also III.39).

II.10    Barbera Drews BAKEMA, born on 28-04-1806 in Eenrum, christened on 18-05-1806 in Eenrum, died on 01-04-1835 in Eenrum at the age of 28. Zij heeft een uit onecht geboren dochter Duurke. Daughter of Drewes Levys BAKEMA (see also I.1) and Diewerke Rennes ZAAGMAN.
Child:
   1.  Duurke BAKEMA, dienstmeid, born on 09-02-1826 in Eenrum, died on 18-05-1846 in Eenrum at the age of 20. Tijdens de volkstelling van 1840 was zij, op 13 jarige leeftijd, interne dienstbode bij de fam. Cornelis Theodorus Lubbers (Hervormd predikant te Ulrum als opvolger van Ds. de Cock;hij was getrouwd met Trijntje Klaassens van Zwol).

II.11    Jacob Drewes BAKEMA, borstelmaker, dagloner(1840),huisknecht(1828),arbeider(1857), born on 20-03-1809 in gem. Eenrum, christened on 16-04-1809 in Eenrum, died on 18-11-1858 in Groningen at the age of 49. Hij overleed in de Houtzagersteeg IJ 62, buiten de Oosterpoort. Son of Drewes Levys BAKEMA (see also I.1) and Diewerke Rennes ZAAGMAN.
Married at the age of 30 on 03-03-1840 in Eenrum to Berendina Hinderikus TRAP, 24 years old, dagloner te Eenrum, dienstmeid, born on 03-11-1815 in Groningen, died on 12-07-1868 in Groningen at the age of 52. Zij overleed in het Ziekenhuis, maar was woonachtig Houtzagersteeg IJ 65. Daughter of Hendrikus Strating TRAP and Grietje KUICK. Zij verhuisden met hun 5 kinderen op 4 Mei 1857 van Eenrum naar de locatie buiten de Oosterpoort in Groningen.
From this marriage:
   1.  Dieuwertje (see also III.43).
   2.  Grietje Jacobs (see also III.45).
   3.  Drewes (see also III.46).
   4.  Hinderikus, born on 05-05-1848 in gem. Eenrum. Hij wordt vermeld in de bevolkingsregisters van de stad Groningen tussen 1850 en 1870. In dat laatste jaar staat hij vermeld als borstelmaker. Zijn naam komt niet voor in de klapper op huwelijken in de provincie Groningen 1843-1912. Ook is hij niet te vinden in de tienjarentafels van overledenen. Kennelijk is hij vertrokken met onbekende bestemming (bron Jur Visser).
   5.  Duurke, born on 31-03-1851 in gem. Eenrum, died on 05-08-1852 in Eenrum at the age of 1.
   6.  Renne (see also III.50).
   7.  Ele (see also III.52).

II.14    Johanna Drieuwes BAKEMA, dagloonster, born on 04-02-1812 in Eenrum, christened on 01-03-1812 in Eenrum, died on 05-02-1879 in Pieterburen at the age of 67, daughter of Drewes Levys BAKEMA (see also I.1) and Diewerke Rennes ZAAGMAN.
Married at the age of 21 on 01-07-1833 in Eenrum. In 1879 verkopen de erven(6 kinderen) van Derk Tewes Wiebenga, dagloner en Johanna Drewes Bakema een woning met 32.8 are (vaste huur Fl.10) aan Jacob Tammens en Mettje Gerrits Helder. De woning was gelegen tegenover boerderij "Wieben" , Wiebenerweg 1 te Pieterbure (Bron: "Boerderijen in het Halfambt" blz. 381). Spouse is Derk Tewes WIEBENGA, 25 years old, dagloner, boerenknecht(1826), born on 04-12-1807 in Pieterburen, christened on 13-12-1807 in Eenrum, died on 25-02-1872 in Pieterburen at the age of 64, son of Tewes Jurjens WIEBENGA, dagloner, and Anna Derks de BOER.
From this marriage:
   1.  Jurjen Derks (see also III.56).
   2.  Anna Derks (see also III.59).
   3.  Diewertje Derks, born 1838.
Married on 07-03-1857 in Eenrum to Jacob HUIZENGA, born 1834 in Westernieland, son of Roelf Jacobs HUIZENGA, dagloner Westernieland en Tinallinge, and Hendrikje Douwes PIER, dagloonster.
   4.  Attje (see also III.63).
   5.  Tewes Derks (see also III.64).

II.16    Eilke Drews BAKEMA, dienstmeid, born 1815 in Eenrum. Geboorte vastgesteld volgens "akte van bekendheid". Died on 02-06-1889 in Eenrum, buried in Eenrum, daughter of Drewes Levys BAKEMA (see also I.1) and Diewerke Rennes ZAAGMAN.
Married on 24-03-1838 in Eenrum. Bij haar huwelijk bleek het onmogelijk om een geboorte akte van Eilke Drews te vinden. Op getuigenis van haar ouders Drews Levijs Bakema en Dieverke Rennes Zaagman werd een document (akte van bekendheid) opgemaakt door het gerechtshof waarin werd gesteld dat zij was geboren in 1815 in Eenrum uit bovengenoemde ouders. Spouse is Sipko Busscher NANNENBERG, 29 years old, bakkersknecht, winkelier, timmerman te Winsum, born on 04-06-1808 in Winsum, christened on 26-06-1808 in Winsum, died on 03-02-1896 in Eenrum at the age of 87, son of Bene Pieters, dagloner, schoenmaker, and Anna Elijzabeth KLETSLÉ/KLÖTZLE.
From this marriage:
   1.  Bene Pieter (see also III.68).
   2.  Diewerdina (see also III.70).
   3.  Anna Elizabeth, born on 09-01-1842 in Winsum.
Married at the age of 21 on 11-07-1863 in Winsum to Jan REUS, 27 years old, born on 05-11-1835 in Warffum, son of Tamme Jans REUS and Knelske Ritzes MULDER.
   4.  Johanna Katharina (see also III.76).
   5.  Drewes Busscher (see also III.77).
   6.  Sipko (see also III.78).

III.2    Jan Klaassens KUUR, born on 05-05-1819 in Eenrum, son of Klaas Jans KUUR, tuinman, and Grietje Drewes BAKEMA (see also II.3).
Married at the age of 23 on 12-05-1842 to Aaffien Helmers OLTHOFF.
From this marriage:
   1.  Jacoba (see also IV.1).
   2.  Helmer Jans (see also IV.2).

III.7    Hilje KUUR, dagloonster, born on 29-04-1826 in Eenrum, daughter of Klaas Jans KUUR, tuinman, and Grietje Drewes BAKEMA (see also II.3).
Married (1) at the age of 19 on 27-06-1845 in Eenrum to Johannes Harmannus DIJKMAN, born 1819, son of Harmannus Geerts/Everts? DIJKMAN, wever, and Frouwke Thomas BOT. Bij huwelijk werd kind gewettigd.
Married (2) at the age of 28 on 13-10-1854 in Eenrum to Izebrand Garmts ZIJLSTRA, born 1829 in Eenrum? Son of Garmt Benes ZIJLSTRA, dagloner, binnenschipper, and Grietje Tijmens van KAMPEN. Bij huwelijk wettiging van een kind.
Married (3) at the age of 38 on 24-12-1864 in Eenrum to Jannes LUBBERTS, 35 years old, dagloner te Eenrum, born on 29-01-1829 in Eelde, son of Lubbert Johannes LUBBERTS and Frouke Gerrits SNIJDER.
From the first marriage:
   1.  Harmannus, born on 26-12-1844 in Eenrum. Hij werd bij huwelijk van zijn ouders erkend.
Married at the age of 24 on 20-06-1869 in Eenrum to Geertruida BRANDS, born 1845, daughter of Hilbrand Jans BRANDS and Elizabeth Hindriks SIKKEMA.
From the second marriage:
   2.  Tiemen, born on 10-01-1852 in Eenrum.
Married at the age of 20 on 19-06-1872 in Eenrum to Aafke RUS, born 1847, daughter of Jacob Rennes RUS and Grietje Jans de WIT.
   3.  Grietje, born on 23-10-1854 in Eenrum.
Married at the age of 21 on 07-06-1876 in Eenrum to Renne RUS, born 1850, son of Jacob Rennes RUS and Grietje Jans de WIT.
   4.  Garmt Isebrands (see also IV.10).
   5.  Klasina, born on 14-05-1859 in Eenrum.
Married at the age of 21 on 21-08-1880 in Eenrum to Jan POSTEMA, born 1856, son of Pieter Jans POSTEMA and Klaaske MEIJER, dienstmeid.

III.13    Diewertje KUUR, born on 14-11-1831 in Eenrum, daughter of Klaas Jans KUUR, tuinman, and Grietje Drewes BAKEMA (see also II.3).
Married (1) at the age of 23 on 04-05-1855 in Eenrum to Hendrik VINK, dagloner, born 1833 in Bedum, died on 26-06-1875 in Sauwerd, gem. Adorp, son of Derk Klaassens VINK and Meike/Wietske Freerks VINK.
Married (2) at the age of 45 on 11-10-1877 in Adorp to Menne TORRINGA, 44 years old, boereknecht, dagloner te Breede, born on 24-12-1832 in Rasquert, died >1884, son of Jan Abels TORRINGA, dagloner, and Grietje Derks CLEVERINGA.
From the first marriage:
   1.  Klaas, born on 04-05-1858 in Eenrum, died on 06-10-1951 at the age of 93.

III.16    Johanna Jacobina KUUR, born on 22-09-1834 in Eenrum, died on 16-07-1886 in Eenrum at the age of 51, daughter of Klaas Jans KUUR, tuinman, and Grietje Drewes BAKEMA (see also II.3).
Married at the age of 21 on 04-04-1856 in Eenrum to Jakob WIERSEMA, 26 years old, born on 21-11-1829 in Eenrum, died on 21-04-1904 in Pieterburen at the age of 74, son of Klaas Jakobs WIERSEMA and Geertje Willems SMITH.
From this marriage:
   1.  Geertje, born 1861, died 1931.
Married on 14-05-1892 in Eenrum to Drewes JANNENGA.
   2.  Hilje, born 1867 in Eenrum.
Married on 15-05-1897 to Jan DEKKER.
   3.  Willemina, born 1869 in Pieterburen.
Married on 22-05-1889 in Eenrum to Albert HOOGHUIS.
   4.  Drewes, born on 18-02-1870 in Eenrum. In geboorteakteis achternaam WIERSUM.

III.18    Anje Klaassens KUUR, daglonersche, born on 19-02-1837 in Eenrum, died on 14-07-1903 in Pieterburen at the age of 66, daughter of Klaas Jans KUUR, tuinman, and Grietje Drewes BAKEMA (see also II.3).
Married at the age of 24 on 06-07-1861 in Eenrum to Roelf Garmts ZIJLSTRA, 25 years old, dagloner, born on 22-07-1835 in Pieterburen, died on 04-06-1915 in Eenrum at the age of 79, son of Garmt Benes ZIJLSTRA, dagloner, binnenschipper, and Grietje Tijmens van KAMPEN.
From this marriage:
   1.  Klaas Roelfs (see also IV.22).
   2.  Hilje (see also IV.25).

III.20    Drewes Jans WIERENGA, wever, born 1825 in Eenrum, died on 22-03-1902 in Groningen, son of Jan Jans WIERENGA, kuiper,wagenmakersknecht te den Andel(1821), and Anje Drews BAKEMA (see also II.5).
Married on 25-05-1850 in Eenrum to Diewertje Hendriks SPOELMA, born 1830 in Wehe, daughter of Hendrik Roelfs SPOELMA and Trientje Geerts ROON.
From this marriage:
   1.  Hendrik Jans WIERINGA (see also IV.26).

III.27    Derktjen WIERENGA, born 1831, daughter of Jan Jans WIERENGA, kuiper,wagenmakersknecht te den Andel(1821), and Anje Drews BAKEMA (see also II.5).
Married on 23-12-1853 in Eenrum to Frederikus Roelfs FABER, 43 years old, koopman,winkelier te Pieterburen, born on 07-11-1810 in Baflo, died on 08-10-1859 in Eenrum at the age of 48, son of Roelf Frederikus FABER, dagloner,landbouwer op de Dingen te Baflo, and Stijntje Jacobs HELDER, daglonerse.
From this marriage:
   1.  Sientje, born on 04-05-1854 in Pieterburen, died on 03-02-1861 in Warfhuizen at the age of 6.
   2.  Jannes, born on 13-07-1856 in Pieterburen, died on 31-10-1857 in Pieterburen at the age of 1.
   3.  Anje, born on 15-05-1858 in Pieterburen, died on 01-09-1860 in Warfhuizen at the age of 2.
   4.  Frederika, born on 18-11-1859 in Pieterburen.
Married at the age of 22 on 09-02-1882 in Leens to Jan Pieters ZIJLSTRA, 23 years old, winkelier te Warfhuizen, born on 03-09-1858 in den Hoorn, son of Pieter ZIJLSTRA and Anje RUSTEMA.

III.29    Dieuwertje WIERENGA, born on 27-06-1833 in Eenrum, daughter of Jan Jans WIERENGA, kuiper,wagenmakersknecht te den Andel(1821), and Anje Drews BAKEMA (see also II.5).
Married at the age of 23 on 18-04-1857 in Eenrum to Berend Wibbes BEUKEMA, 24 years old, dagloner te Vierhuizen, born on 02-05-1832 in Vierhuizen, son of Rijpke Alberts BEUKEMA, dagloner te Hornhuizen, and Trientje Berends GROEN.
From this marriage:
   1.  Riepke Berends (see also IV.33).

III.32    Dieuwerke Rennes BAKEMA, born on 22-08-1839 in Vierhuizen, died on 12-03-1869 in Zoutkamp at the age of 29, daughter of Renne Drews/Driewes BAKEMA (see also II.8) and Rebekka Pieters (Bregtje) van MAREN, dienstmeid.
Married at the age of 22 on 05-10-1861 in Ulrum to Gozen Rijpkes KOLK, 25 years old, bakker, winkelier, kantoorhouder posterijen te Zoutkamp, born on 12-10-1835 in Zoutkamp, died on 23-10-1915 in Zoutkamp at the age of 80, son of Rijpke Gozens KOLK, koopman, molenaar, winkelier, kantoorhouder posterijen te Zoutkamp, and Tietje Pieters BUITJES, winkelierse. Zie ook Gruoninga Jan/Febr.1966, 12-de jaargang.
From this marriage:
   1.  Tietje, born on 08-02-1862 in Zoutkamp, died on 25-04-1939 in Haarlem at the age of 77.
Married at the age of 23 on 20-05-1885 in Ulrum to Jan Jacobs KOLLE, 26 years old, loods te Ijmuiden, rijkscommies, born on 13-10-1858 in Zoutkamp, died < 1902, son of Jacob Jans KOLLE, schippersknecht, zeeloods, and Geeske Geerts DIJKHUIS.
   2.  Renne Gozens, broodbakker, born on 07-11-1863 in Zoutkamp, died on 01-07-1948 in Leens at the age of 84.
Married at the age of 49 on 02-01-1913 in Leens to Eilke NANNENBERG, born 1878 in Onderdendam, daughter of Bene Pieter NANNENBERG (see also III.68) and Martje PETTINGA.
   3.  Bregtje Gozens, born on 05-08-1865 in Zoutkamp, died on 13-08-1870 in Zoutkamp at the age of 5.
   4.  Hielktje, born on 24-05-1867 in Zoutkamp, died on 09-08-1868 in Zoutkamp at the age of 1. Oud 1 jaar.

III.34    Nieske Rennes BAKEMA, caféhoudster, born on 18-08-1842 in Vierhuizen, died on 16-03-1919 in Groningen at the age of 76, daughter of Renne Drews/Driewes BAKEMA (see also II.8) and Rebekka Pieters (Bregtje) van MAREN, dienstmeid.
Married at the age of 25 on 25-04-1868 in Noorddijk (Gr.) to Jan Luitjes van DIJKEN, 46 years old, landbouwer, born on 26-06-1821 in Euvelgunne, gem. Noordijk, died on 11-06-1893 in Oosterhogebrug at the age of 71. Hij was in de"Franse tijd" adjunct-maire van Noorddijk. Son of Luitje Jans van DIJKEN and Margien Ebo BOLHUIS. Zie ook de website:http://members.rott.chello.nl/pras2/.
From this marriage:
   1.  Luitje Jan, born on 24-02-1869 in Euvelgunne, died on 04-08-1945 in Groningen at the age of 76.
Married at the age of 32 on 18-04-1901 in Naarden to Hester Wibranda VERWEIJ, 26 years old, born on 09-12-1874 in Winschoten, daughter of Roelof VERWEIJ, tapper, and Ebeltje SMITH.
   2.  Margjen, born on 17-05-1871 in Euvelgunne, died on 13-04-1952 in Anloo at the age of 80.
Married at the age of 26 on 14-04-1898 in Noorddijk to Harm ZANDT, 19 years old, reiziger, suikerbakker, born on 16-06-1878 in Kantens, son of Jan ZANDT and Pieterke MARING.
   3.  Brechtje, born on 23-11-1872 in Euvelgunne.
   4.  Renne (see also IV.45).
   5.  Abel Lourens, schoenmaker, born on 01-02-1879.
Married at the age of 23 on 08-08-1902 in Delfzijl to Aaltje KUIPER, born 1883, daughter of Lubbertus KUIPER, koopman, winkelier, and Martje KEIJER.
   6.  Geertje, born on 12-01-1881 in Euvelgunne.
Married at the age of 21 on 20-03-1902 in Groningen to Geert de WIT, 28 years old, schipper, born on 29-07-1873 in Birdaard, son of Geert Adriaans de WIT and Johanna AHRENS.

III.37    Stijntje Rennes BAKEMA, kasteleinse, born on 22-02-1846 in Vierhuizen, died on 17-03-1916 in Noorddijk at the age of 70, daughter of Renne Drews/Driewes BAKEMA (see also II.8) and Rebekka Pieters (Bregtje) van MAREN, dienstmeid.
Married at the age of 23 on 19-08-1869 in Noorddijk to Elzo Hazelhoff WICHERTS, 25 years old, timmerman, koemelker(1891), born on 27-09-1843 in Kolham, gem. Slochteren, died on 29-11-1917 in Noorddijk at the age of 74, son of Lammert Jans WICHERTS, timmerman, and Antje Elzes HAZELHOFF, dienstmeid(1839).
From this marriage:
   1.  Antje, born on 21-08-1869 in Euvelgunne, gem. Noorddijk.
Married at the age of 21 on 16-05-1891 in Noorddijk to Hendrik DERMER, 26 years old, voerman(1891), born on 06-03-1865 in Groningen, died on 31-01-1916 in Groningen at the age of 50, son of Hendrik DERMER and Grietje de GROOT.
   2.  Brechtje Lammerdiena HAZELHOFF WICHERTS, born on 15-11-1872 in Euvelgunne, gem. Noorddijk, died on 10-12-1939 in Noorddijk at the age of 67.
Married at the age of 23 on 16-05-1896 in Noorddijk to Jan VREDEVOOGD, 26 years old, born on 26-06-1869 in Ruischerbrug, son of Hijlke VREDEVOOGD and Renske Maria HOF.

III.39    Petrus Rennes BAKEMA, werkman,brugwachter, klompemaker (1906), born on 24-11-1850 in Vierhuizen, died on 02-08-1921 in Groningen at the age of 70. Petrus en zijn gezin pachtten het brugdraaien van de Noorderhogebrug. Son of Renne Drews/Driewes BAKEMA (see also II.8) and Rebekka Pieters (Bregtje) van MAREN, dienstmeid.
Married at the age of 24 on 29-05-1875 in Noorddijk to Gezina VISSER, 23 years old, born on 03-11-1851 in Hoogkerk (religion: NH), died on 06-01-1937 in Groningen at the age of 85, daughter of Jan VISSER and Hiltje Gerlofs de BOER.
From this marriage:
   1.  Hiltje (see also IV.56).
   2.  Nieske, born on 08-05-1877 in Noorddijk, died on 12-07-1877 in Oosterhogebrug, gem. Noorddijk, 65 days old.
   3.  Rebecka, caféhoudster, born on 14-05-1878 in Noorddijk, died on 10-05-1944 in Groningen at the age of 65.
Married (1) at the age of 27 on 18-05-1905 in Groningen to Reinje Jan KRAIJEMA, venter, sigarenhandelaar(1910), born 1878 in Ten Boer, died on 25-10-1910 in Groningen, son of Kornelis KRAAIEMA and Menje LENTING.
Married (2) at the age of 34 on 28-07-1912 in Groningen to Jelle de VRIES, metaalslijper, born 1873 in Groningen, son of Derk de VRIES and Grietje BILYAM.
   4.  Rendina, brugwachtster, born on 08-05-1880 in Noorddijk (religion: NH), died on 17-12-1947 in Groningen at the age of 67. Ongehuwd.
   5.  Nieske, born on 29-01-1883 in Oosterhogebrug, died on 27-04-1883 in Oosterhogebrug, 88 days old.
   6.  Renne, born on 29-01-1883.
   7.  Jan, pakhuisknecht, born on 14-12-1884 in Ruisscherbrug, gem. Noorddijk, died on 31-01-1915 in Groningen at the age of 30.
Married at the age of 29 on 28-05-1914 in Groningen to Trijntje SCHIPPER, 25 years old, born on 27-07-1888 in Napels, gem. Scheemda, died on 12-05-1928 in Groningen at the age of 39. Na de dood van haar man vertrekt zij op 20 Mei 1919 naar Wedde. Ze hadden geen kinderen. Daughter of Pieter SCHIPPER and Hemmechien VENEMA. NB: Op het gezinsblad komt als inwonende dienstbode voor: Pieternella Johanna Bakema uit Groningen. Zij is geen familie, kwam per 5 Nov.1903 uit Leiden bij de familie in huis. Ze was een dochter van Pieter Bakema en Aaltje Thiessens.

III.43    Dieuwertje BAKEMA, born on 10-06-1840 in Eenrum, died on 24-09-1896 in Groningen at the age of 56, daughter of Jacob Drewes BAKEMA (see also II.11) and Berendina Hinderikus TRAP, dagloner te Eenrum, dienstmeid.
Married at the age of 24 on 11-12-1864 in Groningen to Popke Johannes van der PLOEG, 31 years old, arbeider, voerman, born on 13-11-1833 in Waarden, Grijpskerk, died on 01-06-1891 in Groningen at the age of 57, son of Johannes Teijes van der PLOEG and Jeltje Dirks HOEKSTRA.
From this marriage:
   1.  Alberdina, born on 07-07-1865 in Groningen, died on 23-07-1865 in Groningen, 16 days old.
   2.  Berendina, born on 28-08-1870 in Groningen.
   3.  Jantje, born on 03-04-1873 in Groningen, died on 09-04-1918 in Groningen at the age of 45.
   4.  Grietje, born on 21-12-1875 in Groningen, died on 22-02-1950 in Groningen at the age of 74.
   5.  Popke, born on 22-04-1879 in Groningen.
   6.  Diewertje, born on 15-11-1882 in Groningen, died on 22-03-1884 in Groningen at the age of 1.

III.45    Grietje Jacobs BAKEMA, born on 17-12-1842 in Eenrum gem. Eenrum, died on 15-08-1891 at 15:30 in Groningen at the age of 48. Na haar overlijden (1944!) wordt er t.b.v. afstammingsonderzoek een uittreksel uit haar overlijdensakte gemaakt. Dit uittreksel wordt aangevraagd door Hendrik Kraay(leedaanzegger) en Johannes Carel Vriemoet (klerk). Dit uittreksel berust in CBG. Daughter of Jacob Drewes BAKEMA (see also II.11) and Berendina Hinderikus TRAP, dagloner te Eenrum, dienstmeid.
Married at the age of 25 on 17-05-1868 in Groningen to Henderikus VEENHOFF, 22 years old, koperslager, born on 30-08-1845 in Groningen, died on 20-12-1928 in Groningen (Pelstergasthuis) at the age of 83, son of Jacob VEENHOFF and Margaretha GROENHOF.
From this marriage:
   1.  Jacob, born on 02-03-1869 in Groningen, died on 27-03-1926 in New York at the age of 57.
Married to Lina ?
   2.  Henderikus, born 1871 in Groningen, died on 02-04-1873 in Groningen.
   3.  Margaretha (see also IV.76).
   4.  Berendina (see also IV.78).
   5.  Geertruida (see also IV.80).
   6.  Diewertje (see also IV.82).
   7.  Diederik Hendrikus, born on 30-07-1883 in Groningen, died on 21-01-1886 at the age of 2.
   8.  Drewes (see also IV.84).

III.46    Drewes BAKEMA, beroepsmilitair ,zeepziedersknecht, politiedienaar der 2-de klasse,oppasser, born on 04-05-1845 in gem.Eenrum, died on 15-03-1906 in Leeuwarden at the age of 60. Tot April 1870 beroepsmilitair, later zeepziedersknecht (1872) en politiedienaar der 2-de klasse en oppasser in Leeuwarden (bron: huwelijksbijlagen gem. Leeuwarden).Hij kwam per 28 Mei 1869 vanuit Nijmegen naar Leeuwarden waar hij in de kazerne kwam te wonen. Zijn vrouw Antje was per 1 Nov.1862 vanuit Deinum naar Leeuwarden gekomen.In 1872 woonden zij "achter de Weerklank en Doorgaande Steeg" wijk M nr.263h, blijkens adresboek Leeuwarden 1872 (bron. Gemeentearchief Leeuwarden), son of Jacob Drewes BAKEMA (see also II.11) and Berendina Hinderikus TRAP, dagloner te Eenrum, dienstmeid.
Married at the age of 25 on 21-05-1870 in Leeuwarden. Zij komen na hun huwelijk te wonen op Keizersgracht 120b (bron: ondertrouwakte gem. Leeuwarden) to Antje SWARTS, 34 years old, born on 12-01-1836 in Leeuwarden, died on 14-02-1908 in Leeuwarden at the age of 72, daughter of Willem Sixtus Ruurds SWARTS, metselaar,justitiedienaar(1833-1838),arbeider, and Martha Oeges KLOOSTERMAN.
From this marriage:
   1.  Jacob (see also IV.87).
   2.  Martha (see also IV.90).

III.50    Renne BAKEMA, arbeider, born on 03-06-1853 in gem. Eenrum, died on 12-10-1899 in Groningen at the age of 46. Hij werd op 24 Juni 1884 en op 26 April 1885 verordeeld wegens openbare dronkenschap tot 1 dag gevangenisstraf. In de processen verbaal wordt als zijn lengte resp. 1.65 m en 1.72 m opgegeven. Son of Jacob Drewes BAKEMA (see also II.11) and Berendina Hinderikus TRAP, dagloner te Eenrum, dienstmeid.
Married at the age of 21 on 13-12-1874 in Groningen to Gezina de ROOI, 22 years old, born on 13-05-1852 in Groningen (religion: RK). Eerste communie op 14-5-1866 in de kerk van de Heilige Martinus te Groningen). Died on 19-12-1902 in Groningen at the age of 50, daughter of Roelf Simons de ROOI, schippersknecht, zeilmaker(1874), and Dieuwertje BOOTS. Het gezin woonde in Wijknr.1, nummer 72c en op de Laan 75 te Groningen. Bij de Bakema's in woonden de zusters van Gezina de Rooi te weten Dievertje, Henrica, Johanna (1-ste Heilige Communie op 13 Mei 1872 in de Sint Maartenkerk te Groningen) en haar zoontje Hendrik de Rooi (bron Jacob Bakema, Peize).
From this marriage:
   1.  Jacob (see also IV.91).
   2.  Dientje, born on 22-02-1879 in Groningen, died on 01-11-1967 in Groningen at the age of 88.
Married at the age of 24 on 22-02-1903 in Groningen to Andreas Bernardus VERSTOK, 24 years old, letterzetter, born on 04-01-1879 in Groningen, died on 13-12-1952 in Groningen at the age of 73, son of Johannes Baptista VERSTOK, cokeshandelaar, and Lukkien de VRIES. Geen kinderen. Woonachtig aan Boterdiep te Groningen.Gezamelijk graf op Zuiderbegraafplaats te Groningen.
   3.  Roelf Simon (see also IV.95).
   4.  Berend (see also IV.98).
   5.  Johannes Jacobus (see also IV.100).

III.52    Ele BAKEMA, stucadoor,witter, born on 16-01-1858 in Groningen (religion: NH), died on 13-06-1939 in Groningen at the age of 81, buried in Esserveld, Groningen, son of Jacob Drewes BAKEMA (see also II.11) and Berendina Hinderikus TRAP, dagloner te Eenrum, dienstmeid.
Married (1) at the age of 26 on 01-06-1884 in Groningen to Grietje JONKMAN, 25 years old, born on 20-08-1858 in Groningen, died on 30-01-1902 in Groningen at the age of 43, daughter of Hendrik JONKMAN and Jantien Meinderts STRAATMAN.
Married (2) at the age of 47 on 16-07-1905 in Groningen to Gezina Engelina ENGELS, 40 years old, born on 11-06-1865 in Groningen, died on 13-06-1909 in Groningen at the age of 44, daughter of Andries Aukes ENGELS and Eva Dina HOEKSTRA.
Married (3) at the age of 57 on 06-05-1915 in Groningen to Maria Petronella HEBBES, 37 years old, born on 20-07-1877 in Wedde (religion: NH), died on 10-03-1961 in Groningen at the age of 83, daughter of Johannes Franciscus HEBBES and Wubbina SCHAANK.
From the first marriage:
   1.  Jantien (see also IV.103).
   2.  Berendina, born on 03-12-1886 in Groningen, died on 18-05-1890 in Groningen at the age of 3.
   3.  Dieuwertje Grietje (see also IV.106).
From the third marriage:
   4.  Geertruida Gezina, born on 19-09-1907 in Groningen (religion: NH).
Married at the age of 21 on 07-01-1929 in Groningen to W. den HEIJER.

III.56    Jurjen Derks WIEBENGA, dagloner, born on 29-03-1834 in Pieterburen, son of Derk Tewes WIEBENGA, dagloner, boerenknecht(1826), and Johanna Drieuwes BAKEMA (see also II.14).
Married at the age of 27 on 29-06-1861 in Eenrum to Trijntje KOITER, dagloonster, born 1841 in Westernieland, daughter of Klaas Warners KOITER, dagloner,winkelier, and Frouwke Gerrits BALKEMA, winkelierse.
From this marriage:
   1.  Klaas, born on 09-03-1872 in Pieterburen, died on 23-01-1958 in Fulton, Whiteside Co.,Il. at the age of 85.
   2.  Thomas, born on 04-01-1875 in Groningen, died on 23-04-1952 in Chicago, Cook Co., Il. at the age of 77.
   3.  Derk J. Born 1883 in Groningen, died on 20-10-1948 in Morrison, Il. Buried in Grove Hill Cem. Morrison, Il.
   4.  Johanna.

III.59    Anna Derks WIEBENGA, born on 26-01-1836 in Pieterburen, daughter of Derk Tewes WIEBENGA, dagloner, boerenknecht(1826), and Johanna Drieuwes BAKEMA (see also II.14).
Married at the age of 25 on 20-07-1861 in Eenrum. Bij huwelijk wettiging van twee kinderen. Zij emigreerden in 1883 met 7 kinderen naar Fulton,Illinois (Staat van Landverhuizers). Spouse is Johannes SIKKEMA, born 1836 in Pieterburen, son of Gaje Geerts SIKKEMA and Margrieta/Grietje PAIZE/PEIS, dienstmeid,dagloonerse.
From this marriage:
   1.  Gaaije, born on 16-03-1861 in Pieterburen. Bij het huwelijk van zijn ouders op20-7-1861 als "het hunne" erkend.

III.63    Attje WIEBENGA, born on 01-06-1840 in Pieterburen, died on 31-10-1931 in Evergreen Park, Ill., USA at the age of 91, buried in Mount Hope Cem. Een foto van haar, haar dochter Johanna Huizenga-de Roos, en kleindochter Johanna de roos werd mij toegestuurd door Jackie Huizenga McLean. Daughter of Derk Tewes WIEBENGA, dagloner, boerenknecht(1826), and Johanna Drieuwes BAKEMA (see also II.14).
Married at the age of 21 on 05-10-1861 in Eenrum to Roelof Hommes HUIZENGA, 23 years old, born on 23-04-1838 in Westernieland, died on 01-07-1927 in Evergreen Park, Chicago at the age of 89, buried in Mount Hope Cem. Son of Homme Jacobs HUIZENGA and Aaltje Gerrits VOS. Zij emigreerden in 1899 met SS Rotterdam naar USA en Chicago. Aankomst New York 29 Oct.1899.
From this marriage:
   1.  Johanna Roelfs (see also IV.116).
   2.  Homme (Homer), born on 25-08-1864 in Wierhuizen, died on 13-02-1925 in Oak Lawn,Cook Co., Ill. at the age of 60, buried in Mount Greenwood Cem., Chicago.
Married at the age of 23 on 18-04-1888 in Eenrum to Antje RIEMERSMA, 23 years old, born on 09-02-1865 in Lioessens, died on 12-03-1930 in Oak Lawn, Cook. Co., Ill. at the age of 65, buried in Mount Greenwood Cem., Chicago, daughter of Hendrik Jacobs RIEMERSMA and Minke Jans VISSER. Zij immigreerden naar Chicago in 1899. Ze hadden 4 kinderen.
   3.  Anna, born on 27-08-1867 in Wierhuizen, died on 18-11-1926 in Chicago at the age of 59.
Married at the age of 22 on 03-05-1890 in Eenrum to Gerrit BORGMAN, 20 years old, born on 06-05-1869 in Westernieland, son of Jakob BORGMAN and Maria Johanna HIELKEMA. Ze immigreerden naar Chicago. Kwamen op % april 1892 aan in NewYork met de "Pieter Caland". Ze hadden geen kinderen.
   4.  Derk, born on 11-11-1870 in Wierhuizen.
Married at the age of 24 on 30-03-1895 in Baflo to Henderika DEELSNIJDER, born 1875 in Baflo, daughter of Martinus DEELSNIJDER and Aafke VOS. Zij immigreerden met 5 kinderen naar Chicago. Aankomst New York met SS Rijndam op 11 April 1903.
   5.  Gerrit Roelfs, born on 02-08-1875 in Wierhuizen, died on 01-07-1963 in Skokie, Cook Co., Ill. at the age of 87, buried in Beverly Cem., Blue Island, Cook Co.,Ill. Immigreerde naar Chicago. Aankomst NewYork 2 April 1896 met de "EDAM".
Married at the age of 27 on 08-10-1902 to Margaret ter HAAR, 21 years old, born on 07-07-1881 in Chicago, died on 06-12-1928 in Chicago at the age of 47, daughter of Jan ter HAAR and Martje GROENVELD. Ze hadden 7 kinderen.
   6.  Grietje Roelfs, born on 30-12-1878 in Wierhuizen.
   7.  Anje Roelfs, born on 19-10-1883 in Eenrum.

III.64    Tewes Derks WIEBENGA, wegarbeider, born on 21-08-1846 in Pieterburen, died on 19-01-1928 in Groningen at the age of 81, son of Derk Tewes WIEBENGA, dagloner, boerenknecht(1826), and Johanna Drieuwes BAKEMA (see also II.14).
Married (1) at the age of 22 on 01-05-1869 in Eenrum to Martje Benes ZIJLSTRA, 21 years old, born on 19-03-1848 in Pieterburen, died on 27-04-1885 in Pieterburen at the age of 37, daughter of Bene Garmts ZIJLSTRA, boerenknecht, and Ida Arends HELDER.
Married (2) at the age of 41 on 12-10-1887 in Kloosterburen to Ebeltje Jans GROEN, 30 years old, born on 21-02-1857 in Hornhuizen, died on 10-06-1888 in Pieterburen at the age of 31, daughter of Jan Wibbes GROEN and Aaltje Willems ZUIDEMA.
Married (3) at the age of 42 on 28-03-1889 in Eenrum to Grietje Bernardus DIJKHUIZEN, born 1854 in Ulrum, daughter of Bernardus Pieters DIJKHUIZEN and Bouwke Lieferts RONDA.
From the first marriage:
   1.  Derk, born on 25-09-1869 in Eenrum.
   2.  Garmt Tewes (see also IV.129).
   3.  Johan, born on 22-04-1882 in Eenrum.

III.68    Bene Pieter NANNENBERG, timmerman, born on 25-05-1838 in Eenrum, son of Sipko Busscher NANNENBERG, bakkersknecht, winkelier, timmerman te Winsum, and Eilke Drews BAKEMA (see also II.16).
Married at the age of 23 on 14-05-1862 in Winsum to Martje PETTINGA, 23 years old, born on 08-06-1838 in Winsum, daughter of Wietze Hessels PETTINGA and Anje Jans MEIJER.
From this marriage:
   1.  Sipko, koetsier in Onderdendam, born on 22-12-1863 in Winsum.
Married (1) at the age of 34 on 13-10-1898 in Groningen, divorced after 9 years on 14-02-1908 in Groningen from Geessien VOS, born on 30-09-1853 in Haren, daughter of Jacob Berents VOS and Tjarve BUURKE.
Married (2) at the age of 45 on 04-09-1909 in Warffum to Jantje RIJZINGA, 35 years old, born on 25-08-1874 in Warffum, daughter of Tjaard RIJZINGA and Geertruida Wilhelmina HAZENBERG.
   2.  Anna (see also IV.135).
   3.  Eilke, born 1878 in Onderdendam.
Married on 02-01-1913 in Leens to Renne Gozens KOLK, 49 years old, broodbakker, born on 07-11-1863 in Zoutkamp, died on 01-07-1948 in Leens at the age of 84, son of Gozen Rijpkes KOLK, bakker, winkelier, kantoorhouder posterijen te Zoutkamp, and Dieuwerke Rennes BAKEMA (see also III.32).

III.70    Diewerdina NANNENBERG, born on 03-02-1840 in Winsum, died in USA, daughter of Sipko Busscher NANNENBERG, bakkersknecht, winkelier, timmerman te Winsum, and Eilke Drews BAKEMA (see also II.16).
Married (1) at the age of 25 on 18-11-1865 in Eenrum to Johannes Jeips BOSMA, 30 years old, tuinman, born on 30-11-1834 in Bolsward, died on 01-07-1868 in Onderdendam at the age of 33, son of Jeip Roelofs BOSMA and Sijke Klazes SCHUURMANS.
Married (2) at the age of 32 on 11-07-1872 in Leens to Hermannus KIJFF, 41 years old, born on 02-11-1830 in Groningen, son of Hermannus KIJFF and Helen Bellinga SWALVE.
From the second marriage:
   1.  Sipco, tramstalknecht te Ulrum, born 1873 in Leens.
Married on 22-12-1897 in Ulrum to Johanna POSTEMA, naaister, born 1873 in Ulrum, daughter of Hendrik POSTEMA and Geeske van der MAAR.
Children:
   2.  Johannes NANNENBERG (see also IV.137).

III.76    Johanna Katharina NANNENBERG, bij huwelijksvoltrekking dienstmeid, born on 11-04-1844 at 20:00 in Winsum, died on 23-04-1918 in Ulrum at the age of 74, daughter of Sipko Busscher NANNENBERG, bakkersknecht, winkelier, timmerman te Winsum, and Eilke Drews BAKEMA (see also II.16).
Married at the age of 27 on 27-05-1871 in Ulrum to Ebertus OOSTERHUIS, 35 years old, wagenaar, born on 20-04-1836 at 20:00 in Ulrum. In zijn geboorte akte wordt in de kantlijn vermeld dat hij op 12 April 1857 door zijn moeder erkend wordt. In zijn huwelijksakte wordt tevens gesteld dat hij de zoon is van Martje Oosterhuis, zijnde de vader onbekend. Christened on 29-04-1836 in Ulrum, son of Martje Gerrits OOSTERHUIS, daglonersche, kramersche te Ulrum.
From this marriage:
   1.  Ebertus (see also IV.141).
   2.  Sipko (see also IV.142).
   3.  Martje (see also IV.145).
   4.  Bene Pieter (see also IV.146).

III.77    Drewes Busscher NANNENBERG, timmerman in Eenrum, born on 17-03-1849 at 23:00 in Winsum, died on 26-05-1913 in Eenrum at the age of 64, son of Sipko Busscher NANNENBERG, bakkersknecht, winkelier, timmerman te Winsum, and Eilke Drews BAKEMA (see also II.16).
Married at the age of 22 on 01-07-1871 in Eenrum to Jacoba KUUR, 23 years old (see also IV.1).
From this marriage:
   1.  Sipko Busscher, verver te Vlagtwedde, born on 17-01-1875 in Eenrum, died on 29-08-1952 in Eelde at the age of 77.
Married at the age of 25 on 02-05-1900 in Wedde to Anna SWARTS, 23 years old, born on 02-03-1877 in Midwolda, daughter of Haiko SWARTS and Jantje FROON.

III.78    Sipko NANNENBERG, verver te Eenrum, born on 23-04-1852 at 02:30 in Winsum, died on 11-10-1907 at the age of 55. Hij nam in opdracht van de Eenrumer kerkvoogdij aan in 1878 voor Fl.219 het verven van het hek van de pastorietuin. In 1883 verft hij de pastorie voor Fl.160 en de nieuwe school en kosterij voor Fl.180. In 1884 verft hij de toren voor Fl.1750 (Zie: De kerk en toren te Eenrum, R.A. Luitjens-Dijkveld Stol, Drukkerij Dijkstra Niemeijer b.v., 1975; pag.69-70. Son of Sipko Busscher NANNENBERG, bakkersknecht, winkelier, timmerman te Winsum, and Eilke Drews BAKEMA (see also II.16).
Married at the age of 28 on 29-05-1880 in Eenrum to Grietje BROEKEMA, 25 years old, born on 03-11-1854 in den Andel, daughter of Jacob Eisses BROEKEMA and Menke Hidzers UITERDIJK.
From this marriage:
   1.  Eisse Sipko Busscher, onderwijzer te o.a.Opheusden, born on 08-02-1881 in Eenrum. Aan het einde van de negentiende eeuw begon het idee dat je het lot in eigen hand kon nemen op te komen onder de arbeidende bevolking. In 1894 was de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) onder leiding van Pieter Jelles Troelstra afgesplitst van de Sociaal-Democratische Bond (SBD) van de predikant Ferdinand Domela Nieuwenhuis, die in 1882 was opgericht.De arbeiders hadden echter wel een zetje nodig om in beweging te komen.
In de Neder-Betuwe was een man die veel in beweging zette: Eisse Sipko Busscher Nannenberg, onderwijzer aan de openbare school te Opheusden; een van de eerste leden van de SDAP in de Betuwe. Hij was zeer begaan met het lot van schoolkinderen en de arbeidende klasse. Behalve zijn werk aan school, trok hij erop uit om ook de volwassenen te `onderwijzen' in hun rechten.
Eisse Sipko Busscher Nannenberg werd op 8 februari 1881 geboren te Eenrum (Groningen) als oudste zoon van Sipko Nannenberg, verver (schilder) en Grietje Broekema. Het gezin telde vijf zonen.
Eisse bezocht in Eenrum na de lagere school de MULO. In 1896 behaalde hij het diploma, waarna hij verhuisde naar Maastricht om te worden opgeleid tot onderwijzer aan de Rijkskweekschool voor Onderwijzers. Hij studeerde af in 1900 en vervulde aansluitend zijn dienstplicht. Op 1 juli 1901 kreeg hij zijn eerste aanstelling aan de Openbare Lagere School aan de Jonkersvaart, gemeente Marum (Gron.), alwaar hij de klassen 1 en 2 onderwees.
Na het behalen van de hoofdakte in 1904 solliciteert hij naar de functie van `onderwijzer met verplichte hoofdakte' aan de Openbare Lagere School te Opheusden. Hij werd door de selectiecommissie met algemene stemmen gekozen en kwam op 1 november in dienst tegen een jaarsalaris van f750,-. Nannenberg abonneerde zich, zodra hij onderwijzer was, onmiddellijk op het dagblad van de SDAP "Het Volk", en hij was lange tijd de enige tot in de verre omtrek, die de rooie krant las. Anderen hielden zich bij 'onschuldiger' lectuur. Ook werd hij direct lid van het Nederlands Onderwijzersgenootschap en de Bond van Nederlandsche Onderwijzers.
In Opheusden onderwees hij de eerste jaren de 5e klas, maar nadat in Opheusden in 1911 een christelijke school van de Gereformeerde Gemeente was opgericht, daalde het aantal leerlingen en het aantal onderwijzers, en deed hij de 4e en 5e klas samen tot 1924. Hoofd van de school was J. Jansen Schuiling.
Toen in Opheusden in 1923 ook een school werd gesticht van de Nederlands Hervormde Gemeente, werd de openbare school opgeheven en per 1 juli 1924 werden de zes lokalen overgedragen aan de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Gemeente.
Aanvankelijk waren alle vier nog aanwezige onderwijzers eervol ontslagen: J. Jansen Schuiling, het hoofd der school, mej.J. A. Sonderlo, E. S. B. Nannenberg en G. J. Coops. Maar ze tekenden allen beroep aan bij Gedeputeerde Staten. De gemeenteraad had echter voor het beroep diende al besloten J. Jansen Schuiling en mej. J. A. Sonderlo toch in dienst te houden, de laatste speciaal vanwege haar bevoegdheid tot het geven van 'onderwijs in de nuttige handwerken'. Twee onderwijzers waren echter voldoende om de openbare school af te handelen.
Het beroep van E. S. B. Nannenberg en G. J. Coops werd afgewezen: zij kwamen op wachtgeld. Maar toen per 1 september 1924 J. Jansen Schuiling met pensioen ging, werd Nannenberg tijdelijk hoofd der openbare lagere school met een aanstelling 'van dag tot dag'. Hij gaf les aan de hoogste drie klassen, maar het aantal leerlingen liep zo hard achteruit, dat hij reeds snel als een zogeheten eenmansschool alle klassen onder zijn hoede had. Per 1 oktober 1925 werd Nannenberg eervol ontslagen als hoofd van de openbare lagere school.
Na een aantal tijdelijke betrekkingen, onder andere in Gasselte (Drente), werd hij in 1928 benoemd in Den Haag, aan een openbare school in Loosduinen. Daar is hij dertien jaar geweest. Op 1 maart 1941 ging hij op zestigjarige leeftijd met pensioen.
De Duitse bezetting maakte het werk in overheidsdienst minder aantrekkelijk en hij was eigenlijk blij dat hij eruit kon stappen. Met zijn gezin trok hij naar Ede. Aan de Molenstraat 120 heeft hij de rest van zijn leven doorgebracht.
Toen na de oorlog de SDAP weer werd opgericht, werd Nannenberg secretaris van de afdeling Ede, en dat is hij gebleven toen de Partij van de Arbeid de plaats van de oude socialistische partij innam.(Folkert Schuurman in Jaarboek Stichting Tabula Batavorum 2007, pag.91-100;zie ook website "Mijn Gelderland" www.mijngelderland,nl)

.
   2.  Bene Pieter, apotheker te Groningen, born 1883.
   3.  Eilko Johan, onderwijzer te Woudenberg, born on 24-12-1886, died on 26-03-1959 at the age of 72, buried in den Haag.
   4.  Drewes, huisschilder, born on 05-01-1888 in Eenrum, died on 08-11-1958 in Groningen at the age of 70, buried in Eenrum.
Married at the age of 31 on 03-04-1919 in Eenrum to Eltje OOSTERHOFF, 26 years old, vroedvrouw, born on 31-03-1893 in Eenrum, died on 14-06-1938 in Groningen at the age of 45, daughter of Roelf OOSTERHOFF, kerktimmerman te Eenrum, and Hilje ZEEFF, dienstbode.
   5.  Jakob Johannes, verver.
Married on 06-08-1910 in Eenrum to Klazina POEL, born 1879 in Leens.

IV.1    Jacoba KUUR, born on 17-12-1847 in Eenrum, daughter of Jan Klaassens KUUR (see also III.2) and Aaffien Helmers OLTHOFF.
Married at the age of 23 on 01-07-1871 in Eenrum to Drewes Busscher NANNENBERG, 22 years old (see also III.77).
From this marriage: 1 child (see under III.77).
 
IV.2    Helmer Jans KUUR, born 1854 in Groningen, son of Jan Klaassens KUUR (see also III.2) and Aaffien Helmers OLTHOFF.
Married on 30-03-1876 in Groningen to Berendina Catharina FONTERMAN.
From this marriage:
   1.  Jan Helmers, born on 27-05-1876 in Eenrum.
   2.  Henderikus Helmers, born on 30-03-1878 in Eenrum.
   3.  Aaffien Helmers, born on 14-12-1879 in Eenrum.
   4.  Jacomina Helmers, born on 08-01-1883 in Eenrum.

IV.10    Garmt Isebrands ZIJLSTRA, born on 24-12-1856 in Eenrum, son of Izebrand Garmts ZIJLSTRA and Hilje KUUR (see also III.7).
Married at the age of 24 on 05-12-1881 in Westernieland. Bij huwelijk werd kind gewettigd. Spouse is Klazina FOLGERTS, born 1860, daughter of Trijntje FOLGERTS.
From this marriage:
   1.  Hillechien (Helen) Garmts (see also V.8).

IV.22    Klaas Roelfs ZIJLSTRA, boerenknecht, born on 22-05-1873 in Sauwert, died on 09-05-1948 in Zuidlaren at the age of 74, son of Roelf Garmts ZIJLSTRA, dagloner, and Anje Klaassens KUUR (see also III.18).
Married at the age of 21 on 11-05-1895 in Eenrum to Harmke RIJZENGA, 27 years old, born on 31-08-1867 in Eenrum, died on 01-02-1949 in Pieterburen at the age of 81, daughter of Johannes RIJZENGA, dagloner, and Anje AIKEMA.
From this marriage:
   1.  Anje (see also V.10).

IV.25    Hilje ZIJLSTRA, born on 08-01-1875 in Sauwert, gem. Adorp, daughter of Roelf Garmts ZIJLSTRA, dagloner, and Anje Klaassens KUUR (see also III.18).
Married at the age of 21 on 21-10-1896 in Eenrum to Marten POSTEMA, born 1875 in Pieterburen, son of Pieter Jans POSTEMA and Klaaske MEIJER, dienstmeid.
From this marriage:
   1.  Anje, born on 26-02-1902 in Pieterburen, died on 01-04-1978 in Slochteren at the age of 76.
Married at the age of 18 on 27-11-1920 in Eenrum to Jan Hendriks JAPENGA, 21 years old, born on 25-08-1899 in Eenrum, died on 21-12-1987 in Slochteren at the age of 88, buried on 24-12-1987 in Overschild, son of Hendrik Jans JAPENGA, dagloner te Pieterburen, and Ida Hommes (Ietmui) HUIZENGA, Dagloonster te Pieterburen, baker.

IV.26    Hendrik Jans WIERINGA, born on 01-06-1855 in Eenrum, son of Drewes Jans WIERENGA (see also III.20) and Diewertje Hendriks SPOELMA.
Married at the age of 25 on 27-01-1881 in Leens to Jantje OOSTEMA, 24 years old, born on 20-10-1856 in Warfhuizen, christened on 15-02-1857 in Warfhuizen, died on 19-12-1940 in Groningen at the age of 84, daughter of Ate Egberts OOSTEMA, zeeman, buitenvaarder,scheepskapitein(1889), and Aaltje VOERMAN.
From this marriage:
   1.  Drewes, schipper, born on 06-10-1883, died on 19-03-1969 in Groningen at the age of 85, Hij voer van 1918-1969 met de aak "de Dankbaarheid" (aardappelen, aardappelmeel,lijnzaad,mais, bieten, stenen).
Married at the age of 26 on 24-02-1910 in Zuidbroek to Jantina DOORNBOS, 21 years old, born on 16-03-1888 in Veendam, died on 01-11-1967 in Groningen at the age of 79, daughter of Eppe DOORNBOS and Jantje BLAAK.

IV.33    Riepke Berends BEUKEMA, dagloner te Vierhuizen, born on 05-02-1862 in Eenrum, died on 05-07-1939 in Groningen at the age of 77, son of Berend Wibbes BEUKEMA, dagloner te Vierhuizen, and Dieuwertje WIERENGA (see also III.29).
Married at the age of 26 on 12-05-1888 in Ulrum to Jantje RISPENS, 20 years old, born on 14-11-1867 in Ulrum, died on 25-08-1930 in Ulrum at the age of 62, daughter of Johannes RISPENS, koopman te Ulrum, and Jantje WIERINGA.
From this marriage:
   1.  Berend BUIKEMA (see also V.15).

IV.45    Renne van DIJKEN, born on 13-01-1877 in Noorddijk, son of Jan Luitjes van DIJKEN, landbouwer, and Nieske Rennes BAKEMA (see also III.34).
Married at the age of 24 on 27-03-1901 in Delfzijl, divorced after 18 years on 19-12-1919 in Groningen from Auctje KUIPER, born on 28-03-1881 in Weiwerd, died on 02-01-1966 in Amsterdam at the age of 84, daughter of Lubbertus KUIPER, koopman, winkelier, and Martje KEIJER.
From this marriage:
   1.  Niesje, born 1901, died 1915.
   2.  Martje, born on 07-06-1903, died on 15-02-1977 in den Haag at the age of 73.
   3.  Geertje, born on 19-11-1904.
   4.  Lubbertina Jantina, born on 10-04-1906, died on 14-08-1981 at the age of 75.
   5.  Jan Luitje, born on 26-11-1907, died on 23-01-1976 in Amsterdam at the age of 68.
   6.  Anna Alida, born on 02-04-1909 in Groningen.
   7.  Luitje Abel Laurens, born on 25-09-1910 in Groningen.
   8.  Wilhelmina, born on 31-08-1912, died on 29-05-1955 in Amsterdam at the age of 42.
   9.  Pieter Hendrik, born on 16-02-1914 in Groningen.
   10.  Aaltje, born on 10-12-1915 in Groningen.

IV.56    Hiltje BAKEMA, born 1876 in Oosterhogebrug, gem. Noorddijk, died on 19-03-1959 in Groningen, daughter of Petrus Rennes BAKEMA (see also III.39) and Gezina VISSER.
Married on 17-05-1906 in Groningen to Lourens ALDERSHOF, moesker, born 1875 in Groningen, died on 27-05-1944 in Groningen, son of Harm ALDERSHOF, moesker, and Edechiena Lammerdina den BRANDER.
From this marriage:
   1.  Edegina Lammerdina, born on 15-08-1907 in Groningen.
Married at the age of 25 on 27-04-1933 in Groningen to Simon HEIKENS, expediteur, born in Haren.
   2.  Geziena, born on 08-10-1908 in Groningen.
Married at the age of 24 on 13-07-1933 in Groningen to Laurens MUELINK, boekhouder, born 1907 in Antwerpen.

IV.76    Margaretha VEENHOFF, born on 21-09-1873 in Groningen, died on 20-02-1925 in Groningen at the age of 51, daughter of Henderikus VEENHOFF, koperslager, and Grietje Jacobs BAKEMA (see also III.45).
Married at the age of 23 on 12-11-1896 in Feerwerd Ezinge to Reinder TORRINGA, 32 years old, born on 19-08-1864 in Feerwerd, son of Pieter Jogchems TORRINGA and Janna Harmanna DOORNBOS.
From this marriage:
   1.  Grietje (see also V.32).

IV.78    Berendina VEENHOFF, born on 14-06-1875 in Marum, died on 01-01-1945 in Amsterdam at the age of 69, daughter of Henderikus VEENHOFF, koperslager, and Grietje Jacobs BAKEMA (see also III.45).
Married in ? Spouse is Johannes Theodorus van den BERG, born on 01-01-1859 in Olst, died on 01-01-1911 in Amsterdam at the age of 52.
From this marriage:
   1.  Hendrika Johanna Theodora, born on 23-07-1897, died in Ruinen.
   2.  Cornelis Albertus Jacob, born on 03-09-1898.

IV.80    Geertruida VEENHOFF, born on 17-05-1877 in Oldehove, died on 24-06-1929 in den Haag at the age of 52, daughter of Henderikus VEENHOFF, koperslager, and Grietje Jacobs BAKEMA (see also III.45).
Married at the age of 22 on 13-12-1899 in Den Haag to Johannes Cornelis Rudolph ELBERS, 36 years old, born on 07-01-1863 in den Haag, died on 14-06-1932 in den Haag at the age of 69.
From this marriage:
   1.  Rudolph Cornelis, born on 13-03-1902 in 's Gravenhage.
Married at the age of 23 on 19-10-1925 to Gerardina Becker HELENA, 21 years old, born on 05-03-1904.
   2.  Gerardus Hendrikus, born on 06-08-1904 in 's Gravenhage.
Married at the age of 24 on 29-08-1928 to Helena Henrika BARKMEIER, 24 years old, born on 21-05-1904 in Rotterdam.
   3.  Anna Elisabeth Cornelia, born on 14-05-1906.
Married at the age of 27 on 28-06-1933 to Pieter BUIS, 24 years old, born on 26-05-1909 in 's Gravenhage.
   4.  Johanna Carolina Elisabeth, born on 10-08-1909.
Married to Jochem HOFLAND.
   5.  Johan Jacob Hendrik, born on 16-06-1912.
Married (1) to Eltje HUITING.
Married (2) to Barbara KOPPEJAN.
Married (3) to Elly Allegonda DENNEBOOM, "geboren Gans".

IV.82    Diewertje VEENHOFF, born on 16-06-1879 in Oldehove, died on 01-01-1966 in Rotterdam at the age of 86, daughter of Henderikus VEENHOFF, koperslager, and Grietje Jacobs BAKEMA (see also III.45).
Married at the age of 19 on 14-09-1898 in Rotterdam to Zweitse de VRIES, 33 years old, born on 01-06-1865 in Joure (Haskerland), died on 13-02-1952 in Oudewater at the age of 86, son of Zweitse Idskes de VRIES and Jacoba Christoffels RAADSMAN.
From this marriage:
   1.  Zweitse Henderikus, born on 04-06-1899 in Rotterdam.
Married at the age of 25 on 30-07-1924 in Rotterdam? Spouse is Barendina SCHOUTEN, 25 years old, born on 12-10-1898 in Rotterdam, daughter of Huibert SCHOUTEN and Aartje BURGGRAAFF.

IV.84    Drewes VEENHOFF, born on 23-10-1885 in Groningen, died on 13-06-1952 in Rotterdam at the age of 66. Hij verliet op 16 jarige leeftijd het ouderlijk huis en ging varen. Hij werd later purser en was als zodanig aanwezig op de begrafenis van Paul Krüger. Na een kort huwelijk, waaruit een jong gestorven zoon, scheidde hij en trouwde hij met Pieternella Johanna Sap, die zijn huishoudster was en die hij had bezwangerd (zoon Jacob). Hij werd in Rotterdam dealer voor Nederland voor Ford. Zijn zwager (Hannes Sap) maakte de houten opbouw voor de Fords. Drewes was een uitmuntend kunstschilder, waarvan nog vele stillevens getuigen. (bron: Johan Maurits Jacob van Duren; mau@schoolbench.com). Son of Henderikus VEENHOFF, koperslager, and Grietje Jacobs BAKEMA (see also III.45).
Married (1) at the age of 21 on 26-06-1907 in Rotterdam, divorced after 8 years on 25-03-1916 in Rotterdam from Neeltje van ZANTEN, born 1878 in Vlaardingen, daughter of Johannes van ZANTEN and Johanna van DORP.
Married (2) at the age of 30 on 03-05-1916 in Rotterdam to Pieternella Johanna SAP, 20 years old, born on 10-03-1896 in Rotterdam, died on 05-08-1990 in Groningen at the age of 94, daughter of Leendert Jan SAP and Jannetje KONIJN.
From the first marriage:
   1.  Henderikus Johannes, born 1911 in Rotterdam, died on 03-12-1926 in Rotterdam. Oud 15 jaar.
From the second marriage:
   2.  Jacob (see also V.50).
   3.  Jeannette Lena (see also V.53).

IV.87    Jacob BAKEMA, Militair stafmuzikant, koffiehuisbediende, verzekeringsagent voor een bedrijf in Friesland, gaarder van de veemarkt, born on 11-05-1871 in Leeuwarden, died on 07-11-1940 in Leeuwarden at the age of 69, buried in Dronrijp. In een familieadvertentie in de Leeuwarder Courant van 20 Mei 1895 ter gelegenheid van de 25-jarige bruiloft van zijn ouders wordt als zijn woonplaats Venlo genoemd. Dit zou er op kunnen wijzen dat hij dan verbonden is aan het militair muziekkorps van de "Limburgse Jagers".

In een algemeen adresboek voor de provincie Friesland van ca. 1928 (TRESOAR) komt hij voor als agent levensverzekeringen en musicus, wonend Nieuwesteeg 5 te Leeuwarden.Bij een opsomming van overledenen in de Leeuwarder Courant van 31 Dec. 1940 wordt hij genoemd: "bekende Leeuwarder figuur en musicus". Bij een optreden van het Stedelijk Muziekcorps (Leeuwarden) op 13 Juli 1914 tijdens een harddraverij wordt hij in de Leeuwarder Courant leider van dit corps genoemd.In een artikel in de LC van 11 Nov.1940 bij zijn overlijden wordt hij eerste klarinettist van de Friesche Orkest-Vereeniging genoemd.(Artikel in mijn archief). Son of Drewes BAKEMA (see also III.46) and Antje SWARTS.
Married at the age of 24 on 06-07-1895 in Leeuwarden to Akke HOEKSTRA, 27 years old, born on 15-10-1867 in Dantumadeel, died on 02-05-1933 in Leeuwarden at the age of 65, buried in Dronrijp, daughter of Jan Freerks HOEKSTRA and Janke Martens KAMMINGA. Bij huwelijk (1895) is hij woonachtig te Venlo waar hij trompetter is bij het tweede regiment huzaren

De familie kwam per 29-06-1905 vanuit den Bosch naar Leeuwarden.
Op 20 Febr. 1914 vindt bij notaris A. Ph. Greebe te Warga een boedelscheiding plaats (Inv. nr.135043 repertoire nr.1924) waarbij van de erflater Frederik Hoekstra een perceeltje bouwland te Zweins (bij Franeker) waarde fl. 300 gescheiden wordt en toebedeeld aan:
Halbe de Boer, werkman te Zweins gehuwd met Hendrikje Hoekstra
Jacob Bakema, muzikant te Leeuwarden, gehuwd met Akke Hoekstra
Marten Hoekstra, stoombootkapitein te Leeuwarden
Ytje Hoekstra te Edmerton (=Edmonton?) Alberta in Canada. From this marriage:
   1.  Drewes Jan (see also V.54).
   2.  Antje (see also V.57).
   3.  Hendrika Jacoba, winkeljuffrouw, born on 25-12-1901 in den Bosch, died on 20-02-1980 in Leeuwarden at the age of 78, buried in Dronrijp.

IV.90    Martha BAKEMA, born on 24-06-1874 in Leeuwarden, died on 25-01-1940 in Leeuwarden at the age of 65, cremated on 27-01-1940 in Driehuis-Westerveld, daughter of Drewes BAKEMA (see also III.46) and Antje SWARTS.
Married at the age of 31 on 23-05-1906 in Leeuwarden to Metske BOUMA, 32 years old, born on 02-01-1874 in Leeuwarden, died on 30-05-1955 in Leeuwarden at the age of 81, cremated on 04-06-1955 in Velsen, son of Tjeerd Metskes BOUMA and Riemke DIJKSTRA.
From this marriage:
   1.  Antje, born on 26-07-1913 in Leeuwarden.

IV.91    Jacob BAKEMA, pakhuisknecht, graanweger in de Oosterhaven, born on 16-08-1875 in Groningen (religion: RK), died on 21-04-1961 in Groningen at the age of 85, son of Renne BAKEMA (see also III.50) and Gezina de ROOI.
Married at the age of 22 on 29-05-1898 in Groningen to Geertruida Johanna LOGMAN, 24 years old, born on 18-07-1873 in Groningen (religion: RK), died on 09-03-1958 in Groningen at the age of 84, daughter of Johan Wilhelm LOGMAN and Catharina SCHARRENBURG.
From this marriage:
   1.  Renne, born on 17-04-1899 in Groningen, died on 20-02-1900 in Groningen, 309 days old.
   2.  Johan Wilhelm (see also V.61).
   3.  Jacob, kleermaker, born on 18-01-1904 in Groningen, died on 20-02-1935 in Groningen at the age of 31.
Married at the age of 29 on 23-03-1933 in Groningen to Geertruida VOOS, 27 years old, born on 10-02-1906 in Groningen (religion: RK). Ze hadden geen kinderen en woonden op Kamperfoeliestraat 57.
   4.  Henderikus Wilhelm (Rieks) (see also V.65).
   5.  Renne (see also V.67).

IV.95    Roelf Simon BAKEMA, meter-weger in de graanhaven van Groningen, born on 24-01-1882 in Groningen, died on 02-12-1950 at the age of 68, son of Renne BAKEMA (see also III.50) and Gezina de ROOI.
Married (1) at the age of 21 on 09-08-1903 in Groningen to Henderica KNOLLEMA, 23 years old, born on 02-06-1880 in Engelbert (gem. Noorddijk), died on 11-12-1932 in Groningen at the age of 52, daughter of Garmt KNOLLEMA and Rieka TABAK. Zij woonden blijkens gezinskaart op Gerbrand Bakkerstr.110, Dijkstraat 11, Javalaan 26a en Linnaesplein 10a.
Married (2) at the age of 54 on 13-02-1936 to Hillechina JAGER, 49 years old, born on 29-08-1886 in Veendam.
From the first marriage:
   1.  Renne (see also V.69).
   2.  Henderikus (see also V.71).
   3.  Dientje Gezina, born on 20-02-1909 in Groningen, died on 06-01-1989 at the age of 79. Ongehuwd.
   4.  Alje (see also V.74).
   5.  Roelf Simon (see also V.77).

IV.98    Berend BAKEMA, postbesteller,caféhouder(1908), born on 01-12-1884 in Groningen (religion: geen), died on 20-02-1968 at the age of 83, son of Renne BAKEMA (see also III.50) and Gezina de ROOI.
Married at the age of 23 on 29-10-1908 in Groningen to Catharina KOETSIER, 20 years old, born on 15-02-1888 in Leek, died on 19-04-1954 in Groningen at the age of 66, daughter of Geert KOETSIER and Geertruida Johanna van ENGEN.
From this marriage:
   1.  Renne (see also V.79).
   2.  Geertruida Gezina (see also V.83).
   3.  Geziena Geertruida (see also V.85).
   4.  Geert (see also V.86).
   5.  Andreas Bernardus (see also V.88).

IV.100    Johannes Jacobus BAKEMA, meter-weger, voerman, born on 29-03-1889 in Groningen (religion: geen), died on 12-11-1960 at the age of 71, son of Renne BAKEMA (see also III.50) and Gezina de ROOI.
Married at the age of 24 on 10-08-1913 in Haren to Lammechien REINING, 23 years old, born on 21-09-1889 in Haren, died on 18-09-1949 in Groningen at the age of 59, daughter of Jan REINING and Anna EVERTS.
From this marriage:
   1.  Jan (see also V.90).
   2.  Renne, born on 04-09-1918 in Groningen, died on 06-09-1920 in Groningen at the age of 2.
   3.  Geziena (see also V.94).

IV.103    Jantien BAKEMA, born on 19-02-1885 in Groningen, died on 19-07-1953 in Groningen at the age of 68, daughter of Ele BAKEMA (see also III.52) and Grietje JONKMAN.
Married at the age of 25 on 29-05-1910 in Groningen to Roelof BELLINGA, 25 years old, gasfitter, born on 21-03-1885 in Gaarkeuken, gem. Grijpskerk, son of Egbert BELLINGA, (olie)molenaarsknecht, machinist, and Johanna FIKKERS.
From this marriage:
   1.  Egbert, loodgieter, born 1912.
Married on 02-03-1933 in Groningen to Anna Wilhelmine WESTERHOFF, born 1913 in Munster (Dl.), daughter of Jan WESTERHOFF and Elsje SCHUT.
   2.  Roelof, born 1915, died on 18-04-1916 in Groningen. Oud 11 maanden.
   3.  NN, born on 17-03-1918 in Groningen. Levenloos.

IV.106    Dieuwertje Grietje BAKEMA, born on 14-08-1888 in Groningen, died on 09-04-1975 in Groningen at the age of 86, daughter of Ele BAKEMA (see also III.52) and Grietje JONKMAN.
Married (1) at the age of 27 on 21-10-1915 in Groningen. Bij huwelijk wordt een kind gewettigd. Spouse is Jan Hendrik MEIJER, loopknecht, born 1877 in Winschoten, died on 16-02-1930 in Haren, son of Willem MEIJER, kleermaker, and Sara KRAAK.
Married (2) at the age of 43 on 20-08-1931 in Groningen to Harmannus Wilhelm SPIER, 49 years old, sigaremaker, colporteur, born on 14-01-1882 in Groningen, died on 16-12-1961 in Groningen at the age of 79, son of Harmannus Wilhelm SPIER, behanger, stoffeerder, and Wobbina Gezina EENHAUZEN.
From the first marriage:
   1.  Jantina, born on 26-02-1910 in Groningen. Werd bij huwelijk van haar ouders erkend.
   2.  Willem, born 1916, died on 02-11-1918 in Groningen. Oud 2 jaar.
   3.  Ele, born 1918, died on 02-09-1919 in Groningen. Oud 17 maanden.
   4.  Willem, born on 27-12-1919 in Groningen.
Married at the age of 25 on 12-06-1945 in Hamburg to J. H. L. W. WITTIG.
   5.  Ele, born on 18-04-1921 in Groningen.
Married at the age of 26 on 14-08-1947 to A. ADAM.
   6.  Roelof, born ??-10-1922, died on 29-11-1923 in Groningen. Oud 13 maanden.
   7.  Derk, born ??-10-1922, died on 03-12-1923 in Groningen. Oud 13 maanden.

IV.116    Johanna Roelfs HUIZENGA, born on 08-12-1861 in Pieterburen, died on 11-11-1934 in Evergreen Park, Cook Co., Ill. at the age of 72. Zij immigreede met 5 kinderen in USA met SS Kroonland. Aankomst 6 New York 30-4-1904, daughter of Roelof Hommes HUIZENGA and Attje WIEBENGA (see also III.63).
Married (1) at the age of 28 on 31-10-1890 in Lemsterland to Pieter de ROOS, 22 years old, born on 07-04-1868 in Lemsterland, died <1904.
Married (2) ??-02-1905 in Evergreen Park,Cook Co., Ill. Spouse is Everett TORRINGA.
From the first marriage:
   1.  Johanna, born 1899.

IV.129    Garmt Tewes WIEBENGA, born on 25-01-1872 in Pieterburen, died on 02-04-1940 in Pieterburen at the age of 68, son of Tewes Derks WIEBENGA (see also III.64) and Martje Benes ZIJLSTRA.
Married at the age of 25 on 20-01-1898 in Baflo to Aafke Ebels WIERSUM, 25 years old, born on 25-10-1872 in den Andel, died on 04-03-1948 in Pieterburen at the age of 75.
From this marriage:
   1.  Tewes Mattheus Garmts, born on 09-06-1898, died on 07-06-1982 in Gieten at the age of 83.
Married at the age of 27 on 29-04-1926 in Kantens to Baike WOLTHUIS, 18 years old, born on 29-05-1907 in Kantens, died on 03-05-1993 in Gieten at the age of 85.

IV.135    Anna NANNENBERG, born on 08-03-1874 in Onderdendam, gem. Bedum, daughter of Bene Pieter NANNENBERG (see also III.68) and Martje PETTINGA.
Married at the age of 26 on 29-09-1900 in Ulrum to Ebertus OOSTERHUIS, 28 years old (see also IV.141). Na hun trouwen gingen ze vanuit Ulrum naar Leens. Op 20 Mei 1901 keerden ze terug naar Ulrum.
From this marriage:
   1.  Ebertus, born on 30-01-1901 in Leens.
   2.  Martje Eilena, born on 07-11-1905 in Ulrum.
   3.  Johan Karel, born on 11-09-1909 in Ulrum.

IV.137    Johannes NANNENBERG, verver, born on 03-10-1862 in Winsum, died on 13-05-1933 in Veenendaal at the age of 70, son of Diewerdina NANNENBERG (see also III.70).
Married at the age of 22 on 25-04-1885 in Eenrum to Grietje VENNEMA, 19 years old, born on 20-10-1865 in Eenrum, daughter of Onne Derks VENNEMA and Antje BEUKEMA.
From this marriage:
   1.  Anjelina Diverdina Katariena, born on 03-10-1897 in Vlagtwedde, died 1974 in de Koog,Texel.
Married at the age of 24 on 15-12-1921 in Veenendaal to Rudolf KIKKERT, hotelhouder,koetsier, born 1887 in Texel, son of Pieter KIKKERT and Geertruida STOEPKER. Im het blad van de Historische Vereniging Texel, nr.104 van September 2012 komt in de rubriek "foto met een vraag" voor het echtpaar Anjelina Doderina Katariena Nannenberg en Rudolf Kikkert.

IV.141    Ebertus OOSTERHUIS, koopman, fabriekswerker te Ulrum, born on 02-12-1871 in Ulrum, son of Ebertus OOSTERHUIS, wagenaar, and Johanna Katharina NANNENBERG (see also III.76).
Married at the age of 28 on 29-09-1900 in Ulrum to Anna NANNENBERG, 26 years old (see also IV.135). Na hun trouwen gingen ze vanuit Ulrum naar Leens. Op 20 Mei 1901 keerden ze terug naar Ulrum.
From this marriage: 3 children (see under IV.135).
 
IV.142    Sipko OOSTERHUIS, smid, constructiewerker firma Ducroo en Brauns te A'dam, eigenaar constructiewerkplaats, born on 02-05-1874 in Ulrum, died on 13-09-1934 in Amsterdam at the age of 60, son of Ebertus OOSTERHUIS, wagenaar, and Johanna Katharina NANNENBERG (see also III.76).
Married at the age of 23 on 30-04-1898 in Ulrum to Stientje HAVINGA, 22 years old, born on 22-10-1875 in Kloosterburen, died on 17-04-1953 in Amsterdam at the age of 77, daughter of Albert HAVINGA and Martje BERGHUIS.
From this marriage:
   1.  Johanna Catherina, born on 03-06-1899 in Ulrum.
Married at the age of 27 on 01-10-1926 in Amsterdam to Herman SCHAFFER, 27 years old, hotelhouder, restauranthouder van "de Roskam" te Jutphaas, born on 18-11-1898 in Hannover. Geen kinderen.
   2.  Abelina Henderika, born on 28-01-1901 in Ulrum.
Married at the age of 25 on 19-08-1926 in Amsterdam to Hendrik Jan ADRIAANSEN, 24 years old, chef afd. Bevolking te Middelburg, born on 13-10-1901 in Dokkum.
   3.  Martha Ebertha (see also V.121).

IV.145    Martje OOSTERHUIS, born on 08-01-1876 in Ulrum, died on 25-08-1972 in Grand Rapids, MI, USA at the age of 96, buried on 28-08-1972 in Grand Rapids, Greenwood Cem. Emigreerde in 1912 naar USA. Aamkomst New York aan boord SS Noordam 30 Sept. 1912. Daughter of Ebertus OOSTERHUIS, wagenaar, and Johanna Katharina NANNENBERG (see also III.76).
Married at the age of 23 on 11-02-1899 in Ulrum to Aldert SMITH, 23 years old, fabrieksarbeider, olieslager,contractor, born on 12-05-1875 in Bedum, died on 23-10-1939 in Grand Rapids, MI, USA at the age of 64. Eimgreerde in 1910 naar USA. Aankomst New York 18 Oct.1910 a.b. SS Rijndam. Son of Thomas Alderts SMITH, molenaarsknecht(1887), houtzager(1897), and Oentje Jacobs van der HEIDE. Zij vestigden zich in Grand Rapids, MI. Hij woonde eerst (1910-1912) in bij zijn zuster Neeltje Smith en echtgenoot Harmannus Zeef en liet daarna (aankomst Ellis Island met de "Noordam" op 30 Sept. 1912) zijn gezin overkomen.
From this marriage:
   1.  Thomas, woodworker, born on 17-07-1899 in Ulrum, died on 22-11-1972 in Grand Rapids, Kent County, MI at the age of 73, buried on 24-11-1972 in Rosedale Memorial Park, Grand Rapids. Hij emigreerde naar USA. Aankomst Ellis Island met de Noordam op 30 Sept.1912.
Married at the age of 24 on 09-08-1923 in Grand Rapids to Hiltje van den BERG, 19 years old, born on 05-03-1904 in Heerenveen, died on 06-10-1982 in Grand Rapids at the age of 78, buried on 09-10-1982 in Rosedale Memorial Park, Grand Rapids. Daughter of Ybe van den BERG and Foekje Lefferts de JONG.
   2.  Johan Ebertus (John Bert), meubelmaker, born on 10-05-1903 in Ulrum, died on 02-05-1993 in Grand Rapids, MI at the age of 89, buried on 05-05-1993 in Greenwood Cem., Grand Rapids.
Married at the age of 24 on 24-02-1928 in Grand Rapids, MI to Jacoba (Cora) van den BRINK, 23 years old, born on 19-08-1904 in Nederland, died on 14-01-1995 in Grand Rapids, MI at the age of 90, buried on 17-01-1995 in Greenwood Cem., Grand Rapids, daughter of Herman van den BRINK and Hendrika LINCK.
   3.  Oegedina (Berdean), fabrieksarbeidster, born on 28-05-1906 in Ulrum.
Married (1) at the age of 19 on 27-06-1925 in Grand Rapids, MI to James REYNHOUT, 22 years old, melkman, born on 15-10-1902 in Grand Rapids, died on 21-12-1931 in Grand Rapids at the age of 29, buried on 24-12-1931 in Greenwood Cem., Grand Rapids, son of Paul REYNHOUT and Lena VANDYKE.
Married (2) at the age of 35 on 06-02-1942 in Grand Rapids to Claude Earle RUMBLE, 44 years old, lasser, born on 09-10-1897 in Glezen,Pike Co., Indiana, died on 27-08-1973 in Grand Rapids at the age of 75, buried on 29-08-1973 in Greenwood Cem., Grand Rapids.
Married (3) to Floyd Allison RUNK, born on 18-10-1905, died on 14-06-1997 in Grand Rapids at the age of 91, buried on 17-06-1997 in Washington Park Memorial Gardens, Grand Rapids, MI.
   4.  Ebertus (Bert), automonteur en later "office manager", born on 30-12-1908 in Ulrum, died on 27-07-1963 in Grand Rapids, MI at the age of 54, buried on 30-07-1963 in Greenwood Cem., Grand Rapids, MI.
Married (1) at the age of 28 on 17-03-1937 in Grand Rapids, MI to Theodora Louise (Dora) BENEDICT, 18 years old, born on 12-03-1919 in Grand Haven, Ottawa Co., MI, died on 14-10-1955 in Walker Twnsp, Kent Co., MI at the age of 36, buried on 17-10-1955 in Greenwood Cem., Grand Rapids, daughter of George BENEDICT and Ola WELLMAN.
Married (2) at the age of 48 on 05-01-1957 in Spring Lake, Ottawa Co., MI to Beulah J. PELL, 35 years old, born on 06-08-1921 in Grand Rapids, MI, died on 15-04-1988 in Homer, Calhoun, MI at the age of 66. Overleed onder naam Beulah Bradley SSDI 373-38-4116.
   5.  Aldert Jacobus (Albert James), monteur, "building contractor", born on 12-12-1914 in Grand Rapids, MI, died on 12-02-1987 in Grand Rapids, MI at the age of 72, buried on 16-02-1987 in Rosedale Memorial Park, Grand Rapids.
Married at the age of 21 on 23-10-1936 in Grand Rapids to Dorothy Ruth GOULOOSE, 20 years old, born on 21-03-1916 in Grand Rapids, daughter of Martin J. GOULOOSE and Jennie PUTT.

IV.146    Bene Pieter OOSTERHUIS, smid, monteur, born on 23-07-1879 in Ulrum, son of Ebertus OOSTERHUIS, wagenaar, and Johanna Katharina NANNENBERG (see also III.76).
Married at the age of 24 on 14-11-1903 in Ulrum to Hendrikje POSTEMA, 22 years old, born on 17-03-1881 in Vierhuizen, gem. Ulrum, daughter of Roelf POSTEMA and Aaltje KIESTRA.
From this marriage:
   1.  Ebertus, born on 15-09-1904 in Ulrum.
   2.  Roelof Wybo, born on 06-08-1907 in Ulrum.

V.8    Hillechien (Helen) Garmts ZIJLSTRA, born circa 1880 in Eenrum, daughter of Garmt Isebrands ZIJLSTRA (see also IV.10) and Klazina FOLGERTS.
Married on 19-05-1900 in Eenrum to Homme (Herman) Jans HUIZENGA, 21 years old, Landbouwer, born on 29-12-1878 in Pieterburen, died on 17-09-1961 in Phoenix at the age of 82, Herman and Helen and two children born in the Netherlands (John and George) sailed on the S.S. Noordam of the Holland America Line, departing from the port of Rotterdam on 31 Mar 1906 and arriving at the port of New York on 10 Apr 1906. The U.S. Immigration passenger ship list stated their destination as Fulton, Iowa (should be Fulton, Illinois). Herman had $25 with him when they arrived in New York. They were going to join his parents, John and Grace Huizenga, residing in Erie, Illinois.

Herman's declaration of intention to become a U.S. citizen was filed on 4 Feb 1910 in the Circuit Court of Whiteside County, Illinois. On his declaration of intention, he is listed as being 31 years old with a light complexion, light brown hair, blue eyes, 5 feet 6 inches tall, and weighing 145 pounds. Farming was given as his occupation and he was residing in the vicinity of Erie, Illinois.
Emigreerde met vrouw en 2 kinderen op de SS Noordam van Rotterdam op 31-3-1906 naar New York, waar ze op 10-4-1906 arriveerden. Herman had $ 25 bij zich. Son of Jan Hommes (John) HUIZENGA, Landbouwer in Erie, Illinois, and Grietje (Grace) van DIJK.
From this marriage:
   1.  John, born circa 1901 in Eenrum.
   2.  George, born circa 1903 in Eenrum.
   3.  Clara, born in USA.

V.10    Anje ZIJLSTRA, born on 11-07-1895 in Pieterburen, died on 04-04-1972 in Groningen at the age of 76, daughter of Klaas Roelfs ZIJLSTRA (see also IV.22) and Harmke RIJZENGA.
Married at the age of 23 on 17-05-1919 in Eenrum to Meint NIEUWENHUIZEN, 25 years old, (hoef)smid, autoplaatwerker, born on 18-10-1893 in Kloosterburen, died on 04-04-1972 in Termunten at the age of 78, son of Frederik Hendrik NIEUWENHUIZEN and Trijntje DUINKERKEN, dienstmeid bij huwelijk.
From this marriage:
   1.  Frederik Hendrik (see also VI.4).

V.15    Berend BUIKEMA, veehouder en voerman, born on 15-02-1889 in Vierhuizen, died on 07-06-1982 in Ulrum at the age of 93, son of Riepke Berends BEUKEMA (see also IV.33) and Jantje RISPENS.
Married at the age of 26 on 01-05-1915 in Ulrum to Jantje BUIKEMA, 22 years old, born on 30-03-1893 in Vierhuizen, died on 06-05-1993 in Ulrum at the age of 100, daughter of Albertus BUIKEMA, Dagloner te Ulrum, and Wilhelmina VERBURG.
From this marriage:
   1.  Jantje (see also VI.7).

V.32    Grietje TORRINGA, born on 31-08-1907 in Rotterdam, died on 20-12-1986 in Rotterdam at the age of 79, daughter of Reinder TORRINGA and Margaretha VEENHOFF (see also IV.76).
Married on 31-08-1907 in Rotterdam to Leendert Jan SAP, 9 years old, born on 27-03-1898 in Rotterdam, died on 14-06-1974 in Rotterdam at the age of 76.
From this marriage:
   1.  Margaretha Jeannette, born on 21-11-1932 in Rotterdam.
Married at the age of 26 on 12-12-1958 to Piet KIND, 29 years old, born on 25-07-1929.
   2.  Johannes Hendrikus, born on 07-02-1935 in Rotterdam, died on 17-08-1962 at the age of 27.
   3.  Reinder Leendert, born on 14-07-1942 in Rotterdam.

V.50    Jacob VEENHOFF, born on 29-08-1916 in Rotterdam, died on 06-02-1989 in Ruinen at the age of 72, son of Drewes VEENHOFF (see also IV.84) and Pieternella Johanna SAP.
Married in Rotterdam to Teuntje (Els) VERSTEEG, born on 18-04-1921 in Werkendam, died on 01-11-2002 in Vlaardingen at the age of 81.
From this marriage:
   1.  Drewes Pieter (see also VI.12).

V.53    Jeannette Lena VEENHOFF, born on 09-07-1918 in Rotterdam. Begon op haar 15-de jaar en opleiding aan de kunstacademie, waarvoor ze drie jaar later slaagde. Daughter of Drewes VEENHOFF (see also IV.84) and Pieternella Johanna SAP.
Married at the age of 24 on 27-08-1942 in Leiden to Johan Adriaan (Hans) van DUREN, 27 years old, orthopedisch chirurg, born on 07-11-1914 in Rotterdam. Opleiding tot chirurg te Leiden. Van 1947-1950 in Soerabaja verbonden aan de Koninklijke Marine, daarna vestiging in Leeuwarden (bron: "Mau VanDuren; mau@schoolbench.com).
From this marriage:
   1.  Kornelis Jakobus (see also VI.14).
   2.  Pieter Johannis (see also VI.16).
   3.  Johan Maurits Jacob (see also VI.18).

V.54    Drewes Jan BAKEMA, militair/musicus (stafmuzikant), clarinettist Friesche Orkest Vereniging, born on 24-04-1896 in Venlo, died on 15-04-1961 in Leeuwarden at the age of 64, buried on 19-04-1961 in Dronrijp. Uit het digitale archief van de Leeuwarder Courant blijkt dat hij in de jaren 1930-1960 een belangrijke rol speelde in het muziekgebeuren in Leeuwarden. Naast "serieuze" muziek speelde hij ook bij talloze gelegenheden in het "Orkest Bakema". Son of Jacob BAKEMA (see also IV.87) and Akke HOEKSTRA.
Married at the age of 24 on 29-12-1920 in den Haag. Bij huwelijk hij wonend in Breda, zij in den Haag. Spouse is Rosette MEIJER, 23 years old, pianiste, violiste, born on 14-11-1897 in Amsterdam, died on 10-05-1966 in Leeuwarden at the age of 68, buried on 13-05-1966 in Dronrijp, daughter of Marcus MEIJER, musicus, and Eva VREELAND. Dubbelgraf te Dronrijp.Bij overlijden van Rosette Meijer woonachtig op Franekerstraat 15 in Leeuwarden.
From this marriage:
   1.  Jacob, militair/musicus Koninklijke Mariniers Kapel (klarinettist). Born on 26-09-1921 in Breda. Gehuwd geweest, geen kinderen.
Married to Miep WINNINK. Gegevens afkomstig uit overlijdensadvertentie van Rosette Meijer in Leeuwarder Courant. Kinderloos echtpaar.Bij overlijden van moeder/schoonmoeder Rosette Meijer woonachtig in Rotterdam.

V.57    Antje BAKEMA, winkeljuffrouw, born on 27-02-1898 in den Bosch, died on 24-06-1938 in Heerenveen at the age of 40. Zij overleed op de operatietafel in het ziekenhuis te Heerenveen. Daughter of Jacob BAKEMA (see also IV.87) and Akke HOEKSTRA.
Married at the age of 23 on 17-08-1921 in Leeuwarden to Hendrik van DIJK, 22 years old, born on 05-04-1899 in Velzen.
From this marriage:
   1.  Freerk (see also VI.22).

V.61    Johan Wilhelm BAKEMA, kleermaker, born on 19-06-1900 in Groningen (religion: geen), died on 12-11-1927 in Groningen at the age of 27, son of Jacob BAKEMA (see also IV.91) and Geertruida Johanna LOGMAN.
Married at the age of 21 on 11-05-1922 in Groningen to Aaltje van der LAND, 22 years old, naaister, born on 14-12-1899 in Groningen, died on 18-11-1986 in Groningen at the age of 86. Op 15 jarige leeftijd verhuisde zij met haar ouders en 6 broers en zusters naar Rotterdam, omdat ze in Groningen geen werk vonden. Aaltje was het oudste kind en zorgde voor haar broers en zusters. Op 18 jarige leeftijd liep ze van huis weg en keerde terug naar Groningen, waar ze als inwonende dienstmeid werkte. Ze ontmoette Johan Wilhelm en ze trouwden. Ze had een slechte relatie met haar schoonouders die ze omschreef als koel en afstandelijk. Vermoedelijk was dit ook gerelateerd aan het feit dat Aaltje en haar man niet katholiek waren. Volgens haar kleinzoon Jan Tent waren alleen Berend Bakema en zijn vrouw Catharina (oom en tante van Johan Wilhelm) vriendelijk en behulpzaam voor haar en de kinderen na de dood van haar man. Daughter of Jacob van der LAND, kleermaker, and Jannechien HILLEBRINK.
From this marriage:
   1.  Jannegien (Jannie) (see also VI.25).
   2.  Geertruida Johanna (Truusje) (see also VI.27).

V.65    Henderikus Wilhelm (Rieks) BAKEMA, boekbinder, born on 19-02-1908 in Groningen, died on 20-01-1989 in Groningen at the age of 80, son of Jacob BAKEMA (see also IV.91) and Geertruida Johanna LOGMAN.
Married at the age of 26 on 27-09-1934 in Groningen to Jantje MOOK, 23 years old, born on 23-01-1911 in Groningen, daughter of Bernardus MOOK, meubelmaker, and Anna JAGER.
From this marriage:
   1.  Jacob (see also VI.28).
   2.  Anna (see also VI.31).

V.67    Renne BAKEMA, bontwerker, born on 15-07-1913 in Groningen (religion: RK), died Jan.1986 in Zandvoort. Per 24 Aug.1937 uitgeschreven naar Amsterdam (Haarlemmermeerstr.148-I). Son of Jacob BAKEMA (see also IV.91) and Geertruida Johanna LOGMAN.
Divorced 1960 from Reina KAMPHERBEEK, born on 11-10-1914 in Groningen.
From this marriage:
   1.  Geertruida Johanna (see also VI.33).
   2.  Rikster (see also VI.36).
   3.  Marga (see also VI.38).

V.69    Renne BAKEMA, tandtechnicus, born on 20-09-1904 in Groningen, died on 19-03-1989 in Groningen at the age of 84, son of Roelf Simon BAKEMA (see also IV.95) and Henderica KNOLLEMA.
Married at the age of 24 on 27-12-1928 in Groningen to Hendrika Alida PAANS, 20 years old, born on 20-03-1908 in Groningen, died on 08-03-1992 in Groningen at the age of 83, daughter of Cornelis Hendrik PAANS, smid, and Alida BRAAM.
From this marriage:
   1.  Alida (see also VI.41).
   2.  Roelf Simon (see also VI.42).

V.71    Henderikus BAKEMA, laboratoriumbediende, born on 18-02-1907 in Groningen, died on 29-09-1991 in Groningen at the age of 84, son of Roelf Simon BAKEMA (see also IV.95) and Henderica KNOLLEMA.
Married at the age of 25 on 12-11-1932 in Nieuwolda (gem. Scheemda) to Antje Klazina BOSKER, 24 years old, born on 21-04-1908 in Termunten.
From this marriage:
   1.  Roelf Simon, born on 19-06-1934 in Groningen.
Married at the age of 28 on 10-05-1963 in Groningen to Charlotte Maria HELLER, 23 years old, born on 28-12-1939 in Groningen, daughter of Johannes HELLER, electricien, and Hendrika KREMER, tot huwelijk dienstbode. Geen kinderen.
   2.  Karel (see also VI.46).

V.74    Alje BAKEMA, kleermaker, born on 01-08-1912 in Groningen (religion: geen), died on 15-03-1992 in Groningen at the age of 79, son of Roelf Simon BAKEMA (see also IV.95) and Henderica KNOLLEMA.
Married (1) at the age of 23 on 25-06-1936 in Groningen to Jentje FABER, 20 years old, born on 20-10-1915 in Smilde (religion: geen).
Married (2) to Sika BOES, born on 30-10-1920.
From the first marriage:
   1.  Roelf Simon (see also VI.48).
   2.  Hindrik (see also VI.50).
From the second marriage:
   3.  Alje Johannes (see also VI.52).
   4.  Johan (see also VI.54).

V.77    Roelf Simon BAKEMA, born on 03-10-1916 in Groningen, son of Roelf Simon BAKEMA (see also IV.95) and Henderica KNOLLEMA.
Married at the age of 25 on 07-09-1942 in Groningen to Johanna ROZEBOOM, 24 years old, born on 26-05-1918 in Appingedam, died on 20-04-1995 in Groningen at the age of 76, daughter of Kornelis ROZEBOOM and Johanna JAGER.
From this marriage:
   1.  Roelf (see also VI.56).

V.79    Renne BAKEMA, kleermaker, born on 21-04-1909 in Groningen, died on 27-03-1990 at the age of 80, son of Berend BAKEMA (see also IV.98) and Catharina KOETSIER.
Married (1) at the age of 37 on 04-07-1946 in Groningen to Willemke KAREL, 27 years old, born on 25-07-1918 in Leeuwarden, died on 18-12-1960 at the age of 42.
Married (2) Sept. 1962 to Trientje BEERDA, died on 16-04-1989.
From the first marriage:
   1.  Catharina (see also VI.59).

V.83    Geertruida Gezina BAKEMA, kleermaakster, born on 11-02-1911 in Groningen, died on 02-08-2003 in Groningen at the age of 92, daughter of Berend BAKEMA (see also IV.98) and Catharina KOETSIER.
Married at the age of 32 on 05-11-1943 to Johannes Herman HOMMES, 37 years old, loodgieter, born on 13-05-1906, died on 31-10-1993 in Groningen at the age of 87.
From this marriage:
   1.  Fenny (see also VI.61).
   2.  Catharina (see also VI.63).

V.85    Geziena Geertruida BAKEMA, born on 24-09-1916 in Groningen, died on 19-03-2001 in Groningen at the age of 84, daughter of Berend BAKEMA (see also IV.98) and Catharina KOETSIER.
Married at the age of 30 on 31-03-1947 in Groningen to Jacob BOEREMA, 28 years old, kapitein kleine vaart, born on 27-11-1918 in Groningen, died on 17-11-1976 in Groningen at the age of 57, son of Simon BOEREMA and Trijntje de VRIES.
From this marriage:
   1.  Simon (see also VI.64).
   2.  Berend (see also VI.66).
   3.  Jacob, born on 28-11-1954 in Groningen, died on 13-12-1980 in Winsum at the age of 26. Jong overleden.
Married at the age of 21 on 23-09-1976 in Groningen to Marga LAUTENBACH.

V.86    Geert BAKEMA, born on 20-10-1920 in Groningen, died on 02-10-2000 in Groningen at the age of 79, son of Berend BAKEMA (see also IV.98) and Catharina KOETSIER.
Married at the age of 32 on 01-08-1953 to F. Johanna SIJTSEMA.
From this marriage:
   1.  Johannes, born on 24-05-1954 in Groningen.
   2.  Karin (see also VI.72).

V.88    Andreas Bernardus BAKEMA, born on 15-10-1923 in Groningen, died on 17-06-1999 at the age of 75, son of Berend BAKEMA (see also IV.98) and Catharina KOETSIER.
Married at the age of 24 on 27-08-1948 in Groningen to Trijntje (Gerda) HOFMAN.
From this marriage:
   1.  Tineke (see also VI.74).
   2.  Berend (see also VI.75).

V.90    Jan BAKEMA, winkelbediende, born on 03-12-1913 in Groningen, died on 07-04-1966 in Amsterdam at the age of 52. Hij was in de beginjaren 30 Nederlands kampioen op de 1500, 3000, en 5000 m hardlopen. Son of Johannes Jacobus BAKEMA (see also IV.100) and Lammechien REINING.
Married at the age of 25 on 27-07-1939 in Groningen to Hijlkje MEIJER, 25 years old, born on 03-05-1914, died on 07-08-1999 at the age of 85.
From this marriage:
   1.  Johannes Jacobus (Hans) (see also VI.77).
   2.  Baukje Lammechien Hilda (Babs) (see also VI.81).
   3.  Lammechien Baukje (see also VI.83).

V.94    Geziena BAKEMA, born on 23-09-1919 in Groningen, daughter of Johannes Jacobus BAKEMA (see also IV.100) and Lammechien REINING.
Married to Herman LAUFS, kapper, born on 15-02-1919 in Scheemda, died 1944 in Böllenborn (Dl.). Gedwongen tewerkgesteld in Duitsland (Böllenhorn, regio Berlijn) tijdens tweede wereldoorlog en daar omgekomen bij een bombardement.Op 30-3-1948 overgebracht naar Groningen. Son of Jozef Hubert LAUFS and Anna Maria MEIJER.
From this marriage:
   1.  Lammechien Hermina Janneke (see also VI.85).
Children:
   2.  Johannes Jacobus BAKEMA (see also VI.86).

V.121    Martha Ebertha OOSTERHUIS, born on 10-02-1905 in Leens, daughter of Sipko OOSTERHUIS (see also IV.142) and Stientje HAVINGA.
Married at the age of 24 on 18-07-1929 to Gijsbertus KAMPHORST, 29 years old, expeditie-chef NV van Ditmar boekenimport te A'dam, born on 03-06-1900 in Barneveld.
From this marriage:
   1.  Christina, born on 13-04-1932 in A'dam.
   2.  Johanna Abelina, born on 02-09-1936 in A'dam.

VI.4    Frederik Hendrik NIEUWENHUIZEN, born on 22-08-1921 in Uithuizen, died on 06-05-1986 in Groningen at the age of 64, son of Meint NIEUWENHUIZEN, (hoef)smid, autoplaatwerker, and Anje ZIJLSTRA (see also V.10).
Married at the age of 28 on 17-06-1950 in Groningen to Wemke KEMPEN, 21 years old, born on 19-01-1929 in Assen, died on 09-07-1999 in Groningen at the age of 70.
From this marriage:
   1.  Hendrick Frederick.
Married to Genoveva Barbara KATTZ, daughter of Aletta Barbara KATTZ.

VI.7    Jantje BUIKEMA, born on 07-03-1919 in Ulrum, daughter of Berend BUIKEMA (see also V.15) and Jantje BUIKEMA.
Married at the age of 27 on 25-06-1946 in Ulrum to Geert VALKEMA, 28 years old, Bode/concièrge Gemeentehuis Middelstum, born on 22-02-1918 in Ulrum. Tweeling met Egbertus. Died on 04-12-1988 in Middelstum at the age of 70, son of Jan VALKEMA, Kruidenier en landbouwer, and Derktje HELDER, dagloonersche te Vierhuizen.
From this marriage:
   1.  Jan Egbertus, born on 03-07-1947 in Ulrum.

VI.12    Drewes Pieter VEENHOFF, born on 28-03-1944 in Rotterdam, son of Jacob VEENHOFF (see also V.50) and Teuntje (Els) VERSTEEG.
Married at the age of 24 on 30-01-1969 in Henley-on-Thames, GB to Anne LOVERING, 23 years old, born on 18-02-1945 in London,UK.
From this marriage:
   1.  Susanna Jane, born on 07-04-1970 in Leiden.
   2.  James Tjerk, born on 30-04-1972 in Sassenheim.

VI.14    Kornelis Jakobus van DUREN, born on 12-09-1944 in Leiden, son of Johan Adriaan (Hans) van DUREN, orthopedisch chirurg, and Jeannette Lena VEENHOFF (see also V.53).
Married at the age of 27 on 13-11-1971 in Teteringen to Maria Elisabeth van WESTENBRUGGE, 22 years old, born on 06-03-1949 in Zwollerkerspel.
From this marriage:
   1.  Maria Elisabeth Helena, born on 06-02-1973 in Rotterdam.
   2.  Kornelis Jakobus, born on 03-06-1975 in Oosterhout.
   3.  Johan Wouter, born on 16-02-1982 in Apeldoorn.

VI.16    Pieter Johannis van DUREN, born on 06-09-1946 in Leiden, son of Johan Adriaan (Hans) van DUREN, orthopedisch chirurg, and Jeannette Lena VEENHOFF (see also V.53).
Married at the age of 23 on 27-03-1970 in Ruinen to Hendrika MARTENS, 22 years old, born on 14-03-1948 in Ruinen.
From this marriage:
   1.  Jeannette Hendrika, born on 07-07-1972 in Ruinen.
   2.  Marry Maureen, born on 25-03-1975 in Ruinen.

VI.18    Johan Maurits Jacob van DUREN, HTS-er Electrotechniek, born on 16-05-1951 in Leeuwarden, 1963 to Ruinen, Dr, NL
1970 to Zwolle, Ov, NL
1974 to Radiostraat 68, Hilversum, NH, NL
5/1980 to Madiba, Mahalapye, Botswana
9/1982 to ? Pike, Princeton, NJ
11/1982 to Alexander Apts, ? Rd, Princeton, NJ
6/1983 to Indramayu, Indonesia
9/1983 to Rt 1, Princeton, NJ
7/1984 to Mogadishu, Somalia
8/1985 to 1629 Newton St, NW, Washington, DC 20010
2/1987 to Christ Church, Barbados
12/1987 to Newton
6/1988 to Nairobi, Kenya
6/1990 to Cottage Drive, Bellaire, MI 49615
8/1991 to 2119 Stone Dr, Ann Arbor, MI 48105
9/1993 to Newton
1/1994 to 3223 Pauline Dr, Chevy Chase, MD 20815

Hij ging met Stichting Nederlandse Vrijwilligers naar Botswana en ontmoette daar zijn amerikaanse vrouw (Peace Corps). Daarna (1982) naar Princeton, NJ. Verblijf in Indonesia en in Somalia voor de VN. In 1985 gingen ze terug naar USA (Washington DC). Werd informatie specialist en werkte als zodanig in resp. Barbados en Kenia, waar dochter werd geboren. In 1990 naar Bellaire, MI en in 1991 naar Ann Arbor. In 1993 ging zijn vrouw na een masters in economie voor de wereldbank werken in Washington DC. Hij werd meer en meer "huisman" en stichtte een bedrijfje in software voor non-profit organisaties. Is tevens board member van een theater. Son of Johan Adriaan (Hans) van DUREN, orthopedisch chirurg, and Jeannette Lena VEENHOFF (see also V.53).
Married at the age of 31 on 01-01-1983 in Bellaire,MI,USA to Jacqueline Gunn COOLIDGE, 24 years old, econome Wereldbank, born on 02-06-1958 in Grand Rapids, 1245 Thomas St, SE, Grand Rapids, MI
Maplewood St, East Gr R, MI
1/1963 to 400 2nd St, Reedsburg, WI
1967 to Laurel St, Reedsburg, WI
1969 to 401Modern Ave, Reedsburg, WI
1/1972 to 2876 Cascade Springs Dr, Gr R, MI 49506
9/1976 to Clark House, Johns Hopkins Univ, Baltimore, MD 21218
6/1977 to 1 East University Pwy, Baltimore, MD
6/1978 to N Charles St, Baltimore, MD
8/1980 to nr Pula Store, Mahalapye, Botswana
9/1982 to ? Pike, Princeton, NJ
11/1982 to Alexander Apts, ? Rd, Princeton, NJ
6/1983 to Indramayu, Indonesia
9/1983 to Rt 1, Princeton, NJ
7/1984 to Mogadishu, Somalia
8/1985 to 1629 Newton St, NW, Washington, DC 20010
2/1987 to Christ Church, Barbados
12/1987 to Newton
6/1988 to Nairobi, Kenya
6/1990 to Cottage Drive, Bellaire, MI 49615
8/1991 to 2119 Stone Dr, Ann Arbor, MI 48105
9/1993 to Newton
1/1994 to 3223 Pauline Dr, Chevy Chase, MD 20815.
From this marriage:
   1.  Magrieta Jeannette COOLIDGE-van DUREN, born on 08-12-1989 in Nairobi.

VI.22    Freerk van DIJK, verzekeringsagent, born on 09-07-1922 in Heerenveen, died on 02-05-1976 in Heerenveen at the age of 53, son of Hendrik van DIJK and Antje BAKEMA (see also V.57).
Married at the age of 31 on 04-08-1953 to Wiebregje KEUNING, 30 years old, born on 16-08-1922.
From this marriage:
   1.  Anna, born on 13-07-1954.
   2.  Alie Hendrika, born on 05-01-1957.

VI.25    Jannegien (Jannie) BAKEMA, born on 29-04-1924 in Groningen, daughter of Johan Wilhelm BAKEMA (see also V.61) and Aaltje van der LAND, naaister.
Married at the age of 23 on 25-09-1947 in Groningen to Lukas MULDER, 25 years old, timmerman, born on 05-04-1922 in Groningen, son of Anne MULDER and Grietje KOK.
From this marriage:
   1.  Grietje (Gretha) (see also VII.15).
   2.  Johan Wilhelm (see also VII.16).
   3.  Lucy (see also VII.19).

VI.27    Geertruida Johanna (Truusje) BAKEMA, born on 01-05-1926 in Rotterdam, daughter of Johan Wilhelm BAKEMA (see also V.61) and Aaltje van der LAND, naaister.
Married at the age of 25 on 11-05-1951 in Groningen to Adriaan TENT, 25 years old, Productiemanager IBM, born on 05-11-1925 in Groningen, son of Jan TENT and Anna Elisabeth POST. In 1951 vertrokken zij naar Amsterdam. Zij emigreerden op 19 Jan. 1957 naar Sidney, Australia, waar Adriaan net als in Amsterdam sinds 1951, ook voor IBM werkte. Op 6 Juni 1964 keerde de familie terug naar Nederland, waar Adriaan nog steeds voor IBM en later bij UNIVAC werkte. Uiteindelijk keerden ze terug naar Australie.
From this marriage:
   1.  Jan (see also VII.20).
   2.  Robert, boiler maker, born on 21-10-1959 in Cremorne, Sydney, Australia. Niet getrouwd, geen kinderen.
   3.  Aaltje Johanna (see also VII.24).

VI.28    Jacob BAKEMA, analist te Rotterdam en Roosendaal, born on 26-02-1936 in Groningen. Hij vermeldt in e-mail dat hij als kleuter weggestuurd werd van de katholieke school door de pastoor omdat zijn vader een "afvallige'zou zijn.
Son of Henderikus Wilhelm (Rieks) BAKEMA (see also V.65) and Jantje MOOK.
Married at the age of 31 on 25-09-1967 in Neumarkt-St.Veit (Dld.) to Sigrid Hildegard Martha SCHOLZ, 22 years old, born on 29-09-1944 in Raake(Silezie)/Raakov(Polen).
From this marriage:
   1.  Jürgen Henderikus Alois, bedrijfskundige(Drs.),natuurkundige(Ing.), born on 14-04-1969 in Vlaardingen.
   2.  Marcus Jacob, bedrijfskundige (Drs.), born on 13-06-1975 in Rozendaal.

VI.31    Anna BAKEMA, born on 29-05-1939 in Groningen, daughter of Henderikus Wilhelm (Rieks) BAKEMA (see also V.65) and Jantje MOOK.
Married at the age of 26 on 17-12-1965 to Willem Eerde WEENING, 29 years old, scheikundige(Drs.), born on 22-08-1936.
From this marriage:
   1.  Mariette Janny (see also VII.28).
   2.  Frank Willem, bestuurskundige (Drs.), born on 06-07-1972 in Velp (gem. Rheden).

VI.33    Geertruida Johanna BAKEMA, born on 07-06-1945 in Amsterdam, daughter of Renne BAKEMA (see also V.67) and Reina KAMPHERBEEK.
Married (1) at the age of 20 on 12-08-1965, divorced dec.1983 from W. GNIRREP, born on 04-04-1941.
Married (2) at the age of 49 on 24-06-1994 to Willem Abraham LANDMAN.
From the first marriage:
   1.  Jelena, born on 06-05-1967.
   2.  Jolanda, born on 09-06-1973.

VI.36    Rikster BAKEMA, born on 31-03-1947 in Amsterdam, daughter of Renne BAKEMA (see also V.67) and Reina KAMPHERBEEK.
Married at the age of 19 on 07-05-1966 to Dirk THOMAS.
From this marriage:
   1.  Dirk, born on 07-06-1967.
   2.  Michel, born on 07-05-1971.

VI.38    Marga BAKEMA, born on 31-03-1947 in Amsterdam, daughter of Renne BAKEMA (see also V.67) and Reina KAMPHERBEEK.
Married (1) Oct.1967 to Hans STOLK.
Married (2) to Doewe MILAND.
From the first marriage:
   1.  Sandra, born on 03-04-1968.
   2.  Frans, born on 02-02-1972.

VI.41    Alida BAKEMA, born on 29-04-1929 in Nijmegen, daughter of Renne BAKEMA (see also V.69) and Hendrika Alida PAANS.
Married at the age of 24 on 07-11-1953 in Nijmegen to Derk van DRIEST, 30 years old, born on 18-11-1922 in Leeuwarden.
From this marriage:
   1.  Ingrid Yvonne (see also VII.37).
   2.  Marcel Renée, born on 14-06-1958.
Married to Mira de PALM.

VI.42    Roelf Simon BAKEMA, born on 09-08-1936, son of Renne BAKEMA (see also V.69) and Hendrika Alida PAANS.
Married at the age of 25 on 25-11-1961 in Canada to Maria Jentina de WILDE, 24 years old, born on 03-04-1937.
From this marriage:
   1.  Albertha Henderika (see also VII.40).
   2.  Renne, real estate agent in New Brunswick, born on 12-01-1966.
Married to Elisabeth RADONSIC, born on 29-09-1969.
   3.  Paul Antoine, born on 20-01-1972.

VI.46    Karel BAKEMA, born on 10-10-1941, son of Henderikus BAKEMA (see also V.71) and Antje Klazina BOSKER.
Divorced ?? Partner is Berendina BLAAUW.
From this marriage:
   1.  Henderikus Peter, born on 16-02-1972 in Groningen.

VI.48    Roelf Simon BAKEMA, born on 23-12-1936, died on 10-10-1993 at the age of 56, son of Alje BAKEMA (see also V.74) and Jentje FABER.
Married at the age of 22 on 20-09-1959 in Groningen to Annie DIJKSTRA, 20 years old, born on 23-01-1939 in Groningen.
From this marriage:
   1.  Rudolf Anne, born on 06-07-1961. Ongehuwd.
   2.  Anne (see also VII.46).
   3.  Jennie Geertruida (see also VII.49).

VI.50    Hindrik BAKEMA, born on 08-09-1939 in Groningen, son of Alje BAKEMA (see also V.74) and Jentje FABER.
Married at the age of 22 on 17-04-1962 in Groningen to Regina NIJLANDS, 24 years old, born on 23-10-1937 in Groningen.
From this marriage:
   1.  Regina Maria (see also VII.51).
   2.  Yvonne Caroline, born on 04-02-1964.
   3.  Sebastiaan (see also VII.53).

VI.52    Alje Johannes BAKEMA, born on 19-01-1947, son of Alje BAKEMA (see also V.74) and Sika BOES.
Married at the age of 24 on 13-05-1971 in Winsum (Gr.) to Berendina Grietje LANTINK, 26 years old, born on 24-09-1944.
From this marriage:
   1.  Alje Gerard, born on 06-11-1971.
   2.  Geertje Cisca, born on 19-12-1974.

VI.54    Johan BAKEMA, born on 13-10-1949 in Groningen, son of Alje BAKEMA (see also V.74) and Sika BOES.
Married at the age of 24 on 01-03-1974 to Geertruida Roelfina PIETERS, 20 years old, born on 27-01-1954 in Groningen.
From this marriage:
   1.  Alje Egberts, born on 03-05-1977.
   2.  Egberts Alje, born on 22-06-1979.

VI.56    Roelf BAKEMA, born on 26-10-1945 in Groningen, son of Roelf Simon BAKEMA (see also V.77) and Johanna ROZEBOOM.
Married at the age of 25 on 16-09-1971 in Groningen to Haja van der VEEN, 26 years old, born on 26-04-1945 in Groningen.
From this marriage:
   1.  Andres, born on 30-05-1971.
   2.  Kirsten, born on 16-01-1976.

VI.59    Catharina BAKEMA, medewerker hart functie laboratorium in Arnhem, born on 18-02-1948 in Groningen, daughter of Renne BAKEMA (see also V.79) and Willemke KAREL.
Married at the age of 24 on 25-08-1972 in Gieten, divorced 1995 from Alexander Jan Robert SCHUITEN, born on 16-12-1946 in Groningen.
From this marriage:
   1.  Ariadne Franciska (see also VII.62).
   2.  Leonore Yvette (see also VII.64).
   3.  Coert Sebastiaan (see also VII.65).

VI.61    Fenny HOMMES, born on 21-03-1946 in Groningen, daughter of Johannes Herman HOMMES, loodgieter, and Geertruida Gezina BAKEMA (see also V.83).
Married at the age of 23 on 31-12-1969 in Groningen to Robert William SMIT, 24 years old, born on 15-10-1945 in Amsterdam.
From this marriage:
   1.  Jeroen Robert (see also VII.67).
   2.  Michael William (see also VII.69).

VI.63    Catharina HOMMES, born on 31-07-1948 in Groningen, daughter of Johannes Herman HOMMES, loodgieter, and Geertruida Gezina BAKEMA (see also V.83).
Married at the age of 24 on 22-11-1972 in Groningen to Dirk Johannes van ENTHOVEN, 23 years old, born on 24-12-1948 in Rotterdam.
From this marriage:
   1.  Patrick Christiaan, born on 13-08-1974 in Groningen.
   2.  Mirjam Josee, born on 29-03-1978 in Leeuwarden.

VI.64    Simon BOEREMA, born on 01-04-1948 in Groningen, son of Jacob BOEREMA, kapitein kleine vaart, and Geziena Geertruida BAKEMA (see also V.85).
Married to Gisela M. SCHIPPER.
From this marriage:
   1.  Annemarie, born Mei 1979.

VI.66    Berend BOEREMA, born on 03-09-1951 in Groningen, son of Jacob BOEREMA, kapitein kleine vaart, and Geziena Geertruida BAKEMA (see also V.85).
Married at the age of 24 on 04-06-1976 in Groningen to Johanna KERKSTRA, 21 years old, born on 07-09-1954 in Groningen.
From this marriage:
   1.  Mark, born on 21-11-1976.
   2.  Martijn, born on 26-03-1981.

VI.72    Karin BAKEMA, born on 25-05-1960 in Groningen, daughter of Geert BAKEMA (see also V.86) and F. Johanna SIJTSEMA.
Married to Berend de JONGE.
From this marriage:
   1.  Martijn, born on 04-05-1993 in Groningen.

VI.74    Tineke BAKEMA, born on 06-03-1949, daughter of Andreas Bernardus BAKEMA (see also V.88) and Trijntje (Gerda) HOFMAN.
Married to Koen VENEMA, born on 26-07-1948.
From this marriage:
   1.  Kim Annemarie, lerares basisonderwijs, born on 01-05-1975.
   2.  Suzanne Martine, born on 13-02-1978.

VI.75    Berend BAKEMA, directeur openbare basisschool in Slochteren, born on 22-11-1952, son of Andreas Bernardus BAKEMA (see also V.88) and Trijntje (Gerda) HOFMAN.
Married in Slochteren to Debbie de VOS.
From this marriage:
   1.  Robbert, born on 20-01-1993.
Children:
   2.  Ienes, born on 23-08-1977.

VI.77    Johannes Jacobus (Hans) BAKEMA, fotograaf, born on 30-12-1943 in Groningen. Eigenaar Studio 18 aan de Palmgracht (Amsterdam) onder de naam Hans Bakema. Heeft thans studio in Amstelveen. Son of Jan BAKEMA (see also V.90) and Hijlkje MEIJER.
Married (1) to Petra SCHOENMAKER.
Married (2) to Marja de LEEUW.
From the first marriage:
   1.  Boyd Hidde, born on 16-08-1996.
   2.  Lara Harriet, born on 16-08-1996.
From the second marriage:
   3.  Chantal, born on 24-04-1975. Zij heeft de achternaam de Leeuw (van haar moeder).

VI.81    Baukje Lammechien Hilda (Babs) BAKEMA, born on 25-11-1947 in Amsterdam, daughter of Jan BAKEMA (see also V.90) and Hijlkje MEIJER.
Married at the age of 29 on 16-03-1977 in Amsterdam to Nicola Guiseppe Maria GIARDINA.
From this marriage:
   1.  Kiki, born on 16-03-1976 in Amsterdam.
   2.  Feruccio (see also VII.85).

VI.83    Lammechien Baukje BAKEMA, born on 29-03-1949, daughter of Jan BAKEMA (see also V.90) and Hijlkje MEIJER.
Married to Fons SUKèL. Huwelijk ontbonden.
From this marriage:
   1.  Casper (see also VII.87).
   2.  Babs (see also VII.90).

VI.85    Lammechien Hermina Janneke LAUFS, born on 01-11-1942, daughter of Herman LAUFS, kapper, and Geziena BAKEMA (see also V.94).
Married to Geert BORG.
From this marriage:
   1.  Harold Herman (see also VII.91).

VI.86    Johannes Jacobus BAKEMA, born on 05-06-1950 in Groningen, son of Geziena BAKEMA (see also V.94).
Married at the age of 19 on 22-01-1970 to Annet LEEFSTRA, 19 years old, born on 14-07-1950.
From this marriage:
   1.  Louise Maria (see also VII.94).
   2.  Donald Paul, born on 20-10-1974.

VII.15    Grietje (Gretha) MULDER, peuterleidster, born on 15-12-1948 in Groningen, daughter of Lukas MULDER, timmerman, and Jannegien (Jannie) BAKEMA (see also VI.25).
Married at the age of 20 on 26-06-1969 in Zaandam to Johan BRINKKEMPER, 21 years old, beveiligingsbeambte, born on 09-04-1948 in Zaandam, son of Henricus BRINKKEMPER and Huberta Wilhelmina WAGENSVELD.
From this marriage:
   1.  Sharon Esther (see also VIII.2).
   2.  Arvid Sven, hotel chef, born on 21-09-1975 in Zaandam.

VII.16    Johan Wilhelm MULDER, born on 08-03-1952 in Groningen, son of Lukas MULDER, timmerman, and Jannegien (Jannie) BAKEMA (see also VI.25).
Married at the age of 22 on 27-09-1974 in Assen to Maria Christina (Maya) OOSTMEIJER, 19 years old, born on 10-03-1955 in Groningen, daughter of Hendrik OOSTMEIJER and Geertje Johanna ZIRKZEE.
From this marriage:
   1.  Paul Jürgen, born on 15-11-1983 in Assen.
   2.  Bart Laurens, born on 15-07-1987 in Assen.

VII.19    Lucy MULDER, born on 22-08-1962 in Groningen, daughter of Lukas MULDER, timmerman, and Jannegien (Jannie) BAKEMA (see also VI.25).
Married at the age of 30 on 02-06-1993 to Erik BARKMAN.
From this marriage:
   1.  Remy, born on 28-08-1986 in Grootegast.
   2.  Merijn, born on 31-01-1989 in Lekkum.

VII.20    Jan TENT, University lecturer in linguistics, born on 23-01-1952 in Amsterdam, son of Adriaan TENT, Productiemanager IBM, and Geertruida Johanna (Truusje) BAKEMA (see also VI.27).
Married at the age of 38 on 09-09-1990 in Smith's Creek, Hawksbury River, Australia to Judith Elizabeth ADAMS, 34 years old, nurse, born on 10-10-1955 in Lithgow,New South Wales, Australia, daughter of Laurence Kelvin ADAMS and Joan Margaret MASCORD.
From this marriage:
   1.  Adam Laurence, born on 31-10-1991 in Kogarah, Sydney, Australia.
   2.  Vanessa Annelies, born on 07-09-1993 in Suva, Fiji.

VII.24    Aaltje Johanna TENT, verpleegster, born on 09-09-1960 in St.Leonards, Sydney, Australia, daughter of Adriaan TENT, Productiemanager IBM, and Geertruida Johanna (Truusje) BAKEMA (see also VI.27).
Married at the age of 29 on 14-12-1989 in Dural, Sydney, Australia to Bruce JOHNSON, 28 years old, electronic engineer, born on 11-10-1961 in St. Leonards,Sydney, son of Roy Thomas JOHNSON and Mary NIMMO.
From this marriage:
   1.  Chloe Sheree, born on 03-11-1990 in West Mead, Sydney.
   2.  Christopher, born on 05-01-1993 in West Mead, Sydney.

VII.28    Mariette Janny WEENING, logopediste, born on 25-04-1969 in Arnhem, daughter of Willem Eerde WEENING, scheikundige(Drs.), and Anna BAKEMA (see also VI.31).
Married to Jacob van der MEULEN, born on 10-03-1965.
From this marriage:
   1.  Skip, born on 08-10-1997 in Zevenaar.
   2.  Thijs Jacob, born on 11-04-1999 in Doetichem.

VII.37    Ingrid Yvonne van DRIEST, born on 07-10-1955, daughter of Derk van DRIEST and Alida BAKEMA (see also VI.41).
Married to Hubertus van der VOLK.
From this marriage:
   1.  Bastiaan Lennard.
   2.  Aniek Bente.
   3.  Mijke Leonie.

VII.40    Albertha Henderika BAKEMA, born on 21-12-1964 in Canada, daughter of Roelf Simon BAKEMA (see also VI.42) and Maria Jentina de WILDE.
Children:
   1.  Michael John BROADBENT, born on 26-09-1985.
   2.  Cheryl Anne BROADBENT, born on 26-12-1987.
   3.  Cody Marshall O'HANLEY, born on 30-08-1992.

VII.46    Anne BAKEMA, born on 06-01-1964, son of Roelf Simon BAKEMA (see also VI.48) and Annie DIJKSTRA.
Married to Lia de KROM, born on 30-09-1960 in Bergen op Zoom.
From this marriage:
   1.  Ricky Roelof Cornelis, born on 17-03-1989.

VII.49    Jennie Geertruida BAKEMA, born on 23-03-1965, daughter of Roelf Simon BAKEMA (see also VI.48) and Annie DIJKSTRA.
Married to Cornelis Petrus Maria AARTS, born on 06-05-1955.
From this marriage:
   1.  Wilco Adrianus Simon, born on 09-10-1986.
   2.  Sylvester Cornelis, born on 02-02-1989.

VII.51    Regina Maria BAKEMA, born on 05-11-1962, daughter of Hindrik BAKEMA (see also VI.50) and Regina NIJLANDS.
Married to Jacob Roelof BEGEMAN.
From this marriage:
   1.  Marloes.
   2.  Linda.
   3.  Ronald.

VII.53    Sebastiaan BAKEMA, born on 14-11-1970 in Groningen, son of Hindrik BAKEMA (see also VI.50) and Regina NIJLANDS.
Married to Karin BROOKMAN.
From this marriage:
   1.  Arjan, born on 14-02-2000.

VII.62    Ariadne Franciska SCHUITEN, lerares basisonderwijs, born on 30-11-1976 in Deventer, daughter of Alexander Jan Robert SCHUITEN and Catharina BAKEMA (see also VI.59).
Married to Menno MEIJER, born on 08-05-1975.
From this marriage:
   1.  Lars Timo, born on 05-06-2002 in Warnsveld.
   2.  Tijn Jurre, born on 08-01-2004 in Warnsveld.
   3.  Tirza Floor, born on 01-02-2007 in Zutphen.

VII.64    Leonore Yvette SCHUITEN, born on 28-05-1978 in Deventer, daughter of Alexander Jan Robert SCHUITEN and Catharina BAKEMA (see also VI.59).
Married at the age of 23 on 21-12-2001 to Johannes Theodorus van der PIJL.
From this marriage:
   1.  Iikka Bartha, born on 05-08-2002 in Amersfoort.
   2.  Dries Johannes, born on 21-05-2005 in Zutphen.
   3.  Merle Catharina, born on 15-12-2006 in Zutphen.

VII.65    Coert Sebastiaan SCHUITEN, bouwbedrijf voor monumentenbouw, born on 05-09-1980 in Laren (gem. Lochem), son of Alexander Jan Robert SCHUITEN and Catharina BAKEMA (see also VI.59).
Married to Marieke Johanna van DONGEREN, born on 09-05-1979 in Zeist.
From this marriage:
   1.  Wanja Elisabeth, born on 04-01-2001 in Trosa (Zweden).
   2.  Sigrid Maria, born on 31-07-2004 in Mariestadt (Zweden).

VII.67    Jeroen Robert SMIT, born on 02-09-1970 in Groningen, son of Robert William SMIT and Fenny HOMMES (see also VI.61).
Married at the age of 30 on 08-08-2001 in Groningen to Annemiek Diane BIJKER, 32 years old, born on 04-03-1969 in Enschede.
From this marriage:
   1.  Ilse, born on 27-10-2003, died on 27-10-2003, 0 days old.
   2.  Jesper Dinand, born on 16-11-2004 in Groningen.

VII.69    Michael William SMIT, born on 04-05-1972 in Groningen, son of Robert William SMIT and Fenny HOMMES (see also VI.61).
Married at the age of 29 on 06-07-2001 to Manuela BORST, 29 years old, born on 28-09-1971 in Volendam.
From this marriage:
   1.  Quinten William, born on 09-07-2002 in Amersfoort.
   2.  Julian Pieter, born on 17-03-2004 in Amersfoort.
   3.  Yannick Michael, born on 27-06-2007 in Nelson, New Zealand.

VII.85    Feruccio GIARDINA, born on 17-05-1980 in Uxbridge (GB), son of Nicola Guiseppe Maria GIARDINA and Baukje Lammechien Hilda (Babs) BAKEMA (see also VI.81).
Married in Pachino (Italia) to Maria ATTARDI.
From this marriage:
   1.  Emanuela, born on 30-01-2008 in Modica (Italia).
   2.  Nicole, born on 30-01-2008 in Modica (Italia).

VII.87    Casper SUKèL, son of Fons SUKèL and Lammechien Baukje BAKEMA (see also VI.83).
Married to Kim.
From this marriage:
   1.  Duco.

VII.90    Babs SUKèL, daughter of Fons SUKèL and Lammechien Baukje BAKEMA (see also VI.83).
Married to Anko GERNAERD.
From this marriage:
   1.  Guido.
   2.  Sascha.
   3.  Femke.

VII.91    Harold Herman BORG, born on 06-02-1967, son of Geert BORG and Lammechien Hermina Janneke LAUFS (see also VI.85).
Married to Ilse ten BROEKE.
From this marriage:
   1.  Gerjan HERMAN, born on 10-10-2000.

VII.94    Louise Maria BAKEMA, born on 23-07-1970, daughter of Johannes Jacobus BAKEMA (see also VI.86) and Annet LEEFSTRA.
Married to Hans de HAAN.
From this marriage:
   1.  Sven, born on 21-11-1998.

VIII.2    Sharon Esther BRINKKEMPER, born on 03-06-1973 in Zaandam, daughter of Johan BRINKKEMPER, beveiligingsbeambte, and Grietje (Gretha) MULDER (see also VII.15).
Married at the age of 27 on 08-08-2000 in Zaandam to Peter MIN, 25 years old, born on 08-01-1975 in Zaandam, son of Petrus Johannes MIN and Klazina ENGEL.
From this marriage:
   1.  Mara Naomi, born on 02-10-2000 in Zaandam.
   2.  Wessel Jeroen, born on 21-09-2002 in Zaandam.

Homepage | E-mail


created with PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software