Descendants of Jacob Melles
 
File:C:\PG30\NL\DATA\HELDER
Date:28-09-2010
Selection:'Personen in parenteel van Jacob Melles [3449]'
Sorting:Per tak

I.1    Jacob Melles, arbeider, born 1630 in Uithuizen, buried in Baflo. Bij huwelijksinschrijving te Baflo wordt vermeld dat Jacob Melles uit Uithuizen komt.
Church marriage 03-1653 in Baflo. Hij van Uithuizen, zij van Rasquert. Spouse is Anna Ritzes, born ca.1632 in Rasquert. De gegevens over het voorgeslacht van Anna Ritzes zijn overgenomen van de website van Hans Schripsema. Daughter of Ritze Jacobs and Nieske Heeres.
From this marriage:
   1.  Mello Jacobs, christened on 02-04-1654 in Baflo.
   2.  Jan Jacobs (see also II.2).
   3.  Cornelis Jacobs, christened on 06-10-1657 in Baflo.
   4.  Mello Jacobs, christened on 30-12-1660 in Baflo.
   5.  Wijtjen Jacobs, christened on 21-08-1664 in Baflo.
   6.  Ethtjen Jacobs, christened on 01-11-1668 in Baflo.

II.2    Jan Jacobs, dagloner, christened on 14-09-1656 in Baflo. Zou ook 14-10-1656 kunnen zijn. Slecht leesbaar. Died voor 1737. Na zijn huwelijk vestigde hij zich in Pieterburen. Hij werd op 17-3-1695 ingeschreven als lidmaat van de kerk te Pieterburen, waarbij vermeld wordt dat hij met attestatie "tot ons gekomen"is. Son of Jacob Melles (see also I.1) and Anna Ritzes.
Church marriage at the age of 37 on 17-06-1694 in Pieterburen to Imke Sijgers, Haar vader werd ook Sigreinus genoemd. Waarschijnlijk was zijn eigenlijke naam Sijger Pieters.Op 22 Dec.1689 trouwen volgens trouwboek Pieterburen en Wierhuizen Geert Jans en Stijnje Sigreinus van Vierhuizen. Imke wordt op 11 Maart 1683 aangenomen als lidmaat in Pieterburen, waarbij als haar achternaam Sigreinus wordt gegeven: "Den 11 Martij (1683) bedient het H. Avontmaal tot Petersbuiren ende sijn op het nieuw aangenomen Imke Sigreinus de huisvrou van Peter Wichers", daughter of Sijger Peters (Sigreinus) and Grietje Hendriks. Bij de inschrijving van het huwelijk te Pieterburen wordt vermeld dat hij van Baflo afkomstig is. Bij de doop van hun dochter Trijnje (DTB Pieterburen) wordt vermeld van het echtpaar: "op de Broek tot Wierhuizen wonende".
From this marriage:
   1.  Peter Jans Helder, christened on 26-05-1695 in Pieterburen. In Protocol Gerechtelijke Archieven van Leens (RAG Toeg.nr/invent.nr 734/333,334) wordt op o.a.3 Febr.en 29 April 1747 een zaak behandeld van Hermannus Schonevelt namens zijn overleden moeder Catharina Molanus (doktersweduwe) tegen de diaconie van Leens. De kern van de zaak is dat Catharina Molanus volgens haar zoon recht had op vergoeding van geleverde medicijnen in opdracht van de diaconie verstrekt aan de huisvrouw van Piet Helder genaamd Anje Jans die in Juni 1742 "door zware blitskoortsen was aangetast". Voor zover thans bekend de oudste vermelding van de achternaam Helder voor deze familie.
Church marriage (1) at the age of 27 on 11-04-1723 in Leens. Er wordt vermeld dat zij beiden van Leens zijn. Spouse is Foske Lubberts, 26 years old, christened on 30-08-1696 in A kerk, Groningen, "in onecht geboren", died voor 1736 in Leens, daughter of Lubbert Geerds and Louken Jans. Zij werden op 12-12-1723 ingeschreven als kerkelijke lidmaten te Leens.
Church marriage (2) at the age of 41 on 11-11-1736 in Leens to Anje Jans, 38 years old, christened on 04-09-1698 in Wehe. Bij haar doopinschrijving in 1698 wordt de vader Jan Jans Vet genoemd, afkomstig van den Hoorn. Daughter of Jan Jans and Geertien Willems.
   2.  Jacob Jans, christened on 21-02-1697 in Pieterburen, buried on 21-01-1763 in Pieterburen at the age of 65.
Church marriage (1) at the age of 24 on 08-06-1721 in Obergum to Jantien Gerrits, 26 years old, christened on 10-02-1695 in Obergum, died 1728 in Wierhuizen, daughter of Gerrit Warners and Anje Luirts.
Church marriage (2) at the age of 33 on 17-03-1730 in Pieterburen to Leenje Ebels, 33 years old, christened on 08-11-1696 in Pieterburen en Wierhuizen, buried on 15-10-1761 in Pieterburen at the age of 64. In de lijst van "Begravenen en overledenen Pieterburen, Wierhuizen 1751-1804" wordt vermeld: " Is begraven de huisvrouw van Jacob Jans HELDER nalatende haar man Jacob Jans" Daughter of Ebel Jans and Jacobjen Wypkes. Op 3 Juni 1751 lieten zij een testament op langstlevende maken . Medebegunstigden waren Jan Jacobs en Gerrit Jacobs als voorzonen van Jacob Jans. Zij begunstigden ook de armen van Pieterburen door een gift. Het document werd ondertekend door G. Alberda ("Heer Zegelaar"), Klaas Havinga, Berent Jans en de beide voorzonen Jan Jacobs en Gerrit Jacobs.
   3.  Trijnje Jans, christened on 06-03-1701 in Pieterburen, died on 21-11-1755 in Wierhuizen at the age of 54.
Church marriage (1) at the age of 18 on 31-03-1719 in Westernieland. Hij van Eenrum, zij van Wierhuizen. Spouse is Enne Jans, "van Eenrum".
Church marriage (2) at the age of 23 on 12-11-1724 in Pieterburen to Abel Hindricks, 28 years old, christened on 13-11-1695 in Westernieland. In het doopregister wordt zijn vader Hindrik Hibels genoemd. Died on 15-07-1765 in Pieterburen at the age of 69, son of Hindrik Hijles and Jantjen Ulpherts.
   4.  Anje Jans, christened on 24-02-1704 in Pieterburen.

Homepage | E-mail


created with PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software